Как се отчитат промоционални минути към абонаментен план?

Български

Някои абонаментни планове на Теленор предлагат допълнителни промоционални минути всеки месец за определен период от договора ти. За тези допълнителни промоционални минути имай предвид, че:
За отчетния период, през който валидността им изтича, получаваш пропорционален брой минути
Конкретният пропорционален брой минути зависи от броя на дните от датата на фактуриране до крайната дата на тяхната валидност.

Пример: Абонат си на абонаментен план с включени 500 основни минути за целия срок на договора и 300 промоционални минути за първите 3 месеца.

SIM-картата ти е активирана на 5-ти март, валидността на промоционалните минути е 5-ти юни, а датата на фактуриране е 1-во число на месеца.

В този случаи промоционалните минути ще бъдат предоставени както следва:
от 5-ти март до 30-ти март - 260 мин. за 26 дни
от 1-ви април до 30-ти април – 300 мин. за 30 дни
от 1-ви май до 31-ви май – 300 мин. за 31 дни
от 1-ви юни до 5-ти юни – 50 мин. за 5 дни

Всички минути се предоставят само за периода на тяхната валидност и не е възможно да ги ползваш след това. След този период разговорите ти се тарифират съгласно условията на твоя абонаментен план.

Helpful: Yes: 
965
Helpful: No: 
926