Условия и планове за хора с увреждания

НАЗАД

You are here

Име на абонаментен план План за хора със слухови увреждания План за хора със зрителни увреждания
Национални минути и роуминг в зона ЕС(на месец) 150 мин. 2000 мин.
Национални МВ 5000 MB 2000 MB
Роуминг  МВ в зона ЕС 4300 MB 4300 MB
SMSи в мрежата и извън мрежата на Теленор 500 -
Достъп до 4G
Месечен
абонамент
11,99 лв. 11,99 лв.
  Избери Избери
Име на абонаментен план План за хора със слухови увреждания
Национални минути и роуминг в зона ЕС
150 минути
Достъп до 4G
Национални МВ
5000 MB
Роуминг МВ в зона ЕС
4300 MB
SMSи в мрежата и извън мрежата на Теленор 500
Достъп до 4G
Пространство за съхранение
в
25 GB
Mесечен абонамент 11,99 лв.
Избери

 

Име на абонаментен план План за хора със зрителни увреждания
Национални минути и роуминг в зона ЕС
2000 минути
Достъп до 4G
Национални МВ
2000 MB
Роуминг МВ в зона ЕС
4300 MB
SMSи в мрежата и извън мрежата на Теленор -
Достъп до 4G
Пространство за съхранение
в
25 GB
Mесечен абонамент 11,99 лв.
Избери

Задължително условие, за да може клиент да се абонира на преференциалните условия е:
Клиентът да няма друга SIM карта ползваща 20% отстъпка и да няма абонамент на План за слухови увреждания на друг номер;
Да има официално експертно решение ТЕЛК или НЕЛК с установена степен на зрително или слухово увреждане 50% или над 50%, независимо от вида на увреждането.

Условия и планове за хора с увреждания

Отстъпка

Лица с трайно намалена работоспособност могат да се възползват от преференциални условия при абониране на предлаганите от Теленор абонаментни планове за гласови услуги (с изключение на Плановете за хора със зрителни и слухови увреждания), абонаментни планове за домашен телефон и абонаментни планове за интернет, които са със стандартни условия, и да получат 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент.
Всяко лице с трайно намалена работоспособност с 50% или над 50% има право да получи отстъпка в размер на 20% от месечния абонамент само за един ползван от него номер за периода на договора.

Предимства

При възползване от опцията за 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент, получаваш още:

1000 минути към отдел „Грижа за клиента“ за абонаментни планове за гласови услуги
Безплатно издаване на хартиена фактура за всеки отчетен период

Какви са условията да ползвате отстъпка от месечен абонамент за хора с увреждания?

Може да се възползваш от отстъпката от стандартен месечен абонамент, ако си физическо лице с трайно намалена работоспособност 50% или над 50% и сключвате нов срочен договор за период от 1 или 2 години по предлаганите от Теленор планове.

Добре е да знаеш:

Информация за таксите на неупоменатите услуги може да намериш в действащия ценоразпис на Теленор.

За да се възползваш от предлаганата отстъпка, трябва да отговаряш на критериите за Лице с трайни увреждания.

Лица с трайни увреждания са:

Лица с анатомични, физиологични или психически увреждания
Лица с трайно намалени възможности да изпълняват дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек
Лица, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност 50 % и над 50 %

Степента на трайно намалена работоспособност се доказва с Експертно решение, издадено от Териториална Експертна Лекарска Комисия (ТЕЛК) или Национална Експертна Лекарска Комисия (НЕЛК)

Физически лица с трайни увреждания могат да се възползват от:

20% отстъпка от стандартен месечен абонамент на избран абонаментен план на Теленор с изключение на План за хора със зрителни или План за хора със слухови увреждания.
или от съответните промоционални условия, които Теленор може да предлага за стандартните си абонаментни планове, но без да получат 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент за лица с трайни увреждания.

Промени в договор или абонаментен план при възползване от опцията за 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент за лица с трайни увреждания:

Можеш да промениш абонаментния си план след изтичане на първия месец от първоначалния срок на ползване на услугите с този план. Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора, при условие, че се извършват само веднъж на отчетен период.
Можеш да промениш абонаментния си план само към такъв със същия или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса за смяна на абонаментен план по време на срока на договор.

Планове за хора със зрителни и слухови увреждания Ако си нов или настоящ клиент на Теленор, физическо лице с установена степен на слухово или зрително увреждане можеш да избереш:

да се възползваш от 20% отстъпка от стандартен месечен абонамент от предлаганите от Теленор планове или
да се абонираш за План за хора със зрителни увреждания или План за хора със слухови увреждания, в зависимост от твоята необходимост.

Условие, да се абонира клиент за План за хора със зрителни увреждания е да има Експертно решение, издадено от Териториална Експертна Лекарска Комисия (ТЕЛК) или Национална Експертна Лекарска Комисия (НЕЛК) за установена степен на зрително увреждане/ степен на трайно намалена работоспособност в размер на 50% или над 50%.

Условие, да се абонира клиент за План за хора със слухови увреждания е необходимо да предостави Експертно решение от ТЕЛК или НЕЛК за установена степен на слухове увреждане/ степен на трайно намалена работоспособност в размер на 50% или над 50%.

Клиенти със зрителни увреждания могат да се абонират само на План за хора със зрителни увреждания или да се възползват от 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент на който и да е друг абонаментен план със стандартни условия. Клиенти със слухови увреждания могат да се абонират само на План за хора със слухови увреждания или да се възползват от 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент на абонаментен план със стандартни условия. Отстъпката от 20% е приложима за абонаментни планове, различни от Планове за хора със слухови и зрителни увреждания.