Frequently Asked Questions

Български

Оценката на риска е автоматизиран процес, който прилагаме когато клиент желае да вземе устройство на преференциална цена заедно с абонамент за мобилни услуги. За целите на такава оценка Теленор може да изиска допълнителна информация дали клиентът има неплатени задължения към А1 и Виваком, например.
Оценката на риска е начин, чрез който се оценява доколко вероятно е потребител да спре да плаща задълженията си към Теленор или да изпадне в ситуация, при която не е в състояние да го прави. В зависимост от резултатите от оценката е възможно да се наложи предплащане на една или повече месечни такси, заплащане на определена първоначална вноска или предоставяне на друга гаранция.

Helpful: Yes: 
3
Helpful: No: 
1
Български

Основни данни, ЕГН, данни за договори с Теленор и потреблението по тях, данни за задължения и данни за плащания към Теленор

Helpful: Yes: 
3
Helpful: No: 
2
Български

Други лични данни не са необходими, но съгласно Закона за електронните съобщения, при оценка на риска, Теленор може да поиска информация от А1 и Виваком, например, относно това дали имаш неплатени задължения към тях.

Helpful: Yes: 
2
Helpful: No: 
3
Български

Да, възможно е. Оценката на риска е автоматизиран процес, който се извършва без намесата на представител на Теленор, но всеки потребител може да поиска преразглеждане на оценката с писмено заявление подадено в търговски обект на Теленор.

Helpful: Yes: 
3
Helpful: No: 
3
Български

Тук ще те информираме за начина, по който прилагаме нивата на оторизация за достъп до информация, управление на услуги и извършване на сделки, които те обвързват с договор за електронни съобщителни услуги.

Тъй като ще продължаваме да развиваме приложението на тези нива напред във времето, ще те запознаваме с това как ги прилагаме тук и в условията за ползване на услугите или дигиталните ни канали. Във всички случаи, ще следваме определените вече равнища на права, които получава номер с конкретно ниво на оторизация.

Електронен достъп до фактури

Кой може? За какво получаваш достъп? Къде получаваш достъп? За кои потребители?
ОСНОВЕН НОМЕР
НОМЕР НА АДМИНИСТРАТОР
Фактури по всички твои клиентски номера до 6 месеца назад
Сметки на всички твои номера, с лесно проследяване на статус „платена/неплатена“
Обща справка за потреблението, съдържаща обобщена информация за всички твои номера
Детайлизирани справки за потреблението за тези твои номера, за които си ги заявил
Преминаване към плащане на конкретна сметка в приложението MyTelenor, дори и да не е на клиентския номер, с който го използваш
Мобилното приложениe MyTelenor
Уеб портала MyTelenor
Бизнес портала за бизнес клиенти
За частни клиенти на абонаментен план
За бизнес клиент без персонален Търговски представител
Уеб портала MyTelenor
Бизнес портала за бизнес клиенти
За бизнес клиент с персонален Търговски представител
ОТОРИЗИРАН НОМЕР
Номер, за който не е определено ниво на оторизация
Обща справка за потреблението, съдържаща обобщена информация, само за конкретния номер
Детайлизирана справка само за конкретния номер, ако си заявил такава
Мобилното приложениe MyTelenor
Уеб портала MyTelenor
За частни и бизнес клиенти на абонаментен план

Виж повече информация

Услуга „Онлайн защита“

Кой може? Какво можеш да правиш? Къде можеш да управляваш услугата? За кои потребители?
ОСНОВЕН НОМЕР
НОМЕР НА АДМИНИСТРАТОР
Управление на услугата за всички номера на твое име мобилното приложениe MyTelenor За частни и бизнес клиенти на абонаментен план
ОТОРИЗИРАН НОМЕР
Номер, за който не е определено ниво на оторизация
Управление на услугата за конкретния номер, който се ползва За частни и бизнес клиенти на абонаментен план

