Ограничаване на повикване

Вие сте тук

Потърсете отговор на вашия въпрос

За да ограничите повикванията по ваш избор, въведете в телефона си посочения код и парола и натиснете зелената слушалка.

 АктивиранеДеактивиранеПроверка
Изходящи международни разговори*331* парола #

 

#331* парола #*#331 #
Входящи разговори, когато сте извън България*351* парола ##351* парола #*#351 #
Изходящи CSD обаждания с данни с изключение на SMS##002# 
*33*парола*20#
*33*парола#*#33#
Всички изходящи разговори*33* парола ##33* парола #*#33 #
Всички входящи разговори*35* парола ##35* парола #*#35 #

Стандартната парола за ограничаване на повикванията е 0000. . За да смените стандартната парола с такава по ваш избор, моля въведете: *03*330* старата парола *новата парола * новата парола #.

Услугата се предоставя автоматично и безплатно с включването в мрежата на Теленор.

Този отговор помогна ли ви?