Мога ли да изпращам картинки и мелодии като SMS съобщение и как се таксува?

Български

Да. Можеш да обменяш  мелодии и картинки с други абонати, стига апаратите на изпращача и получателя да поддържат еднакъв формат. За повече информация провери в инструкцията на апарата ти.

Съвременните смартфони преобразуват автоматично картинката или мелодията, изпратена като SMS, в MMS, и съответно се таксуват като MMS.

Ако телефонът не е смартфон, проверете инструкциите на телефона за допълнителна информация относно правилното изпращане на SMS и ММS.

Helpful: Yes: 
239
Helpful: No: 
243