РОУМИНГ

Site part: 
Private
Description: 
Terms: 
Terms-roaming-TravelnTalk_BG
Addons: 
Test

Изменение на Европейската роуминг регулация, считано от 01.01.2021 г.

От 01.01.2021 г. Теленор увеличава обема на предоставените в плана Ви мегабайти за ползване в роуминг в Зона ЕС.

Можете да проверите конкретния размер на включените МВ в Зона ЕС безплатно на lp.telenor.bg или в приложението MyTelenor по всяко време.

В резултат на промяната, в случай че във Вашия абонаментен план има ограничение на обема мобилен интернет в роуминг в Зона ЕС, след изразходване на този обем можете да продължите да ползвате мобилен интернет в роуминг в Зона ЕС с надценка от 0,0070 лв. с ДДС на МВ, вместо 0,0082лв. с ДДС, както досега.

Причината за промяната е влизането в сила на изменение на чл. 12, пар. 1 от Регламент № 531/2012 на ЕС, с което се намалява регулираната цена на едро на мегабайт мобилен интернет трафик в Зона ЕС (от 3,5 евро на 3,0 евро за 1 GB).

Промяна в условия и цени за Роуминг в Зона Европейски съюз, считано от 15.06.2017 г.

От 15.06.2017 г. е в сила изменение на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Европейския съвет (Регламента), с което отпадат надценките за разговори, SMS и данни в рамките на Зона Европейски съюз (ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 се определя политика за справедливо ползване, която операторите могат да прилагат по отношение на регулирани роуминг услуги на дребно. Операторите имат право да приложат регулирани надценки за всички регулирани роуминг услуги, в случай че бъде нарушена политиката на справедливо ползване.

Условия и цени за разговори и SMS от/към Зона Европейски съюз (включително към България) и достъп до интернет в страни в Зона Европейски Съюз:

Всяка изходяща минута и SMS от/към страни от Зона Европейски съюз (включително България) се изразходва от включените национални минути и национални SMS. След изчерпване на включените национални минути и SMS, или ако нямате такива, цената се формира съгласно определената в абонаментния план цена за минута/SMS към други национални мрежи. Ако в националния абонаментен план имате включени минути и за роуминг повиквания, то те ще продължат да важат при условията, прилагани до момента. Входящо обаждане в роуминг няма да се таксува;

За всеки използван МB в роуминг в Зона ЕС:

‒ В случай че използвате абонаментен план, определен като „отворен пакет на данни“, Операторът има право да приложи ограничение на обема мобилен интернет в роуминг на национални цени, равностойно на двукратния обем, който се получава като месечния абонамент без ДДС се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро. След достигане на този обем може да продължите да ползвате мобилен интернет в роуминг с надценка на МВ равна на регулираната максимална цена за роуминг на едро.

‒ В случай че Операторът не прилага ограничение на обема на мобилен интернет в роуминг, потребителите могат да използват целия обем от данни в България и в Зона ЕС съобразно националните цени и условия. Конкретният размер на включените МВ в зона Европейски Съюз може да бъде проверен безплатно на lp.telenor.bg или в приложението MyTelenor по всяко време след влизането в сила на новите условия.

Ако изберете алтернативна роуминг тарифа, няма да може да ползвате условията на националния си абонаментен план в роуминг в държава-член на ЕС/ЕИЗ.

“Отворен пакет на данни“ означава тарифен план за предоставяне на една или повече мобилни услуги на дребно, който не ограничава обема на мобилните услуги за данни на дребно, включени срещу заплащането на определена фиксирана периодична такса или за който националната единична цена за мобилни услуги за данни на дребно, получена като общата национална цена без ДДС за мобилни услуги на дребно за целия период на фактуриране се раздели на общия обем на предоставяните в националните граници мобилни услуги за данни на дребно, е по-ниска от регулираната максимална цена за роуминг на едро.


Въпроси и отговори

Не. Роумингът не „отпада“, a просто ще се таксува по различен начин, така че да бъде по-евтино и удобно за потребителите докато пътуват. Иначе казано, докато пътувате в Зона ЕС, ще можете да ползвате мобилния си телефон и включеното в абонаментния си план като в България, макар и с някои условия.

Важи за всички клиенти, на договор и с предплатена карта.
За да се възползвате от условията за роуминг в зона ЕС е необходимо да имате активирана роуминг услуга и вашият план да позволява използването на роуминг.

Не, не се налага. Промяната на цените се въвежда автоматично от Теленор и не се налага да правите нищо.

Всичките. Ако например имате в абонаментния си план неограничен брой минути за разговори с всички национални мрежи, ще можете да се обаждате на всеки номер от мрежа на оператор в Зона ЕС без ограничения. Ако имате ограничен брой минути, също ще можете да ги ползвате, а когато свършат, Теленор ще ви таксува за всяка допълнителна минута разговор съгласно абонаментния ви план в България.

