Лични данни

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.
Типовете лични данни, които Теленор обработва съгласно настоящата Политика за поверителност, са посочени по-долу.