Оценка на риска

Вие сте тук

Потърсете отговор на вашия въпрос

Оценка на риска

За да ти бъде предоставено устройство от Теленор на преференциална цена заедно с абонаментен план за мобилни услуги, е необходимо да извършим автоматизирана оценка на риска, при която се обработват твои лични данни. Такива данни включват:
Основни данни;
ЕГН;
Данни за договори с Теленор и потреблението по тях;
Данни за задължения и плащания към Теленор.

При извършване на оценката може да изискаме информация за наличие на неплатени задължения към други компании, например А1 и Виваком, и да използваме получената информация в комбинация с посочените по-горе данни, за да оценим възможностите и условията за предоставяне на устройство на преференциална цена.

Чрез автоматизирана оценка на риска се оценява вероятността потребител да спре да плаща задълженията си към Теленор или да изпадне в ситуация, при която не е в състояние да го прави. В зависимост от резултатите от оценката, може да се наложи:
предплащане на една или повече месечни такси,
заплащане на определена първоначална вноска или
предоставяне на друга гаранция.

Всеки потребител може да поиска преразглеждане на автоматизираната оценка чрез писмено заявление подадено в магазин на Теленор. Повече информация за автоматизирана оценка на риска и за данните, които обработваме, ще намериш в Политиката за личните данни

Оценката на риска е автоматизиран процес, който прилагаме когато клиент желае да вземе устройство на преференциална цена заедно с абонамент за мобилни услуги. За целите на такава оценка Теленор може да изиска допълнителна информация дали клиентът има неплатени задължения към А1 и Виваком, например.
Оценката на риска е начин, чрез който се оценява доколко вероятно е потребител да спре да плаща задълженията си към Теленор или да изпадне в ситуация, при която не е в състояние да го прави. В зависимост от резултатите от оценката е възможно да се наложи предплащане на една или повече месечни такси, заплащане на определена първоначална вноска или предоставяне на друга гаранция.

Този отговор помогна ли ви?

Основни данни, ЕГН, данни за договори с Теленор и потреблението по тях, данни за задължения и данни за плащания към Теленор

Този отговор помогна ли ви?

Други лични данни не са необходими, но съгласно Закона за електронните съобщения, при оценка на риска, Теленор може да поиска информация от А1 и Виваком, например, относно това дали имаш неплатени задължения към тях.

Този отговор помогна ли ви?

Да, възможно е. Оценката на риска е автоматизиран процес, който се извършва без намесата на представител на Теленор, но всеки потребител може да поиска преразглеждане на оценката с писмено заявление подадено в търговски обект на Теленор.

Този отговор помогна ли ви?

Call me back

Обадете ми се!
Можем да ти бъдем полезни с предложение, което да те удовлетворява! Ако оставиш контактите си тук, ще ти се обадим въз основа на проявения интерес към отправяне на предложение, включително ако си отказал да получаваш маркетингови обаждания.
Въведи свой номер, който ползваш към Теленор. Телефонният номер и името ти трябва да съвпадат в нашите системи. Теленор си запазва правото да не се свърже с теб при сгрешен номер или такъв, който не е от мрежата на Теленор.
359
Моля имай предвид, че е възможно забавяне поради натовареност на екипа за обслужване на клиенти.