Ако не сте в България, разговорите ви ще се таксуват като разговори към други национални мрежи съгласно абонаментния ви план в България.

Както с минутите. Ако имате включени национални SMS в плана, можете да ги ползвате без ограничения към всички номера от мрежите в Зона ЕС. Ако нямате включени SMS-и, Теленор ще ви таксува съгласно абонаментния ви план в България.

По николко. След 15 юни 2017г. ще са безплатни в ЕС.

Това е малко по-сложно. Ако в плана ви има включени национални МВ, ще можете да ги ползвате и докато пътувате в Зона ЕС, но са възможни ограничения. Теленор ще ви предостави определено количество МВ или ще можете да ползвате всички текущо включени МВ за ползване в роуминг без допълнително заплащане. Информация с конкретното количество МВ за ползване в Зона ЕС е достъпна за всеки клиент след 15 юни 2017 г. в приложението MyTelenor или на мобилния портал за управление на роуминг lp.telenor.bg.

Тогава Теленор ще ви таксува по 0,0070лв с ДДС за всеки допълнителен МВ. Освен това Теленор ще ви извести, когато достигнете 80% от МВ за роуминг, както и когато ги изчерпите напълно.

Това са всички страни от Европейския съюз, плюс Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и някои отвъдморски територии на Франция.

Това е роуминг извън Зона ЕС и се таксува по тарифата на Теленор.

Не, това е международно обаждане и ще се таксува като такова по тарифата на Теленор.

Не. Идеята на новата регулация е да бъде по-евтино и по-удобно докато пътувате. Ако прекарвате повече време в друга страна, отколкото в България, Теленор ще започне да таксува потреблението Ви.

Когато Теленор установи, че за период от 4 месеца Вие имате преобладаващо присъствие в зона ЕС (повече от 50% дни) и преобладаващо потребление на мобилни услуги в зона ЕС (повече от 50% от потреблението на различните услуги).

При анализа на преобладаващото потребление, различните видове мобилни услуги се разглеждат отделно – гласови услуги (изходящи и входящи разговори), мобилен интернет или кратки текстови съобщения. Тоест, потреблението на всяка услуга в ЕС се сравнява с потреблението ѝ в България, за да се установи къде то е преобладаващо.

Теленор има право да налага надценка върху регулираните мобилни роуминг услуги на дребно в зона ЕС, когато установи, че е налице преобладаващо присъствие и потребление (на една или повече услуги) в зона ЕС за цели, различни от периодични пътувания. Теленор ще Ви предупреди и след 14 дни може да започне начисляването на надценки на потреблението Ви (на една или повече услуги). В съобщението, което ще получите, е посочено за кой тип услуга (обаждания, SMS-и или мобилен интернет) потреблението в роуминг в ЕС е преобладаващо спрямо това в България.

Това означава, че предоставените Ви съгласно Регламента за роуминг в ЕС минути, SMS илиМB ще важат само на територията на България, и няма да можете да ги използвате в ЕС. Ако имате предоставен ограничен обем МВ за роуминг в ЕС, също няма да можете да го ползвате. Ползваните минути, SMS и МB в Зона ЕС ще бъдат таксувани.

Ако имате преобладаващо присъствие в ЕС, но преобладаващо потребление само на мобилен интернет, то таксуването ще се приложи само за тази услуга. Същото се отнася и за гласовите услуги – входящи и изходящи обаждания. Тоест, таксуването може да се прилага по отделно за услугите, за които има преобладаващо потребление, ако е налице и преобладаващо присъствие в зона ЕС.

Теленор ще преустанови прилагането на надценка и отново ще започне да прилагаме регулираните цени за роуминг в зона ЕС, когато се установи, че за предходните 4 месеца е налице преобладаващо присъствие или преобладаващо потребление в мрежата на Теленор. Теленор ще Ви уведоми, че вече спазвате условията на Политиката и отново можете да използвате съответните мобилни услуги и в роуминг в ЕС „като у дома“ – без допълнително таксуване.

Достатъчно е поне един път дневно да се регистрирате в мрежата на Теленор и ще знаем, че не сте постоянно живеещ извън България и ще можете да се възползвате от новата регулация.

И да, и не. Можете да ни попитате за всичко неясно и ще го обясним подробно.