Виж повече информация

Подновяване на договор за услуги в приложението MyTelenor

Кой може? Какво можеш да правиш? Къде можеш да подновиш договор за услуги? За кои потребители?
ОСНОВЕН НОМЕР
НОМЕР НА АДМИНИСТРАТОР
ОТОРИЗИРАН НОМЕР
Подновяваш абонамент за мобилни услуги за ползвания номер, който си ползвал и за вход в дигиталния канал Мобилното приложениe MyTelenor За частни клиенти на абонаментен план

Виж повече информация

Управление на номера в приложението MyTelenor

Номера с какви нива на оторизация могат? За какво получават достъп номера с това ниво на оторизация? Къде можеш да управляваш своите номера? За кои потребители?
ОСНОВЕН НОМЕР
НОМЕР НА АДМИНИСТРАТОР
Управляваш всички номера на титуляря, които са на абонаментен план през твоето приложение MyTelenor:
- Достъпваш информация, свързана с условия на абонаментен план, потребление, текущи сметки, активни услуги, правиш плащания за тях;
- Активираш или деактивираш разнообразие от услуги за номерата онлайн, в реално време – дигитални услуги, допълнителни пакети МВ, роуминг пакети и роуминг услуги.
Мобилното приложение MyTelenor частни клиенти на абонаментни планове;
бизнес клиенти на абонаментни планове без персонален Търговски представител.

Виж повече информация

Helpful: Yes: 
12
Helpful: No: 
11
Български

Можеш да промениш нивото на оторизация за номер на твое име в магазин на Теленор след като успешно се идентифицираш като собственик на номера и титуляр по договора за мобилни услуги за същия този номер. Бизнес клиентите е необходимо да се свържат със своя Търговски представител.

Само един номер на твое име може да има ниво на оторизация ОСНОВЕН НОМЕР. Този номер може да извършва всички предвидени действия за всички твои номера от разстояние в дигиталните ни канали, затова е важно да избереш за ОСНОВЕН НОМЕР този номер, който основно и активно ползваш като собственик.

Заповядай в магазин на Теленор или се свържи със своя Търговски представител, ако си наш бизнес клиент. Трябва да знаеш, че ако имаш повече от един номер на свое име и имаш вече номер със зададено ниво ОСНОВЕН НОМЕР, но решиш да посочиш друг твой номер за ОСНОВЕН НОМЕР, то предходният номер, който е имал това ниво на оторизация го губи. За номера, на който променяш нивото на оторизация можеш да посочиш друго ниво.

Ако прекратиш договора си за номер, на който си определил ниво ОСНОВЕН НОМЕР, всички твои други номера губят нивата на оторизация, които са били зададени до този момент и стават номера, за които не е определено ниво на оторизация.
Разбира се, в магазин на Теленор или през своя Търговски представител ако си наш бизнес клиент, можеш да зададеш нива на оторизация за твоите номера като имаш предвид какви права получава номера при всяко ниво.

От една страна, задаването на това ниво не е задължително. От друга страна, можеш да избереш повече от един номер, за които да зададеш това ниво. Ако телефонен номер, за който искаш да зададеш това ниво, не се ползва лично от теб, добре е да прецениш дали да зададеш това ниво на оторизация за номера, тъй като с него могат да бъдат извършвани множество действия от разстояние, при това за всички твои номера.
Такова ниво на оторизация за твой номер можеш да посочиш, например, ако този номер се ползва от друг член на твоето семейство или служител в твоята компания. Това трябва да бъде ползвател на твой номер, на който можеш да се довериш и да позволиш да управлява услуги и сключва сделки с договор за услуги, както за номера, който ползва така и за всички останали номера на твое име. Не забравяй, че отговорността да обясниш на ползвателя какви права получава номера с това ниво на оторизация е твоя.

От една страна, задаването на това ниво също не е задължително. От друга страна, можеш да избереш повече от един номер, за които да зададеш това ниво. Ако телефонен номер, за който искаш да зададеш това ниво, не се ползва лично от теб, добре е да прецениш дали да зададеш това ниво на оторизация за номера, защото ще се ползва от друг ползвател.
Такова ниво на оторизация за твой номер можеш да посочиш, например, ако този номер се ползва от друг член на семейството, твой близък или служител в твоята компания. Това трябва да бъде ползвател на твой номер, на който можеш да се довериш и да позволиш да управлява услуги и сключва сделки с договор за услуги за номера, който ползва от твое име. Не забравяй, че отговорността да обясниш на ползвателя какви права получава номера с това ниво на оторизация е твоя.

