Е-фактура

Вие сте тук

Потърсете отговор на вашия въпрос

Услугата Е-фактура предоставя възможност за онлайн преглед на месечната фактура на абонатите на Теленор в интернет портала MyTelenor. С нея имате възможност да:
Получите информация за таксите и потреблението на телеком услуги за изминал период.
Направите преглед на детайлна месечна справка за проверените разговори и отчетеното потребление
Прегледате данните от фактурата, изобразени в графичен вид
Изтеглите данните в различни формати - PDF, MS Excel, XML, CSV, с цел съхранение на вашия компютър или по-задълбочен преглед и анализ.

Този отговор помогна ли ви?

Услугата е предназначена за всички клиенти на Теленор на частни или бизнес абонаментни планове.

Е-фактура не може да се използва от потребители на предплатените програми на Теленор.

Този отговор помогна ли ви?

Достъп до услугата Е-фактура можете да получите след регистрация за ползване на услуги в уеб-портала MyTelenor. За повече информация посетете инструкциите за регистрация.

Този отговор помогна ли ви?

Да. Услугата е достъпна за всички вече регистрирани потребители в MyTelenor, използващи абонаментни или бизнес програми. Новорегистрираните потребители получават достъп до услугата до 24 часа след регистрацията си.

Този отговор помогна ли ви?

В портала MyTelenor имате достъп до фактурите за последните 4 (четири) отчетни периода.
При активиране на услугата Е-фактура Оригинал, ще имате възможност да преглеждате до 6 фактури за изминал период.

Този отговор помогна ли ви?

Общите суми по фактури можете да видите, само ако сте титуляр на договора и притежавате административни права за услугата Е-фактура. В противен случай, имате достъп до информация за суми само по вашия телефонен номер, с който сте регистрирани в портала MyTelenor, включително и детайлна справка за потреблението.

Този отговор помогна ли ви?

Клиентски номер е номерът, под който издаваме вашата фактура. Към един клиентски номер могат да принадлежат един или няколко телефонни номера. Потреблението на всички телефонни номера, които принадлежат на един и същ клиентски номер, се фактурира в обща фактура.

Ако сте титуляр на договора (телефонният номер се води на ваше име) и желаете да имате достъп до цялата фактура за вашия клиентски номер, е необходимо да подадете заявление в най-близкия представителен магазин на Теленор. За попълване на заявление е необходимо първо да сте регистриран потребител в MyTelenor и да знаете вашия клиентски номер.

Важно: Титуляр на договор с административни права има достъп до Е-фактура само за клиентския номер, попълнен в заявлението за административни права.

Този отговор помогна ли ви?

Можете да откриете информация за вашия клиентски номер по следните начини:
На началната страница на услугата Е-фактура
На страницата на всяка отделна фактура, редом до информацията за фактурата (номер на фактура и дата на издаване) е посочен и клиентският номер.
Във вашата месечна фактура на хартия
В справката за общо потребление, получавана по имейл, при абонамент за безплатната услуга @Фактура
Чрез SMS със съдържание 11 на номер 1000, като цената на SMS-a е според вашия тарифен план.
Безплатно на *123#

Този отговор помогна ли ви?

За да виждате детайлната справка за потребление за вашия телефонен номер, е необходимо услугата да бъде активна. Може да я активирате по един от следните начини:
чрез услугата Допълнителни услуги от раздел Услуги в MyTelenor
чрез обаждане на номер 123 (таксува се според вашия тарифен план).
като подадете заявление за активиране на тази услуга в най-близкия представителен магазин на Теленор.

Този отговор помогна ли ви?

Възможните причини са:
Отказали сте се от услугите на Теленор
Потребител сте на предплатени програми
Титулярът на договора ви е забранил /ограничил достъп до услугата.

Този отговор помогна ли ви?

Имате възможност да изтеглите и запазите на компютъра си данните от вашите е-фактури чрез опцията Експорт.  Тя е налична за всяка фактура, достъпна онлайн в портала MyTelenor, в раздел Сметка и плащане > Е-фактура.

Този отговор помогна ли ви?

Имате възможност да изтеглите данните от вашите фактури в различни файлови формати:
електронно подписана фактура - в PDF формат, заверен с електронен подпис
PDF, XLS, CSV и XML.