От 15.06.2017 г. клиентите на абонаментни и предплатени планове ще могат да използват включените в плана си национални минути и SMS за изпращане на изходящи SMS и обаждания в роуминг в зона ЕС към България, Европейски съюз и страната на пребиваване.
След изчерпване или липса на национални минути и SMS, цената за изходящ SMS и обаждане в роуминг в зона ЕС към България, Европейски съюз и страната на пребиваване е цената за SMS и обаждане към други национални мрежи според плана.
Включените в плана MB ще могат да се използват и в зона ЕС, но са възможни ограничения. Теленор ще предостави определено количество МВ (определени съгласно политиката за справедливо ползване) или ще можете да ползвате всички текущо включени МВ за ползване в роуминг без допълнително заплащане. Информация с конкретното количество МВ за ползване в Зона ЕС, е достъпна в мобилното приложението MyTelenor и портала за управление на роуминг lp.telenor.bg
След изчерпване или липса на национални MB, условията и цените на MB в зона ЕС са като националните.
След изчерпване на МВ (определени съгласно политиката за справедливо ползване) цената на мобилен интернет в зона ЕС на МБ е равна на регулираната максимална цена за роуминг на едро.
Важи само за клиентитите на предплатени планове, с разрешена роуминг услуга

Роуминг план Travel'n'Talk за:

Зона Европейски Съюз

Зона Европейски Съюз (Зона ЕС) включва: Австрия, Азорски острови, Белгия, Великобритания**, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Канарски острови, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, o-в Мадейра, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция, Оландски острови, Ватикана.

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
Цената за обаждане към други
национални мрежи според плана
6,00 лв. 0,00 лв. Цената за SMS към други
национални мрежи според плана
0,432 лв. 0,0070* лв.

* Цената се прилага след изчерпване на включените в плана МВ, предоставени за роуминг за зона ЕС. За абонаментни планове без включен интернет се прилага цена от 0.50 лв./МВ.
**Информация за роуминг услуги и международни обаждания с Великобритания от 1 януари 2021 г.
Във връзка с изтичането на преходния период след официалното излизане на Великобритания от Европейския съюз и постигнатото споразумение, информираме своите клиенти, че към момента за клиентите на Теленор не се предвиждат промени в цените за ползване на роуминг услуги във Великобритания от 1 януари 2021 г. Както и до сега клиентите на оператора ще ползват роуминг услуги за Великобритания при условията и цените, валидни за „Зона ЕС“. Клиентите на Telenor ще бъдат уведомени в срок от минимум тридесет дни при настъпване на евентуална промяна.

Зона Други държави в Европа

Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Джърси, Косово, Северна Македония, Молдова, Монако, Черна Гора, Сан Марино, Сърбия, Турция, Швейцария, Украйна

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
3,49 лв. 6,00 лв. 1,59 лв. 0,79 лв. 1,88 лв. 15,00 лв.

Зона Държави извън Европа

Всички останали държави

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
6,00 лв. 6,00 лв. 2,39 лв.* 0,99 лв. 1,88 лв. 25,00 лв.

Изходящи повиквания към номера с добавена стойност, които се предлагат от телекомуникационни оператори на територията на държавата, в която се намирате, се таксуват на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди.

Безплатна информация за цените в роуминг в ЕС/ ЕИЗ можете да откриете, като наберете *123# или на lp.telenor.bg
Цените са за минута/МВ/ SMS/ MMS.
Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на разговори в роуминг (в секунди): Изходящи разговори към зона Европейски съюз в рамките на зона Европейски съюз според абонаментния план; за всички останали зони и случаи – 60/60.
Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на мобилен интернет в роуминг (в КВ): в зона Европейски съюз според абонаментния план; след изчерпване на включените в плана МВ на максимално достижима скорост, предоставени за роуминг зона ЕС съгласно политиката за справедливо ползване – 1/1; за останалите зони – 100/100, а за услугата Blackberry извън зона Европейски съюз 30/30.
Входящите разговори в зона Европейски съюз не се таксуват, а за останалите зони на 60 секунди, с минимално първоначално време за таксуване 60 секунди.
Посочените цени важат както за гласови, така и за видео повиквания.
Някои от мобилните оператори извън зона Европейски съюз таксуват допълнително входящите обаждания. В тези случаи таксите се добавят към посочената цената за входящо обаждане.
AT&T и T-Mobile САЩ таксуват всяко изходящо позвъняване, без значение дали е успешно или не.
Telcel Мексико, Claro Панама и всички мрежи в Канада таксуват всяко успешно изходящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".
Claro Аржентина и Comcel Колумбия таксуват всяко успешно изходящо или входящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".
Минималното първоначално и последващото тарифиране на потреблението на мобилен интернет в зона Европейски съюз е на 1KВ, а за останалите зони е на 100 KВ. За потребители на планове и допълнителни пакети за услугата BlackBerry, минималното първоначално и последващото тарифиране на потреблението на мобилен интернет в зона Европейски съюз е на 1KВ, а за останалите зони е на 30 KВ.
Изпращане и получаване на факс съобщения в роуминг се тарифира по цени за гласови повиквания.

