Трябва ли да заплатя задълженията, които надвишават кредитния ми лимит?

Български
В случай че надвишите вашия кредитен лимит, трябва да заплатите всички дължими суми, които надхвърлят определения лимит.
 
Helpful: Yes: 
1 004
Helpful: No: 
1 174