Кога и как можеш да преминеш към друг абонаментен план?

Български

Ако в момента ползваш абонаментен план на Теленор, можеш да го смениш след изтичане на първия месец от датата на влизане в сила на договора по този план. Нямаш ограничения на броя на промените в рамките на срока на договора, но можеш да правиш такива само веднъж на отчетен период.

Във всички случаи на смяна на абонаментен план по време на срока на договора, това може да стане само към нов план със същата или по-висока месечна такса и срещу заплащане на еднократна такса за смяна на абонаментен план по време на срока на договор.

Имай предвид че при промяна на абонаментен план неизразходваните минути, в случай че такива са предвидени в предходно ползвания абонаментен план, се губят и се предоставят нови за срока на новия договор, ако новият абонаментен план включва такива.

При промяна на абонаментен план неизразходваните включени минути не се прехвърлят към новия план. За първия и последния отчетен период, в който се ползва избрания абонаментен план се получават пропорционален брой минути срещу пропорционален месечен абонамент по новия план.

Ако срокът на договора ти е изтекъл, можеш да преминеш към абонаментен план с по-висок, същия или по-нисък месечен абонамент, като сключиш нов срочен договор.

Helpful: Yes: 
1 825
Helpful: No: 
1 412