Helpful: Yes: 
12
Helpful: No: 
7
Български

За град София, цената на услугата "паркиране чрез SMS" с ДДС за 1 час паркиране се определя от Столичния общински съвет и е равна на цената за паркиране с талон с ДДС. Стойността на SMS се определя отделно - по тарифния ти план. Ако към тарифния план има пакет, съдържащ SMS-и, то таксуването ще се приспадне от него, или ако няма - SMS-ът ще бъде таксуван според Актуалната ценова листа на Теленор Теленор (Актуална ценова листа за абонаментни планове, Актуална ценова листа за предплатени планове).

Helpful: Yes: 
11
Helpful: No: 
14
Български

Когато електронен достъп до фактури в приложението MyTelenor или уеб портала MyTelenor се осъществява от твой номер, за който си задал права на „Основен номер“ или „Номер на Администратор“, чрез този номер с такова ниво на оторизация ще можеш да виждаш:

- данни за текущото потребление на номера, с който си влязъл в предпочитания от теб дигитален канал
- фактури по всички твои клиентски номера
- детайлизирани сметки, съдържащи обобщена информация, за всички твои номера
- детайлизирани справки за тези твои номера, за които си заявил такива подробни справки

Когато електронен достъп до фактури в приложението MyTelenor или уеб портала MyTelenor се осъществява от твой номер, за който си задал права на „Оторизиран номер“ или от номер, за който не са зададени права от теб, чрез този номер ще можеш да виждаш:

- данни за текущото потребление на номера, с който си влязъл в предпочитания от теб дигитален канал
- детайлизирана сметка, съдържаща обобщена информация, само за този номер;
- детайлизирана справка само за този номер, ако си заявил такава

Ако имаш само един номер, след като създадеш своя Теленор профил, с който можеш да влизаш в приложението MyTelenor и уеб портала MyTelenor, ще получиш електронен достъп до фактурите си с права като „Основен номер“.

Category: 
Helpful: Yes: 
0
Helpful: No: 
0
Български

Можеш да заявиш детайлизирана справка за твой телефонен номер като имаш възможност да избираш между два формата:

детайлизирана справка в електронен формат, която можеш да заявиш по два начина:
- в MyTelenor уеб портала като влезеш в портала с Теленор профила за номера, за който искаш да заявиш детайлизирана справка в електронен формат
- в предпочитан от теб магазин на Теленор с попълване на заявление
Детайлизирана справка на хартия, която можеш заявиш в предпочитан от теб магазин на Теленор едновременно със заявяване на фактура на хартия, ако не е вече заявена.


Важно!

Ако искаш да се откажеш от това да получаваш фактура на хартиен носител и ако към нея имаш заявена и детайлизирана справка на хартия, при отказ от фактура на хартия се деактивира и детайлизираната справка на хартия. Затова ако държиш да я получаваш онлайн през мобилното приложение MyTelenor или уеб портала MyTelenor, е необходимо допълнително да заявиш детайлизирана справка в електронен формат като си избереш един от посочените начини – през уеб портала MyTelenor или отново в магазин на Теленор.

Category: 
Helpful: Yes: 
0
Helpful: No: 
0
Български

След 10.09.2020 г. твоите фактури за услуги в Теленор се издават в електронен формат и основният начин за получаването им е през мобилното приложение MyTelenor или уеб портала MyTelenor.

За електронен достъп до своите фактури е необходимо да си направиш регистрация в някой от Дигиталните канали на Теленор:
мобилното приложение MyTelenor
уеб порталът MyTelenor

В тези дигитални канали на Теленор имаш възможност да преглеждаш месечните си фактури и детайлизирана справка онлайн по всяко време.

Ако все пак предпочиташ да получаваш хартиена фактура, можеш да подадеш заявление за това в предпочитан от теб магазин на Теленор.

