Проверка на текуща сметка

Вие сте тук

Потърсете отговор на вашия въпрос

Текуща сметка представлява сумата от ползваните услуги след излизане на последната фактура. Сумата е актуална към момента на проверка и е възможно да не включва услуги, които са използвани непосредствено преди справката или услуги в роуминг, за които е необходимо повече време за тяхното отчитане. Текущата сметка е без ДДС и не включва месечен абонамент отстъпки и лизингови вноски.

Текущото потребление включва:
Разходите, които си направил след последното фактуриране - натрупаните суми от разговори (най-често това са обаждания към номера 0700, 0900, международни обаждания), SMS, MMS, услуги с добавена стойност.
Еднократни такси ( смяна на номер от група „За приятели“, допълнително закупени роуминг пакети за интернет и др.)
Например: Имаш безплатни разговори и SMS-и към всички мрежи в страната, а текущата ти сметка възлиза на 0,25 лева. Това може да се дължи на ползване на услуги с добавена стойност или на разговори към национални географски номера 0700 и 0900, които не се включват в твоите безплатни минути.

Този отговор помогна ли ви?

Услугите с добавена стойност включват номера, свързани с получаване на специфична информация, консултация или развлечение.

Обажданията и SMS-ите към номера с добавена стойност се таксуват извън пакета, който е част от плана ти и цената на услугата се добавя към цената на самия разговор или SMS. Търговецът, който ползва такъв номер следва да е обявил цената на разговорите към него за минута или към услугата, която заплащаш чрез SMS.

Услуги с добавена стойност (УДС) могат да бъдат следните:
SMS услуги с добавена стойност
Гласови услуги с добавена стойност
Външни портали
Абонамент или еднократни плащания за съдържание или покупки от различни сайтове
SMS дарение
SMS паркиране

Този отговор помогна ли ви?

За да си постоянно информиран и да контролираш разходите си за мобилни услуги лесно и бързо, проверявай своята текуща сметка, оставащи минути, оставащи мегабайти и кредитен лимит по удобен за теб начин.

Мобилен телефон

За да провериш сметката на твоя мобилен телефон, избери една от следните опции:
Провери сметката си бързо и лесно в мобилното приложение MyTelenor App
Използвай възможностите на безплатната услуга My Menu *123# опция 4
Провери сметката си в Автоматичното информационно обслужване на номер 123, като избереш опция 1
Посети портала MyTelenor. Първо обаче трябва да направиш регистрация в портала MyTelenor, която се състои от 2 лесни стъпки. След като се регистрираш, влез в MyTelenor и пред теб ще се визуализира детайлна информация за твоите текуща сметка и потребление.

Домашен фиксиран телефон

За да провериш сметката на твоя домашен фиксиран телефон:
Избери опция Проверка на сметка в Автоматичното информационно обслужване на номер *123
Посети MyTelenor уеб портал. Щом влезеш в портала, бързо и лесно можеш да провериш своето потребление – колко минути, мегабайти и SMS-а ти остават и каква е твоята текуща сметка до момента. За да можеш да осъществиш проверка на оставащите мегабайти обаче, трябва направиш регистрация в портала My Telenor, която се състои от 2 лесни стъпки. След като се регистрираш, влез в My Telenor портал с твоите потребителско име/номер и парола и ще видиш колко мегабайти са включени в твоя пакет.

Този отговор помогна ли ви?

Ако ползваш абонаментен план с включени минути или си добавил допълнителен пакет с минути за разговори, можеш да провериш колко от тези минути си ти остават към момента.

За да провериш оставащите пакети на твоя мобилен телефон, избери една от следните опции:
Провери оставащите ти минути бързо, лесно и безплатно в мобилното приложение MyTelenor App
Използвай възможностите на безплатната услуга My Menu *123#
Провери сметката си в Автоматичното информационно обслужване на номер 123 като избереш опция Проверка на използвани минути
Посети уеб портала MyTelenor. Щом въведеш номер и парола за вход в портала My Telenor ще видиш дължимата сума за съответен отчетен период и информация за Текуща сметка и потребление. Информацията за твоите текуща сметка и потребление е представена в прегледен вид и веднага разбираш колко е твоята текуща сметка, с колко минути разполагаш, какви са твоите пакети с SMS-и и MMS-и, колко MB мобилен интернет са включени в активните за теб пакети и колко от тях ти остават. За да можеш да осъществиш тази проверка обаче, трябва да направиш регистрация в портала My Telenor, която се състои от 2 лесни стъпки.

Ако ползваш абонаментен план с включени мегабайти или си добавил допълнителен пакет с мегабайти, можеш да провериш колко от тях ти остават към момента като избереш една от следните опции:
Провери оставащите ти мегабайти бързо, лесно и безплатно в мобилното приложение MyTelenor App
Избери опция 3 „Проверка на използвани мегабайти“ в Автоматичното информационно обслужване на номер 123
Посети уеб портала MyTelenor. Щом влезеш в портала, бързо и лесно можеш да провериш своето потребление – колко минути, мегабайти и SMS-и ти остават и каква е твоята текуща сметка до момента. За да можеш да осъществиш проверка на оставащите мегабайти обаче, трябва направиш регистрация в портала My Telenor, която се състои от 2 лесни стъпки. След като се регистрираш, влез в My Telenor портал с твоите потребителско име/номер и парола и ще видиш колко мегабайти са включени в твоя пакет.
Използвай възможностите на безплатната услуга My Menu *123#

Този отговор помогна ли ви?

Кредитеният лимит е сумата, до която имаш възможност да провеждаш разговори и да ползваш услуги. Когато сумата от текущото потребление и задълженията за минал период на всичките ти SIM карти надвишат кредитния лимит, изходящите ти обаждания могат да бъдат спрени.

Пример:(Имам две SIM карти , едната е с кредитен лимит 30 лв, а другата е с кредитен лимит 70 лв,, общият кредитен лимит е 100 лв. Всяка от картите може да изчерпа самостоятeлно посочения общ лимит от 100 лв. Ако общите задължения по двете карти надвишат кредитния лимит от 100 лв, то и двете могат да бъдат спрени.)

Щом наближиш и достигнеш кредитния си лимит Теленор ще те информира с SMS. Възможно е това да не стане в случаите, в които достигането на кредитния лимит е осъществено в роуминг или потреблението е натрупано за твърде кратко време. Последното се случва доста често при използване на услуги с добавена стойност.

Какво да направиш, за да увеличиш сумата на своя кредитен лимит?

Ако искаш да увеличиш сумата на кредитния си лимит, внеси депозит по своя клиентски номер или подай писмено искане в някой от магазините на Теленор. След това, кредитният ти лимит ще бъде увеличен със сумата, внесена като депозит.

В случай, че надвишиш кредитния си лимит, трябва да заплатиш дължимите към момента суми, за да ти бъдат възстановени изходящите обаждания.

Ако искаш да провериш кредитния си лимит по телефона, просто избери опция Проверка на сметка и пакети в My Menu My Menu *123# и ще научиш какъв е размерът на полагаемия кредитен лимит за съответния брой SIM карти и каква част от лимита вече си използвал.

Можеш да направиш проверка колко е твоят кредитен лимит и колко остава до достигането му и онлайн в MyTelenor портал. Просто влез в уеб портала MyTelenor с твоите потребителско име и парола и ще откриеш информация за разполагаемия кредитен лимит на твоите номера по фактура, представена в прегледен графичен вид.

Този отговор помогна ли ви?