Как ще се фактурират включените минути при промяна на абонаментен план?

Български

Ако направиш промяна на абонаментния си план по време на отчетния период, получаваш пропорционален брой от включените минути:
Минути от стария план за дните, в които е бил активен номерът - например, ако в стария план имаш 300 минути на месец и си бил на него 15 дни, ще получиш 150 минути.
Минути за новия план, изчислени пропорционално за дните, в които си го използвал - за другите 15 дни ще получиш половината от минутите по новия план. Например, ако по него имаш 1000 минути- ще получиш 500.

Ако през съответния отчетен период си изговорил повече минути от тези, които се полагат, разговорите ти ще се таксуват.

Helpful: Yes: 
937
Helpful: No: 
895