Кредитен лимит

Вие сте тук

Потърсете отговор на вашия въпрос

В случай че надвишите вашия кредитен лимит, трябва да заплатите всички дължими суми, които надхвърлят определения лимит.
 
Този отговор помогна ли ви?

Надхвърлянето на кредитния лимит дава право на Теленор, но не задължава дружеството да ограничава и спира ползването на услугите от страна на потребителя.

Този отговор помогна ли ви?

Теленор информира потребителя при наближаване на определения му кредитен лимит, освен в случаите, когато достигането на кредитния лимит е:

  • осъществено в роуминг и Теленор не разполага към този момент с информация за ползваните услуги от потребителя или
  • При разговори/потребление, за които/което е необходимо допълнително технологично време за и са/е в процес на обработка.
Този отговор помогна ли ви?

Теленор може едностранно да намалява кредитния лимит в зависимост от текущата кредитна оценка на потребителя, за което уведомява последния.

Този отговор помогна ли ви?

Кредитен лимит е сума, в рамките на която имате възможност да провеждате разговори и да ползвате услугите на Теленор, без допълнително обезпечение. Кредитният лимит се смята за достигнат, когато сумарно дължимите суми по всички SIM карти достигнат или надминат определения размер на кредитния лимит.

В кредитния лимит се включват:

  • дължими суми по издадени фактури
  • текущо потребление по всички SIM карти
Този отговор помогна ли ви?

Ако желаете да увеличите сумата на своя кредитен лимит, можете да внесете депозит по ваш клиентски номер или да подадете писмено искане в магазин от търговската мрежа на Теленор.

Този отговор помогна ли ви?