Как ще бъдат отчетени включените минути към твоя абонаментен план след активация на SIM картата?

Български

От активацията на SIM картата до първата дата на фактуриране ползваш пропорционален брой от месечното количество минути за този период.

Пример: Картата ти е активирана на 15.04, а датата на издаване на първа фактура е 01.05. Съответно от датата на активация на SIM картата до датата на първото фактуриране има 15 дни.

Имаш включени 300 минути на месец по абонаментния си план. В този случай за тези 15 дни до издаване на фактурата можеш да ползваш ½ от тези минути – тоест 150 минути.

Пълният пакет от 300 минути ще можеш да ползваш от началото на следващия месец – съответно от 01.05.

Можеш да проверяваш колко минути имаш налични по всяко време, бързо и безплатно като набереш следния код от менюто на телефона си: *123# (опция 2) от My Menu.

Helpful: Yes: 
919
Helpful: No: 
928