Доклади по корпоративна отговорност

Вие сте тук

Годишните доклади по Устойчиво развитие на Теленор са отражение на нашия ангажимент периодично да отчитаме напредъка си в посока устойчиво развитие.

В създаването на всеки Доклад по корпоративна отговорност на Теленор влагаме много ентусиазъм, усилия и енергия. Надяваме се, че той ще направи впечатление на всеки, който се запознае с него.

Запознайте се с нашия Доклад по корпоративна отговорност за 2019 г.Вижте и старите издания на доклада по корпоративна отговорност:

Доклад по устойчиво развитие 2018 (PDF)
Доклад по устойчиво развитие 2017 (PDF)
Доклад по корпоративна отговорност 2015-2016
Доклад по корпоративна отговорност 2014
Доклад по корпоративна отговорност 2013 (PDF)
Доклад по корпоративна отговорност 2012 (PDF)
Доклад по корпоративна отговорност 2011 (PDF)
Доклад по корпоративна отговорност 2010 (PDF)