Обработка за целите на изпълнението на договор

По-голямата част от операциите по обработка на данни имат за цел да предоставим на потребителите възможността да се регистрират в Решението и да могат да го ползват пълноценно, като го използват за автентикация в дигиталните услуги на Теленор и неговите партньори.

(Доп. на 11.03.2020 година) Например, когато имате профил в Решението и искате да се възползвате от Single-Sign-On функционалността, която Ви позволява да влизате в други дигитални услуги сигурно и лесно, без да се налага да се автентикирате всеки път, трябва да ни предоставите основна информация, а ние да я верифицираме (напр. чрез изпращане на еднократна парола по СМС или по имейл) и да създадем идентификатор, който да споделим с дигиталната услуга, в която искате да влезете чрез Решението. Тези стъпки изискват да обработим данни, отнасящи се за Вас.