Услуги за възрастни (Тип услуги с добавена стойност 3)

Формат на номера
090 3 090 zz
090 3 800 zz