Изтегляне на Е-фактура Оригинал
Клиентите, които имат активна услугата Е-фактура Оригинал, имат възможност да изтеглят своята фактура в PDF формат, заверена с електронен подпис. Изтегленият файл е оригинален счетоводен документ и може да бъде използван за всички счетоводни операции.

Експорт в PDF формат
Всеки клиент може да изтегли своята фактура в PDF формат. Изтегленият файл съдържа информацията за самата фактура, както и допълнителната информация за потреблението на всеки телефонен номер - общо потребление и детайлна справка за потребление. Изтегленият файл е копие на хартиената фактура и съдържа всички данни от нея, но няма счетоводна стойност - копието на фактурата в PDF формат може да се ползва само за информативни цели.

Експорт в XLS формат
Всеки клиент може да изтегли своята фактура в табличен вид, под формата на Excel файл.

Важно: При експорт в PDF, XLS, XML и CSV формат изтегленият файл съдържа информация, в зависимост от правата на достъп на съответния потребител - само за номера, с който клиентът е регистриран в портала, или за няколко/всички номера от съответната фактурата (в случай на административни права за услугата Е-фактура).

Този отговор помогна ли ви?

Да. От Настройки на страницата на услугата Е-фактура изберете опция Настройки за известия. Там можете да посочите начин за известяване на нова фактура - чрез SMS или имейл. Попълнете телефонен номер и/или имейл адрес и запишете с бутона "Запази".
При излизане на нова фактура, ще получите известие в удобния за вас формат.

Този отговор помогна ли ви?
Да. От страницата Настройки за известия, която е достъпна през раздел Сметка и плащане > услуга Е-фактура > Настройки, отмаркирайте типа или типовете известие и запишете промените с бутона "Запази".
Този отговор помогна ли ви?

Можете да настроите изтеглените CSV файлове да бъдат отваряни директно с Microsoft Excel. Aко използвате стандартните настройки на тази програма, файловете ще се четат нормално.

В случай, че имате специфични настройки на своя компютър, следният съвет за вмъкване на данни от текстов файл в Microsoft Excel ще ви бъде полезен (примерните екрани са валидни за Microsoft Excel 2010).

1. След вход в портала MyTelenor, изберете Сметка и плащане > E-Фактура > Експорт срещу фактурата за желания период.

2. Изберете един от предлаганите текстови файлове, например details_1.csv.

3. Системата генерира диалогов прозорец, с който ви предлага да запазите или отворите файла.

4. Запишете файла в желаната от вас директория на вашия компютър (по подразбиране се запазва в папка Downloads за по-нови версии на приложението Microsoft Excel).

5. Отворете приложението Microsoft Excel, след което селектирайте първото квадратче от таблицата - така ще селектирате реално цялото платно.

6. Сега изберете последователно меню Data > From text (за Excel 2003 или по-стари версии, изберете Data > Import External Data > Import Data).

7. В диалогoвия прозорец, който се зарежда, изберете тип на файла да бъде текстови файлове (Text files .. ) и изберете файла, който преди това записахте, т.е. файла, от който искате да вмъкнете информация. След това изберете "Import".

8. Приложението генерира диалогов прозорец, в който настройките трябва да бъдат такива, каквито ги виждате на екрана. Уверете се, че за полето File Origin е избрана стойността 1251 : Cyrillic (Windows). Изберете "Next >".

9. На следващата стъпка трябва да посочите разделител - изберете Comma. Веднага ще видите ефекта като подравняване на данните в долните колони. След това преминете към следваща стъпка чрез "Next >".

 

10. В този диалогов прозорец трябва да зададете тип на колоните. При първоначално зареждане на диалоговия прозорец е избрана само първата колона. За да изберете всички колони, придвижете скролера до последна колона, натиснете бутон "Shift" от клавиатурата и без да пускате бутона, кликнете с мишката в последната колона. Трябва да получите избиране на всички колони. След като вече сте избрали колоните, от карето "Column data format" изберете типа на полето. Можете да изберете тип General, което ще предизвика зареждане на типовете по подразбиране, или Text, което ще интерпретира данните в текстов формат. Натиснете "Finish", за да приключите.

11. Приложението извежда диалогов прозорец, с който ви пита от коя клетка да започне да вмъква данните. По подразбиране, това е клетка А1. Можете да я промените. След натискане на бутона "ОК", реално осъществявате вмъкването на данните в документа.

12. Сега данните са вмъкнати и може да извършвате аритметични операции с тях.

Този отговор помогна ли ви?