Служители

Вие сте тук

В Теленор вярваме, че успешната социална стратегия на всяка компания започва с отговорността към хората, които градят нейния успех и доброто ѝ име. Грижата и признанието за хората, които работят при нас е основен фактор за растежа на нашата компания. Затова ние се стараем да им осигуряваме отлични условия за труд и почивка да развиваме техния потенциал и да мотивираме тяхното по-добро представяне чрез:

Равни възможности при подбора и ангажирането на служителите;
Програма за обучение и квалификация на служителите;
Система за обективна оценка и стимулиране на постиженията;
Активна вътрешна комуникация;
Политика за изграждане и развитие на екипа;
Постоянна грижа за здравето;
Широк спектър от социални придобивки;
Политика на „отворените врати“.

Политика по здраве и безопасност при работа


OHSAS 18001:2007

Защитата на здравето и безопасността на служителите са основен приоритет и отговорност на ръководството на Теленор. Сертификатът за Система за Управление на Здравето и безопасността (OHSAS 18001:2007) е доказателство за спазване на приложимото законодателство, изискванията на стандарта и корпоративните политики и процедури в съответната област, както и прилагане на добри практики по отношение осигуряването на здраве и безопасност при работа.

Вижте сертификата