Съгласно изискванията на Европейските регламенти, Теленор осигурява защитен механизъм, с който да се избегнат високи сметки, докато ползвате мобилен интернет в чужбина.

Лимитът е на стойност 117,35 лв. с ДДС за период от 30 дни.

Всички потребители на абонаментни планове, които имат активна услуга международен роуминг, разполагат и с автоматично активиран Лимит за мобилен интернет в роуминг , валиден за целия свят. 

При неспазване условията на политиката за справедливо ползване на роуминг в зона ЕС по отношение на конкретна услуга, Теленор има право да приложи за тази услуга роуминг такси съгласно чл.76д, б.з от Общите условия . При получаване на уведомлението по чл.76д, б.ж от Общите условия, абонатът има право да представи доказателства, че не ползва роуминг за цели различни от периодично пътуване по електронен път, устно или писмено.

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
0,075 лв. 6,00 лв. 0,0178 лв. 0,023 лв. 0,432 лв. 0,0070* лв.

Цените са за минута/МВ/ SMS/ MMS. Цените за изходящите и входящите обаждания важат за гласови, видео и факс повиквания. Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на разговори в роуминг (в секунди): Изходящи разговори в рамките на зона Европейски съюз към зона Европейски съюз – 30/1; Изходящи разговори в рамките на зона Европейски съюз към Страни извън зона Европейски съюз и Номера с добавена стойност – 60/60; а за входящи разговори в рамките на зона Европейски съюз - 1/1. Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на мобилен интернет в роуминг (в КВ) в зона Европейски съюз 1/1.

Зона Европейски Съюз

Австрия, Белгия, Великобритания**, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция, Оландски острови, Англо-нормандски острови, остров Ман, Ватикана.

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
Цената за обаждане към
други национални мрежи
според плана
6,00 лв. 0,00 лв. Цената за SMS към
други национални мрежи
според плана
Цената за MMS към
други национални мрежи
според плана
2,40 * лв.

* Цената се прилага след изчерпване или изтичане на периода на валидност на включените МВ на максимално достижима скорост, предоставени за общо за България и за роуминг зона ЕС.
**Информация за роуминг услуги и международни обаждания с Великобритания от 1 януари 2021 г.
Във връзка с изтичането на преходния период след официалното излизане на Великобритания от Европейския съюз и постигнатото споразумение, информираме своите клиенти, че към момента за клиентите на Теленор не се предвиждат промени в цените за ползване на роуминг услуги във Великобритания от 1 януари 2021 г. Както и до сега клиентите на оператора ще ползват роуминг услуги за Великобритания при условията и цените, валидни за „Зона ЕС“. Клиентите на Telenor ще бъдат уведомени в срок от минимум тридесет дни при настъпване на евентуална промяна.

Зона Други държави в Европа

Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Джърси, Косово, Северна Македония, Молдова, Монако, Черна Гора, Сан Марино, Сърбия, Турция, Швейцария, Украйна

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
3,49 лв. 6,00 лв. 1,59 лв. 0,79 лв. 1,88 лв. 15,00лв.

Зона Държави извън Европа

Всички останали държави

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
6,00 лв. 6,00 лв. 2,39 лв.* 0,99 лв. 1,88 лв. 25,00лв.

Посочените цени са с включен ДДС. Цената на ползваните услуги/ стойността на закупен  Roam&Surf пакет се приспадат от наличния кредит.
Цените са за минута/МВ/ SMS/ MMS.
Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на разговори в роуминг (в секунди): Изходящи разговори към зона Европейски съюз в рамките на зона Европейски съюз според абонаментния план; за всички останали зони и случаи – 60/60.
Изходящи повиквания към номера с добавена стойност, които се предлагат от телекомуникационни оператори на територията на държавата, в която се намирате, се таксуват на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди.
Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на мобилен интернет в роуминг (в КВ): в зона Европейски съюз според абонаментния план; след изчерпване на включените в плана МВ на максимално достижима скорост, предоставени за роуминг зона ЕС съгласно политиката за справедливо ползване – 1/1; за останалите зони – 100/100, а за услугата Blackberry извън зона Европейски съюз 30/30.
• Входящите разговори в зона Европейски съюз не се таксуват, а за останалите зони на 60 секунди, с минимално първоначално време за таксуване 60 секунди.
Безплатна информация за цените в роуминг в ЕС/ ЕИЗ можете да откриете, като наберете *123# или на lp.telenor.bg
SMS услуги с добавена стойност в България могат да се ползват и в роуминг, независимо в коя зона се намира потребителят. Те ще се таксуват по стандартната цена за изпращане на SMS в България към съответния номер + 1,91 лв. с ДДС. SMS услугите, които се таксуват на получен SMS, се тарифират по стандартната цена за получено съобщение, както в България.
При регистриране в мрежа на оператор от ЕС, автоматично чрез SMS, потребителят получава информация за цени в лева с ДДС: за минута входящо и изходящо обаждане, за изпратен SMS и трафик на 1 MB данни. Стойността на всички обаждания, изпратени SMS-и и ползвани услуги се приспада от наличния кредит в картата.
Посочените по-горе цени са стандартни, но някои оператори таксуват допълнително входящите обаждания. В тези случаи таксите се добавят към посочената цената за входящо обаждане.
AT&T и T-Mobile САЩ таксуват всяко изходящо позвъняване, без значение дали е успешно или не.
Telcel Мексико, Claro Панама, всички мрежи в Канада таксуват всяко успешно изходящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".
Claro Аржентина и Comcel Колумбия таксуват всяко успешно изходящо или входящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".

