Доклади по корпоративна отговорност

Вие сте тук

Годишните доклади по корпоративна отговорност на Теленор са отражение на нашия ангажимент периодично да отчитаме напредъка си в посока устойчиво развитие.

В създаването на всеки Доклад по корпоративна отговорност на Теленор влагаме много ентусиазъм, усилия и енергия. Надяваме се, че той ще направи впечатление на всеки, който се запознае с него.

Запознайте се с нашия Доклад по корпоративна отговорност за 2017 г.Вижте и старите издания на доклада по корпоративна отговорност: