FUN Call пакети

FUN Call пакетите дават възможност за покупка на повече от една FUN Call мелодия с една поръчка. Пакетът може да съдържа няколко песни на един изпълнител или микс от FUN Call песни от един жанр.

Поръчка на пакет

Можеш да поръчаш FUN Call пакет като:

Изпратиш SMS с ключова дума PAKET последвана от код на съответния пакет, изпратен към номер 147.

Пример:

За да поръчаш FUN Call пакет с код за поръчка „5”, трябва да изпратиш SMS с текст : PAKET 5 до номер 147.
Избери пакет директно от MyTelenor интернет страницата. Ако си регистриран потребител, ще можеш да разгледаш съдържанието на пакета и да го поръчаш директно.
Посети WapTelenor мобилен портал (на адрес: wap.telenor.bg ) от браузъра на мобилния ти телефон. След като избереш желан FUN Call пакет, може да го закупиш през портала или да го подариш на приятел (който също е потребител на услугата FUN Call).

Когато пакетът бъде закупен, всички песни от него се добавят към личната ти FUN Call колекция. От този момент те вече не се асоциират с пакета. Всяка една от тези песни е обект на същите зависимости и условия на който подлежат и мелодиите закупени през WAP, WEB, SMS или IVR. Т.е. за всяка от тях тече срок на валидност, всяка от тях може да бъде асоциирана към отделен номер или група и т.н.

При покупка на пакет (чрез SMS заявка) автоматично ще се активира профил за входящите обаждания, който ще редува в произволен ред FUN Call песните от личната ти колекция.

Повторна поръчка на пакет

Ако повторно поръчаш пакет, който вече си закупил, ще бъдеш таксуван (според обявената цена на пакета), а валидността на песните ще бъде удължена с новата валидност на пакета. Това означава, че към оставащите дни валидност ще бъдат добавени дните на валидност на повторно закупения пакет.

Срок на валидност

FUN Call пакетът има срок на валидност, който се отнася за всяка песен, включена в него. Т.е. ако бъде закупена една мелодия, тя ще има срок на валидност xx дни, но ако бъде закупен пакет, в който фигурира тази мелодия, то тя ще вземе срока на валидност определен за пакета yy дни. Ако при закупуването на пакет с песни, някоя от тях вече фигурира в личната ти колекция, то нейният срок на валидност ще бъде удължен със срока на пакета.

Пример:

В личната ти колекция имаш песен XXX с оставащи дни на валидност 20 дни. Купуваш пакет, който включва и песента XXX, а срокът на валидност на пакета е 180 дни. След покупката на пакета срокът на валидност за тази песен ще бъде 20+180=200 дни.

Регистрация с първа поръчка

Ако не си потребител на услугата FUN Call и си поръчаш пакет с песни (чрез SMS заявка), ще получиш активация на услугата, и всички песни ще бъдат добавени в личната ти колекция.

Цени на пакетите:

За всеки FUN Call пакет е обявена цена, която се отнася за целия пакет с включените в него песни.

Забележка: FUN Call пакетите НЕ МОГАТ да се подаряват на друг номер със SMS поръчка!

Service type: 
Да