Съгласно изискванията на Европейските регламенти, Теленор осигурява защитен механизъм, с който да се избегнат високи сметки, докато ползвате мобилен интернет в чужбина.

Лимитът е на стойност 117,35 лв. с ДДС за период от 30 дни.

Всички потребители на абонаментни планове, които имат активна услуга международен роуминг, разполагат и с автоматично активиран Лимит за мобилен интернет в роуминг , валиден за целия свят. 

При неспазване условията на политиката за справедливо ползване на роуминг в зона ЕС, Теленор има право да приложи роуминг такси:

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
0,075 лв. 6,00 лв. 0,021 лв. 0,023 лв. 0,432 лв. 0,0082 лв.

Цените са за минута/МВ/ SMS/ MMS. Цените за изходящите и входящите обаждания важат за гласови, видео и факс повиквания. Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на разговори в роуминг (в секунди): Изходящи разговори в рамките на зона Европейски съюз към зона Европейски съюз – 30/1; Изходящи разговори в рамките на зона Европейски съюз към Страни извън зона Европейски съюз и Номера с добавена стойност – 60/60; а за входящи разговори в рамките на зона Европейски съюз - 1/1. Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на мобилен интернет в роуминг (в КВ) в зона Европейски съюз 1/1.

15,00 лв. цена на изходящо обаждане към сателитни мрежи от зона Други държави в Европа и зона Държави извън Европа и 13,20 лв. цена на изходящо обаждане към сателитни мрежи от зона Европейски Съюз.

Всички цени са с ДДС.

Възползвай се от новите пакети Roam&Surf за повече мобилен интернет в роуминг зона Европейски съюз.

Допълнителни пакети Roam&Surf са достъпни за частни клиенти на абонаментни и предплатени планове.

За Европейски Съюз

Зона ЕС:Зона Европейски Съюз (Зона ЕС) включва: Австрия, Азорски острови, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Канарски острови, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, o-в Мадейра, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция, Оландски острови, Ватикана.

Допълнителни пакети Roam&Surf EU в Зона Европейски съюз
Roam&Surf EU S 600 МВ

Валидност:

3 дни

Активация:

През мобилното приложение MyTelenor Bulgaria

Активирай онлайн
lp.telenor.bg
набиране на*123#, опция 6/2
3,99лв.
Roam&Surf EU M 1800 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

През мобилното приложение MyTelenor Bulgaria

Активирай онлайн
lp.telenor.bg
набиране на*123#, опция 6/2
10,99лв.
Roam&Surf EU L 3500 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

През мобилното приложение MyTelenor Bulgaria

Активирай онлайн
lp.telenor.bg
набиране на *123#, опция 6/2
19,99лв.

За Европа

Зона Други държави в Европа: Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Джърси, Косово, Северна Македония, Молдова, Монако, Черна Гора, Сан Марино, Сърбия, Турция, Швейцария, Украйна

Зона ЕС: Зона Европейски Съюз (Зона ЕС) включва: Австрия, Азорски острови, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Канарски острови, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, o-в Мадейра, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция, Оландски острови, Ватикана.

Допълнителни пакети Roam&Surf Europe
Roam&Surf Europe S 100 МВ

Валидност:

24 часа

Активация:

През мобилното приложение MyTelenor Bulgaria

Активирай онлайн
lp.telenor.bg
набиране на*123#, опция 6/2
2,99лв.
Roam&Surf Europe L 700 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

През мобилното приложение MyTelenor Bulgaria

Активирай онлайн
lp.telenor.bg
набиране на *123#, опция 6/2
18,99лв.

За избрани дестинации по света

За определени държави по света: Аржентина, Австралия, Азербайджан, Бангладеш, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Хонгконг, Коста Рика, Доминиканска република, Еквадор, Индия, Индонезия, Япония, Кения, Кувейт, Макао, Малайзия, Мексико, Монголия, Нова Зеландия, Оман, Перу, Филипини, Пуерто Рико, Катар, Сингапур, Тайланд, САЩ, Египет, Русия, Южна Африка, ОАЕ.

