Пазар

Вие сте тук

Теленор се нарежда сред най-големите компании в България и е лидер по корпоративна отговорност и иновации на телекомуникационния пазар. Обслужваме милиони клиенти и работим с множество партньори за създаване и предлагане на широкия ни набор от услуги и продукти, които задоволяват нуждите на клиентите ни от телекомуникационни услуги. Осъзнаваме, че етичното отношение към тях е в основата на дългосрочния ни успех като компания. Етичната конкуренция и маркетинг са толкова важни за нас, колкото удовлетвореността на клиентите ни. Вярваме, че с действията и инвестициите си, допринасяме за повишаване качеството на услугите, ограничаване на нелоялните практики и защита на принципите на пазарната икономика.

Отговорно обслужване на клиентите

Теленор поставя акцент върху качественото обслужване на клиентите си по всички канали за комуникация с тях – Центъра за обслужване на клиенти, магазините и интернет. За нас най-важната цел е да осигурим тяхното спокойствие, като се стараем да предоставим необходимата информация на всеки потребител максимално бързо, коректно и с грижа за удобството му, без трансфери и изчакване.

Търсим мнението на клиента, защото то е изключително важно за нас и определя посоката ни на работа. Обратната връзка получаваме чрез проучване на удовлетвореността на клиентите от нашия Център за информационно обслужване на клиенти, различни анкети и маркетингови проучвания.

Устойчиви продукти и услуги

Да предлагаме продукти и услуги, които помагат на клиентите ни да се справят с предизвикателствата на съвременния свят като липсата на време и ресурси, както и с екологичните проблеми, е сред най-силните ни страни.
Чрез услугите Отказ от хартиена фактура и Е-фактура Теленор предлага на своите клиенти да се откажат от хартиената си фактура и да правят онлайн преглед на месечната си фактура и детайлна разпечатка. Чрез електронно презареждане на предплатените услуги всеки наш потребител може да презареди своя кредит бързо и лесно чрез банкомат или от компютъра си през интернет сайтовете за разплащания ePay.bg или eBG.bg. Друга възможност за презареждане е изпращането на SMS от мобилен номер на Теленор с абонаментен план. Отличен начин за спестяване на хартия е и електронният ваучер.

Други устойчиви продукти и услуги включват:

  • • Онлайн плащане на сметки
  • • Управление на услуги онлайн (self-care)
  • • Плащане през мобилния апарат
  • • Свързване от машина до машина (М2М)

Можете да се информирате за всички продукти и услуги, които Теленор предлага, в секциите Планове & Услуги.

Отговорно снабдяване

Ние работим за постигане на високи стандарти на поведение в бизнеса, добри условия на труд и вътрешни правила за опазване на околната среда. Очакваме същият подход и от тези, с които имаме бизнес отношения.

Всички доставчици и лица, които имат директни договорни отношения с нас и ни предлагат продукти или услуги, трябва да се придържат към нашите Принципи на поведение на доставчика. Тези принципи представят минималните стандарти, които очакваме да видим постигнати с течение на времето. Ние ще следим за тяхното спазване чрез систематичен и основан на риска подход.

Изтегли Принципи на поведение на доставчика (PDF 447 KB)