Цени

Месечна такса

Абонатите на услугата, заплащат месечна такса в размер на 0,60 лв.

За абонатите с договор тя се начислява автоматично към месечната фактура, а за потребителите на предплатени услуги се приспада от наличния кредит за всеки 31 календарни дни. Месечната такса се начислява автоматично, докато абонатът не деактивира услугата FUN Call.

Цена за закупуване на мелодия

УслугаЦена
Поръчка на мелодия0,60 лв./ 1,20 лв./ 1,80 лв./ 2,40 лв.*
SMS към номер 147безплатен

* Цената на поръчана или изпратена като подарък мелодия е различна, в зависимост от мелодията и е обявена за всяка мелодия.

Цените са с ДДС.

Service type: 
Да