Зона Други държави в Европа и зона ЕС: Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Джърси, Косово, Северна Македония, Молдова, Монако, Черна Гора, Сан Марино, Сърбия, Турция, Украйна, Австрия, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция

Допълнителни пакети Roam&Surf Тraveler
Roam&Surf Тraveler S 200 МВ

Валидност:

10 дни

Активация:

През мобилното приложение MyTelenor Bulgaria

Активирай онлайн
lp.telenor.bg
набиране на*123#, опция 6/2
24,99лв.
Roam&Surf Тraveler M 500 МВ

Валидност:

10 дни

Активация:

През мобилното приложение MyTelenor Bulgaria

Активирай онлайн
lp.telenor.bg
набиране на*123#, опция 6/2
44,99лв.
Roam&Surf Тraveler L 1 000 МВ

Валидност:

10 дни

Активация:

През мобилното приложение MyTelenor Bulgaria

Активирай онлайн
lp.telenor.bg
набиране на *123#, опция 6/2
84,99лв.

Закупуване на допълнителен пакет

Можеш да закупиш допълнителен пакет Roam&Surf с включен трафик за мобилен интернет в роуминг по всяко време докато си в България или в чужбина:
мобилното приложение MyTelenor – избери желания пакет за роуминг от Услуги/Пакети/Роуминг пакети и натисни бутона Активирай.
през уеб портала MyTelenor на адрес my.telenor.bg
на lp.telenor.bg, като трафикът към тази страница е безплатен в България и в роуминг.
с безплатно набиране на *123#
Интернет трафикът в България и роуминг към мобилното приложение MyTelenor и към уеб портала my.telenor.bg се таксува според условията на плана ти.

Предимства

можеш да следиш оставащото си потребление в зона ЕС в мобилното приложение MyTelenor и на lp.telenor.bg
ще се възползваш от ниски цени за мобилен интернет, докато си в чужбина, без да е необходимо да избираш препоръчителни мрежи.

Деактивиране на допълнителен пакет

При закупуване на допълнителен пакет Roam&Surf, няма да се прилагат регулираните цени за роуминг в Зона ЕС. Можеш да се прехвърлиш към стандартна роуминг тарифа в еднодневен срок на lp.telenor.bg (или *123#).

В случай че имаш активен допълнителен пакет Roam&Surf и избереш да преминеш към стандартни роуминг цени за мобилен интернет, то наличните МB от допълнителния пакет се губят.

Можеш да преминеш към стандартни роуминг цени за мобилен интернет, като избереш една от следните опции:

посетиш адрес lp.telenor.bg, който е достъпен безплатно в България и чужбина и избереш „Стандартни роуминг цени“;
набереш *123# (достъпен безплатно в България и чужбина), избереш опция 6 Roaming, после опция 2 Roam&Surf , накрая опция 4 „Standartni rouming tseni“.
с изпращане на SMS към номер 12116 с текст „STOP”;

Изпращането на SMS към номер 12116 с текст „STOP” ще доведе до деактивация на всички активни допълнителни роуминг пакети и преминаване към стандартни цени.

в България изпращането на SMS е безплатно
в чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните цени в роуминг

При таксуване по стандартни роуминг цени се прилага лимитът за мобилен интернет в роуминг.

Условия

Закупените допълнителни пакети могат да се използват чрез мобилен телефон или преносим компютър.
Пакетите за зона Европейски съюз могат да се ползват само в тази зона.
Пакетите за зона Други държави в Европа могат да се ползват както в тази зона, така и в зона Европейски съюз.Пакетите могат да се използват в зона Европейски съюз след изчерпване на предоставените мегабайти за роуминг в зона ЕС. Пакетите не могат да се използват в зона ЕС, в случай че има активен пакет за данни, валиден в България и ЕС на висока или ниска скорост.
Пакетите за определени държави по света могат да се ползват в изброените държави извън Европа, както и в зона Други държави в Европа и зона Европейски съюз.
Пакетите за определени държави по света могат да се ползват както в тази зона, така и в другите две зони.Пакетите могат да се използват в зона Европейски съюз след изчерпване на предоставените мегабайти за роуминг в зона ЕС. Пакетите не могат да се използват в зона ЕС, в случай че има активен пакет за данни, валиден в България и ЕС на висока или ниска скорост.
Минималното първоначално и последващо тарифиране на мобилен интернет при ползване на пакет Roam&Surf е 100 KВ. 1 МВ е равен на 1024 KВ. Това условие важи и за потребителите на Blackberry услуги.
За клиенти на абонаментни планове се активира при първа регистрация в роуминг мрежа, за която е валиден пакетът, направена в рамките на 30 дни от закупуването му.
Последващи допълнителни пакети за същата роуминг зона могат да бъдат закупувани в роуминг както преди изтичане валидността на текущия пакет, така и след изчерпване на включените в него МВ, както и в случай че клиентът ползва мобилен интернет при условията на стандартни цени в роуминг. Закупените допълнителни пакети, докато има активен и неизразходен първоначален пакет, се активират в момента на покупка и автоматично се добавят към него.
При изразходване на 80% и 100 % от предоставените MB всеки клиент получава известие, след което сърфирането в роуминг продължава на стандартни роуминг цени.