Все пак помогни ни да постъпим отговорно към твоите лични данни и с грижа към природните ресурси. Всичко за твоето месечно потребление можеш да намериш бързо, удобно и по всяко време в мобилното приложение MyTelenor и на уеб портала MyTelenor.

Category: 
Helpful: Yes: 
0
Helpful: No: 
0
Български

За да си информиран, Теленор те известява с SMS всеки път, когато излиза твоята месечна фактура.

С това известие ти изпращаме кратка информация за твоята нова фактура – за стойността ѝ и датата на фактуриране. Сумата не включва ДДС, отстъпки от фактура и др. (например направени корекции, трансфер на баланс).


Колко струва

Известяването с SMS е напълно безплатна услуга.

Достъпът до твоите фактури в електронен формат в приложението MyTelenor и уеб портала MyTelenor е също безплатен. Необходимо е да имаш Теленор профил за вход в тях.


Как да получа услугата за известяване

Като частен клиент на абонаментни планове за услуги, с включването си в мрежата на Теленор ти автоматично получаваш услугата.

Услугата за известяване за нова фактура с SMS не е достъпна за абонати, ползващи фиксирана телефонна услуга както и за услугата „Интернет за дома“.

Category: 
Helpful: Yes: 
0
Helpful: No: 
0
Български

ViLTE е технология за видео разговори през 4G мрежа - чрез нея пакети данни се използват за провеждане на висококачествени видео разговори. ViLTE е разширение на Voice over LTE (VoLTE), което добавя висококачествено видео към гласовата услуга през LTE. Услугата не изисква допълнителна регистрация или специално приложение, за да бъде използвана и осигурява пълната сигурност на SIM базираната проверка за автентичност.

Category: 
Helpful: Yes: 
40
Helpful: No: 
42
Български

Да имаш мобилно устройство, поддържащо ViLTE, абонаментен план с 4G достъп и да се намираш в зона на покритие на 4G мрежата на Теленор.
Ето и списък с някои смартфони, поддържащи ViLTE фукционалност за нашата 4G мрежа Huawei P20, P20 Pro, P30 и P30 Pro, Samsung Galaxy S7, S7 edge, S8, S8+, S9, S9+, S10, S10e, S10+, Note8, Note9, A6, A6+, A8, J4, J6, J6+, A7 и A9.

Category: 
Helpful: Yes: 
36
Helpful: No: 
41
Български

Обажданията през ViLTE не черпят от наличните МВ и сe таксуват според официалната ценова листа на Телено .

Category: 
Helpful: Yes: 
42
Helpful: No: 
45
Български

Не, услугата ViLTE не е достъпна през WiFi

Category: 
Helpful: Yes: 
37
Helpful: No: 
38
Български

Не, услугата ViLTE не е достъпна за потребители на предплатени планове.

Category: 
Helpful: Yes: 
38
Helpful: No: 
34
Български

Не, услугата ViLTE не е достъпна за фиксирани номера. Достъпна е само за мобилни номера.

Category: 
Helpful: Yes: 
34
Helpful: No: 
36
Български

Не, услугата ViLTE не е достъпна в роуминг.

Category: 
Helpful: Yes: 
35
Helpful: No: 
36
Български

Ако например сте бизнес абонат, който ползва ограничение на изходящите разговори или кратко набиране между фирмените номера, също така ако ползвате някоя от услугите интерактивно гласово меню (IVR) или Бизнес Контактен център, номерата нямата могат да ползват ViLTE. Когато избирате номера с добавена стойност или се свързвате с центъра за обслужване на клиенти.

Category: 
Helpful: Yes: 
35
Helpful: No: 
40
Български

ViLTE в България се поддържа само от определени модели телефони – обикновено по-съвременни смартфони. Може би твоят телефон не поддържа ViLTE и затова не можеш да го включиш. Разгледай телефоните с подходящ софтуер за ViLTE на нашия сайт. Възможно е и друго: телефонът ти да е със софтуер за друг географски регион, което означава, че е предназначен за пазари извън Европа.

Category: 
Helpful: Yes: 
38
Helpful: No: 
39
Български

Възможно е твоят план да не включва 4G достъп, възможно е да си в зона извън 4G покритие. За да съдействаме и установим причината, е добре е да се свържеш с центъра за обслужване на клиенти на Теленор.

