Теленор информира ли потребителите при наближаване на определения им кредитен лимит?

Български

Теленор информира потребителя при наближаване на определения му кредитен лимит, освен в случаите, когато достигането на кредитния лимит е:

  • осъществено в роуминг и Теленор не разполага към този момент с информация за ползваните услуги от потребителя или
  • При разговори/потребление, за които/което е необходимо допълнително технологично време за и са/е в процес на обработка.
Helpful: Yes: 
1 079
Helpful: No: 
911