Колко струва?

Услугата Детайлна справка за потреблението е напълно безплатна в електронен формат в интернет портала MyTelenor.

Ако желаете да получавате Детайлна справка за потреблението на хартиен носител, ще бъде необходимо да заплащате допълнителна такса, съгласно действащата ценова листа на Теленор, в зависимост от използвания абонаментен план.

Издаването на детайлна справка за минал период се получава по заявка и се заплаща еднократно в размер на 7,20 лв. с ДДС.

Да