Удостоверения за дарение на компютърна техника

2014


ЦДГ „Буката“, гр. София,
ЦДГ „Калина Малина“, с. Градина,
ОДЗ „Лилия“, гр. София,
Биологически факултет към СУ „Климент Охридски“,
93 СОУ „Александър Теодоров – Балан“, гр. София,
Фондация „Карин дом“,
ЦДГ „Гергана“, с.Садовец,
Читалище „Христо Ботев – 1927г.“, с. Горан,
ОДЗ „Щастливо детство“, гр. Долни Дъбник,
ЦДГ „Цвята Христова“, с. Горни Дъбник,
Помощно училище „Васил Левски“, гр. Ловеч.

2013


Училищно настоятелство „Факел“ към 68 СОУ „Академик Никола Обрешков“, гр. София,
Сдружение „SOS Детски селища България“,
ЦДГ „Щастливо детство“, с. Петърница,
Фондация „Идея в действие“,
Комплекс за социални услуги за деца с увреждания, гр. Роман,
ОДЗ „Първи юни“, гр. Благоевград,
ЦДГ „Васил Цаков“, с. Бъркач.

2012


Фондация „Фортуна“,
Факултет по журналистика и масова комуникация към СУ „Климент Охридски“,
23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. София,
СОУ „Вл. Комаров“, гр. Велико Търново,
СОУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин.