Околна среда

Вие сте тук

За нас в Теленор да бъдем зелени е отговорното поведение на компанията и служителите ѝ към околната среда. Чрез нашата дългосрочна стратегия за екологична устойчивост ние се стремим непрекъснато да намаляваме отпечатъка си върху околната среда и полагаме непрестанни усилия за опазването ѝ.

Нашата екологична стратегия е фокусирана върху реализирането на практически решения по проблеми, свързани с опазване на околната среда в четири основни направления:

предлагане на устойчиви продукти и услуги

рециклиране на мобилни телефони, батерии и аксесоари за мобилни телефони

отговорна употреба на енергия и други ресурси и материали

подкрепа на обществени екологични проекти

Ние осъзнаваме нашата роля да информираме обществото за начините за отговорно поведение и да насърчаваме към такова поведение както нашите служители и клиенти, така и нашите партньори и доставчици.

Политика по околна среда

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 или Сертификатът за Система за управление на околна среда е доказателство за успеха на дългосрочната ни стратегия за устойчиво развитие. Той гарантира нашата ефективност при измерването, контролирането и непрекъснатото намаляване на вредното въздействие върху околната среда от всички аспекти на дейностите ни. Резултатите от работата на Системата за управление на околна среда са видими и в докладите ни по корпоративна отговорност.

Вижте сертификата

Присъединете се към зелените проекти на Теленор:

Направете стария си телефон полезен. Рециклирайте!

Върнете стария си телефон за рециклиране в нашите магазини, защото от телефоните се извличат ценни метали и пластмаса, които се използват отново. Освен това така ще предотвратите трайното замърсяване на околната среда.

Вместо да се чудите какво да правите вашия ненужен мобилен телефон, занесете го за рециклиране в нашите магазини. От месец ноември 2008 г. компанията стартира национална кампания за рециклиране на мобилни телефони, батерии, зарядни, hands-free устройства и всякакви други аксесоари за мобилни телефони. Инициативата има амбицията да промени човешкото бездействие и да намали вредното въздействие на електронната техника върху околната среда в България.

Телефон със закъснител

Обезвредете телефона си, като му намерите достойно място и го пратите директно в бъдещето, където той ще се върне като някой от ценните материали, от които е направен.

Фактите говорят

Около 44% от хората по света задържат у дома ненужните вече мобилни телефони, просто защото не знаят, че могат да направят нещо полезно с тях.

Неправилно изхвърлена в природата, една-единствена батерия може да отрови около 600 000 литра безценна вода - това е равно на количеството вода, което едно 4-членно семейство в Германия изразходва за над 2 години, а семейство със същата големина от Мозамбик - за повече от 102 години. Източник: 360data.org

Неправилно изхвърлена една батерия отделя токсини (никел-кадмий и живак) и в почвата, които могат чрез храната да предизвикат непоправими промени в здравето на хората.

Дано, дано, дано...

...всеки един от 4-те милиона абонати на Теленор върне ненужния си мобилен телефон. Тогава ще се съберат ценни материали като злато, сребро, платина, литий, никел, пластмаса, които ще могат да се използват повторно. Тогава природата ще продължи да дава най-доброто от себе си за мен, теб и всички останали. Тогава ще се създаде култура на екологично поведение. Тогава бъдещето на децата ни ще бъде по-хубаво.

Фактите говорят

Сметищата в България се разполагат на територия по-голяма от площта на 3 000 футболни игрища. Ако отпадъците се рециклират пълноценно площта ще намалее значително, а парите, получени от реализирането на рециклираните материали, ще се вливат в българската икономика.

6 месеца след като са произведени, над 90% от стоките (или техните опаковки) се превръщат в отпадък.

Към 2020 г. Европа ще генерира с 45% повече отпадъци, отколкото през 1995 година.

Рециклиращата индустрия преработва над 600 млн. тона отпадъци годишно и генерира приходи на стойност 160 млрд. долара

По данни на UNECO

Пътят на телефона

Излезлите от употреба мобилни телефони, батерии, зарядни и други аксесоари за мобилни телефони, събрани в нашите магазини, се предоставят изцяло и изключително на организации, лицензирани да осъществяват дейности по разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, повторно използване, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване. Теленор няма право да разполага с горепосоченото оборудване или с отделни части от него, както и не получава възнаграждение за неговото събиране и предаване.

Всеки лист е от значение. Откажете се от хартиена фактура

Спокойно можете да спестите на природата отсичането на милиони дървета годишно като намалите употребата на хартия. Вече можете да се откажете от хартиена фактура от Теленор и подробната разпечатка към нея, като изберете много по-удобния и функционален електронен вариант в MyTelenor уеб портал. Там има възможност да видите своите последни фактури, както и да си ги изтеглите и запазите в предпочитан от вас формат.

Опитайте, много по-лесно и екологично е!

Фактите говорят

Рециклирането на 1 тон хартиeни отпадъци спасява 17 стари дървета и икономисва 800 кг целулоза, 200 куб. м вода и 810 КWh електроенергия — достатъчно енергия за едно домакинство за 5 месеца.

17–те спасени дървета могат да абсорбират 114 кг въглероден двуокис от въздуха за една година. Изгарянето на същото количество хартия (1 тон) ще произведе 679 кг въглероден двуокис.

Приблизително 1,1 милиарда тонер касети се използват по света за една година. Ако се наредят в линия, дължината им ще бъде почти 68 пъти по-голяма от тази на екватора.

По данни на EPA