Какво се случва с лимита за мобилен интернет в роуминг, ако активирам допълнителен пакет Roam&Surf?

Ако закупиш допълнителен пакет Roam&Surf, цената и трафикът, включени в него, не са част от лимита за мобилен интернет в роуминг.

Пример 1:

При закупен допълнителен пакет Roam&Surf EU M на стойност 10,99 лв. (с ДДС) и активен лимит за услугата мобилен интернет в роуминг - 117,35 лв. (с ДДС):
Сумата за използван мобилен интернет в роуминг, която може да бъде отразена във фактурата, ще бъде максимална сума в размер на 117,35 лв. (при таксуване на мобилен интернет в роуминг съгласно стандартните цени в роуминг) + 10,99 лв. (стойността на пакет Roam&Surf EU M) = 128,34 лв. (с ДДС).
Трафикът, който е генериран от услугата мобилен интернет в роуминг в държавите от зона Европейски съюз, ще бъде приспаднат от включените МВ от пакет Roam&Surf EU M.

Пример 2:

При активен лимит за услугата мобилен интернет в роуминг от 117,35 лв. (с ДДС) и липса на активен допълнителен пакет Roam&Surf:
Максималната сума за използван мобилен интернет в роуминг, която може да бъде отразена във фактурата, ще бъде 117,35 лв. (с ДДС).

Всички цени са с ДДС.

За абонаментни планове

През приложението MyTelenor – в меню Услуги/Управление трябва да избереш Роуминг услуга, след което да натиснеш бутона Активирай.
С изпращане на SMS с текст „А” на 1210

През мобилното приложение MyTelenor – в меню Услуги/Управление трябва да избереш Роуминг услуга, след което да натиснеш бутона Деактивирай

с изпращане на SMS с текст „D” на номер 1210

Изпращането на SMS в България е безплатно, а от чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните роуминг цени.

За предплатени планове

Ако твоят предплатен план позволява използването на роуминг и имаш активирана роуминг услуга, можеш да ползваш своята Теленор предплатена карта в чужбина, за да:
• осъществяваш изходящи повиквания в мрежата на над 200 оператора, с които Теленор има сключени роуминг споразумения за предоставяне на предплатени гласови услуги;
приемаш обаждания, изпращаш и получаваш SMS-и към всички мобилни мрежи, в мрежите на повече от 500 оператора от над 180 държави;
използваш мобилен интернет, получаваш и изпращаш MMS-и в мрежата на операторите, с които Теленор има сключени роуминг споразумения за предоставяне на тези услуги.

Проверявай бързо, лесно и в движение какви роуминг пакети можеш да ползваш с твоя предплатен план в мобилното приложение MyTelenor.

Ако не си ползвал своята предплатена карта скоро, преди пътуване се увери, че тя е още активна, т.е. че си звънял поне веднъж с нея в мрежата на Теленор. В случай че не си звънял с нея, тя няма да е активна и няма да можеш да я ползваш – нито в България, нито в чужбина.
За всеки случай е добре да презаредиш предплатената си карта преди пътуването.Имай предвид че, ако нямаш кредит, тези, които те търсят, вероятно няма да могат да се свържат с теб, докато си в чужбина. А ако кредитът ти свърши по време на разговор, обаждането ще бъде прекъснато.

Следи постоянно колко потребление в роуминг ти остава по твоята предплатена карта в мобилното приложение MyTelenor.

Можеш да активираш роуминг на твоята предплатена карта по следните начини:

Набери *111# и натисни бутона за набиране. До минута ще получиш съобщение с потвърждение за успешно активиране на роуминг.

Набери *123# и избери опция 5 Роуминг и след това опция 2

Важно е да знаеш, че активирането и деактивирането на роуминг се извършва само от България.

Можеш да деактивираш услугата роуминг на твоята предплатена карта по следните начини:

През услугата MyMenu на номер *123#

като набереш *112# и натиснеш бутона за избиране. До минута ще получиш съобщение с потвърждение за успешно деактивиране на роуминг.

Важно: активиране и деактивиране на роуминг са възможни само от България.

