Потребител

Лице, което е закупило електронна винетка чрез Теленор.