Електронна винетка

Всички винетки за всички автомобили

Услуга, готова за ползване

Бързо и лесно - избираш и плащаш

Навсякъде, по всяко време

Електронна винетка може да се купи в магазин на Теленор или на сайта ни.

Купи винтетка онлайн

Покупката на електронна винетка става в 3 лесни стъпки:

Избери тип на превозното средство

Въведи данните на превозното средство

Плати с кредитна/дебитна карта

В магазин на Теленор

Необходимо е клиентът да предостави информация за:

Типа на превозното средство спрямо посочените категории
Регистрационен номер на автомобила (и емисионен клас за тежкотоварните автомобили)

Възможните начини за плащане са в брой, с дебитна или кредитна карта.

Допълнителна информация:

Покупката на електронна винетка е възможна до 30 дни преди активацията
При покупка на уикенд винетка, същата е валидна за един уикенд от избраната дата на валидност, като валидността ѝ започва от 12:00ч. в петък и изтича в 23:59ч. в неделя на същата седмица.
При покупка на седмична, месечна, тримесечна или годишна винетка, същата влиза в сила от 00:00 часа на съответната избрана дата, с изключение на електронните винетки, които са активирани в момента на покупката им.
При покупка на седмична винетка, същата влиза в сила от момента на получаване на потвърдителен SMS – разписка за успешна активация.
При грешно въведен регистрационен номер Теленор не носи отговорност и сумата не може да бъде възстановена.

Важно!

Електронната винетка се издава за дадено превозно средство и се заплаща след деклариране на регистрационния му номер.
Собственикът, ползвателят и/или третото лице – купувач носят отговорността при неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на винетната такса. В този случай се счита, че за съответното пътно превозно средство не е заплатена дължимата винетна такса след като информацията вече е подадена с неправилно декларирани данни.
При неправилно въведени данни и активирана електронна винетка, заплатените суми не подлежат на възстановяване.
Началната дата от която започва да тече периодът на валидност на електронна винетка,не може да бъде по-късно от 30 дни, считано от датата на закупуването ѝ .
„Автомобилите от Категория 1 и 2 - тежкотоварни автомобили, не закупуват електронни винетки след въвеждането на системата за заплащане на такси за изминато разстояние - тол такси.“
Клиенти закупили е-винетка, притежаващи български мобилен номер и/или имейл ще получават уведомление за предстоящо изтичане на срока на валидност на закупени чрез Теленор електронни винетки.
-Закупили седмична електронна винетка – Ще получат уведомление 2 дни преди изтичане на срока на електронната винетка.
-Закупили месечна електронна винетка – Ще получат уведомление 2 дни преди изтичане на срока на електронната винетка.
-Закупили тримесечна електронна винетка – Ще получат уведомление 7 дни преди изтичане на срока на електронната винетка.
-Закупили годишна електронна винетка:
1Първо уведомление - 14 дни преди изтичане на срока и
2Второ уведомление 2 дни преди изтичане на срока на електронната винетка.
Ако клиентът е предоставил български телефонен номер и имейл адрес, ще получи 2 уведомления.

Теленор България е официален търговски представител на „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД (КСИ АД). КСИ АД e вписан в Регистъра на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и сключен договор с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Това е електронен документ (по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЕДЕУУ - Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги). Той удостоверява заплащането на винетна такса за ползване на платената пътна мрежа в Република България за определен период от време.

Теленор ти дава възможност да купиш електронна винетка лесно, бързо и сигурно – в магазин на Теленор или на сайта ни: https://vignette.telenor.bg/bg/your-vignette

Не, не може. Към момента не предлагаме вариант, чрез който заплащането за електронна винетка да бъде част от фактурата.

Ако въведеш грешно данните си и активираш електронна винетка, не може да възстановиш платената сума. Затова те съветваме да внимаваш, когато въвеждаш данните си.

Да, платежния документ е „Разписка за електронна винетка“ и ще ти бъде изпратена на посочения от теб e-mail. Тя съдържа въведените от теб данни - регистрационен номер на автомобила, срок на валидност, начална дата на валидност, ID номер на винетката, категория на автомобила и емисионен клас (само за тежкотоварни автомобили над 3.5т и автобуси).

Можеш да провериш срока на валидност на твоята електронна винетка тук: https://web.bgtoll.bg/TollProduct

Да. Винетката ти следва да бъде валидна от момента на заплащане и получаване на PDF разписка на посочения от теб e-mail адрес, като потвърждение за успешно извършена покупка.

Не, това е невъзможно. При извършване на плащането винетката се активира и след това не може да бъде отказана/деактивирана.

Не. Контролът за наличие на валидна винетка се извършва със стационарни и мобилни камери, които засичат регистрационните номера.

Електронна винетка трябва на категории пътни превозни средства (ППС), използващи платената пътна мрежа.

ППС Кат. 3 леки, лекотоварни автомобили с технически допустима максимална маса до 3.5 тона
ППС Кат. 3 ремаркета и каравани, предназначени за теглене

*Мотоциклетите, мотоциклетите с кош, триколките и ATV не заплащат винетни такси.

При покупка на винетка можете да изберете датата, на която тази винетка да влезе в сила, като тази дата може да е в рамките на следващите 30 дни.

Не, не може, тъй като винетната такса е държавна такса и върху заплатените суми не се начислява ДДС.

Да, клиенти закупили електронна винетка през Теленор и притежаващи български мобилен номер и/или имейл ще получат уведомление при изтичане на срока на закупената винетка. Сроковете са както следва:
- Седмична електронна винетка – уведомление 2 дни преди изтичане на нейният срок.
- Месечна електронна винетка – уведомление 2 дни преди изтичане на нейният срок.
- Тримесечна електронна винетка – уведомление 7 дни преди изтичане на нейният срок.
- Годишна електронна винетка:
1. Първо уведомление – 14 дни преди изтичане на нейният срок и
2. Второ уведомление – 2 дни преди изтичане на нейният срок. При предоставяне на български телефонен номер и имейл, клиентът ще получи 2 уведомления“