Служители

Вие сте тук

В Теленор вярваме, че успешната социална стратегия на всяка компания започва с отговорността към хората, които градят нейния успех и доброто ѝ име. Грижата и признанието за хората, които работят при нас е основен фактор за растежа на нашата компания. Затова ние се стараем да им осигуряваме отлични условия за труд и почивка, да развиваме техния потенциал и да мотивираме тяхното по-добро представяне чрез:

Равни възможности при подбора и ангажирането на служителите

Програма за обучение и квалификация на служителите

Система за обективна оценка и стимулиране на постиженията

Активна вътрешна комуникация

Политика за изграждане и развитие на екипа

Постоянна грижа за здравето

Широк спектър от социални придобивки

Политика на „отворените врати“

Политика по здраве и безопасност при работа

OHSAS 18001:2007

Защитата на здравето и безопасността на служителите са основен приоритет и отговорност на ръководството на Теленор. Сертификатът за Система за Управление на Здравето и безопасността (OHSAS 18001:2007) е доказателство за спазване на приложимото законодателство, изискванията на стандарта и корпоративните политики и процедури в съответната област, както и прилагане на добри практики по отношение осигуряването на здраве и безопасност при работа.

Вижте сертификата