Повече за услугите

Обаждания към номера 0800, както и към международни номера 00800, са безплатни за потребители на мобилни и фиксирани абонаментни планове на Теленор, когато са инициирани от мрежата на Теленор. При набиране на посочените номера, докато сте в роуминг, Теленор не може да гарантира, че няма да бъдете таксувани.

Обаждания към номера 0700 се таксуват според абонаментния план.