Кредитен лимит

Вие сте тук

Потърсете отговор на вашия въпрос

Теленор може едностранно да намалява кредитния лимит в зависимост от текущата кредитна оценка на потребителя, за което уведомява последния.

Този отговор помогна ли ви?

Надхвърлянето на кредитния лимит дава право на Теленор, но не задължава дружеството да ограничава и спира ползването на услугите от страна на потребителя.

Този отговор помогна ли ви?

Кредитен лимит е сума, в рамките на която имате възможност да провеждате разговори и да ползвате услугите на Теленор, без допълнително обезпечение. Кредитният лимит се смята за достигнат, когато сумарно дължимите суми по всички SIM карти достигнат или надминат определения размер на кредитния лимит.

В кредитния лимит се включват:

  • дължими суми по издадени фактури
  • текущо потребление по всички SIM карти
Този отговор помогна ли ви?

Теленор информира потребителя при наближаване на определения му кредитен лимит, освен в случаите, когато достигането на кредитния лимит е:

  • осъществено в роуминг и Теленор не разполага към този момент с информация за ползваните услуги от потребителя или
  • При разговори/потребление, за които/което е необходимо допълнително технологично време за и са/е в процес на обработка.
Този отговор помогна ли ви?

Ако желаете да увеличите сумата на своя кредитен лимит, можете да внесете депозит по ваш клиентски номер или да подадете писмено искане в магазин от търговската мрежа на Теленор.

Този отговор помогна ли ви?
В случай че надвишите вашия кредитен лимит, трябва да заплатите всички дължими суми, които надхвърлят определения лимит.
 
Този отговор помогна ли ви?