Изходящи разговори в роуминг

Когато изполващ мобилни услуги в роуминг и правиш изходящо обаждане към друга държава, различна от тази, в която се намираш, винаги трябва да въведеш кода на страната, към която е изходящото обаждане, преди номера. Пример: ако се намираш в роуминг и искаш да се обадиш на български номер, задължително трябва да набереш +359 и след това самия номер.
Ако не посочиш кода на страната при изходящото обаждане, разговорът няма да може да бъде осъществен или дори има възможност разговорът да бъде отчетен като такъв с добавена стойност, което може да доведе до получаване на висока сметка.

За мобилен интернет

За да ползваш мобилен интернет в роуминг, Теленор ти предоставя две възможности – роуминг план Travel’n’Talk (стандартни роуминг цени) и допълнителни пакети за мобилен интернет Roam&Surf. В зависимост от страната, в която се намираш, можеш да избереш една от двете опции в мобилния портал за управление на услугата роуминг на http://lp.telenor.bg.

Роуминг план Travel’n’Talk (Стандартни роуминг цени) - при него таксуването се извършва на база изразходения трафик и според цените, валидни за съответната зона;

Roam&Surf допълнителни пакети с включени MB.

Можеш по всяко време да контролираш сметката си за мобилен интернет в роуминг. Без препоръчителни мрежи и с безплатна проверка на изразходвания трафик

Следи постоянно своето оставащо потребление на мобилен интернет в роуминг в мобилното приложение MyTelenor или на http://lp.telenor.bg През приложението MyTelenor можеш също да активираш и деактивираш роуминг услуга, да преглеждаш актуална информация за роуминг цени и пакети, да проверяваш лимит за мобилен интернет в роуминг.

Ако искаш ти да определяш максималното си потребление в роуминг, избери някой от допълнителните пакети за роуминг. Можеш да активираш и в движение през мобилното приложение MyTelenor . Имаш и възможност да избереш таксуване по стандартни роуминг цени. Освен това Теленор осигурява защитен механизъм, с който да се избегнат високи сметки, докато ползваш мобилен интернет в чужбина, под формата лимит за мобилен интернет в роуминг. Само предварително провери дали твоят лимит е активен. Запознай се с подробна информация за прилагания лимит за мобилен интернет в роуминг.

Важно е да знаеш, че можеш да ползваш опцията „Изключване на мобилни данни“ от телефона ти, но по този начин няма да можеш да ползваш мобилен интернет.

Съгласно изискванията на Европейския регламент за роуминга, Теленор осигурява защитен механизъм, с който да се избегнат високи сметки, докато ползваш мобилен интернет в чужбина. Този защитен механизъм е под формата на лимит и е на стойност 117,35 лв. с ДДС за отчетния период при абонаменти планове, а за предплатени планове – за календарния месец. Посоченият лимит е само за мобилен интернет в роуминг и съответно единствено тази услуга се ограничава след достигането му, като тя се следи във време близко до реалното.

Кредитният лимит е сумата, до която имаш възможност да провеждаш разговори и да ползваш услуги. Когато сумата от текущото ти потребление и задълженията за минал период на всичките ти SIM карти надвишат кредитния лимит, тоест сборът от кредитните им лимити, изходящите ти обаждания могат да бъдат спрени.

Тъй като информацията за разговори и SMS в роуминг не винаги се получава от Теленор незабавно, е възможно обажданията да не могат да бъдат спрени веднага след при достигане на кредитния лимит. Лимитът за мобилен интернет в роуминг е приложим само за тази услуга и се установява във време близко до реалното.

За разликата между национален разговор, международен разговор и разговор в роуминг

Ако се намираш в България и се обадиш от български номер до друг български номер, ще проведеш национален разговор. Няма значение дали получателят на обаждането се намира в България или не. Ключовите условия са повикващият абонат – този, който се обажда – да се намира в България, номерът, от който се осъществява обаждането да е български и номерът на получателя на обаждането също да е български.

Когато се намираш в България и се обадиш от български номер до номер от мрежата на чуждестранен оператор, ще проведеш международен разговор. Важно условие тук е, че номерът, към който се осъществява обаждането, е от мрежата на чуждестранен оператор. Ако случаят е такъв, дори приемащият обаждането да се намира в България, разговорът се регистрира и таксува като международен.

Това е разговор в чужбина, осъществен от абонат на един мобилен оператор в мрежата на друг мобилен оператор. Важното условие тук е да се намираш в чужбина и да се обаждаш от българския си номер. Ако се намираш например в Германия и се обадиш от българския си номер до германски номер, ще проведеш разговор в роуминг.

Важно е да знаеш, че ако по абонаментния си план имаш минути за международни разговори, те не важат докато си в роуминг, независимо в коя чужда държава се намираш. Това означава, че можеш да използваш минутите за международни разговори единствено, когато се намираш в България и инициираш изходящо обаждане от български номер до номер от мрежата на чуждестранен оператор.