Партньор

Трето лице, което е приело да ползва Решението като механизъм за автентикация в негови дигитални услуги.