Кредитният лимит променя ли се от Теленор?

Български

Теленор може едностранно да намалява кредитния лимит в зависимост от текущата кредитна оценка на потребителя, за което уведомява последния.

Helpful: Yes: 
1 015
Helpful: No: 
923