Category: 
Helpful: Yes: 
37
Helpful: No: 
35
Български

VoLTE е технология за пренос на глас през 4G мрежа - чрез нея пакети данни се използват за провеждане на HD разговори. Това позволява по-ясен звук от този, предаван през 2G и 3G мрежа.

Category: 
Helpful: Yes: 
34
Helpful: No: 
41
Български

Подходящ смартфон с инсталирана последна софтуерна версия и поддържащ VoLTE функционалност за нашата 4G мрежа. Такива например са Huawei P10/ P10 Plus/ P10 Lite/ Mate 10 Pro/ Mate 10 Lite/ P20/ P20 Pro/ Y5/ Honor 8 Lite и Samsung A6/A6 Plus/ S7/S7 Edge/S8/S8 Plus/S9/S9 Plus/J6/A8/Note 9, Alcatel .1 и 5, както и iPhone 7 и 7 Plus, iPhone 8 и 8 Plus, iPhone X, XR, XS и XS Max, iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max (модели с версия на операционната система iOS 13)

Category: 
Helpful: Yes: 
40
Helpful: No: 
37
Български

Активирай опции на телефона ти за 4G мрежа и VoLTE разговори. Обикновено това става в меню Настройки/Settings > За телефона/About the phone > Връзки > Мобилни мрежи. Последователността и имената на менютата може да се различават в зависимост от модела смартфона. В менюто за мобилни мрежи обикновено има радио бутон за активиране и деактивиране на VoLTE разговори, от където може да се управлява ползването на технологията. При активирана функция ще се визуализира знак VoLTE на начален екран.

Category: 
Helpful: Yes: 
34
Helpful: No: 
34
Български

Обажданията през VoLTE не се таксуват допълнително и са на цената според ползвания план и не изразходват от наличните MB мобилен интернет.

Category: 
Helpful: Yes: 
35
Helpful: No: 
34
Български

VoLTE работи независимо дали си включил или изключил мобилния интернет и Wi-Fi сигнала на телефона си. Това, което се изисква е да са активирал опциите на телефона ти за 4G мрежа и VoLTE разговори и да си в покритие на 4G мрежата на Теленор.

Category: 
Helpful: Yes: 
36
Helpful: No: 
32
Български

VoLTE може да се ползва само в рамките на 4G мрежата. Най-вероятно индикацията й е изчезнала, защото си се намирал извън 4G мрежата на Теленор.

Category: 
Helpful: Yes: 
40
Helpful: No: 
35
Български

Активирай опции на телефона ти за 4G мрежа и VoLTE разговори. Обикновено това става в меню Настройки/Settings > За телефона/About the phone > Връзки > Мобилни мрежи. Последователността и имената на менютата може да се различават в зависимост от модела смартфона. В менюто за мобилни мрежи обикновено има радио бутон за активиране и деактивиране на VoLTE разговори, от където може да се управлява ползването на технологията. При активирана функция ще се визуализира знак VoLTE на начален екран.
Ако искаш да деактивираш VoLTE за твоя мобилен телефон, влез в Настройки и после от Връзки/Мобилни мрежи изключи функцията през съответния радио бутон.

Category: 
Helpful: Yes: 
40
Helpful: No: 
35
Български

Не, услугата VoLTE не е достъпна за потребители на предплатени планове.

Category: 
Helpful: Yes: 
30
Helpful: No: 
36
Български

Не, услугата VoLTE не е достъпна за фиксирани номера. Достъпна е само за мобилни номера.

Category: 
Helpful: Yes: 
32
Helpful: No: 
37
Български

Не, услугата VoLTE не е достъпна, докато си в роуминг в чужбина. Достъпна е само в мобилната мрежа на Теленор.

Category: 
Helpful: Yes: 
30
Helpful: No: 
34
Български

Ако например сте бизнес абонат, който ползва ограничение на изходящите разговори или кратко набиране между фирмените номера, също така ако ползвате някоя от услугите интерактивно гласово меню (IVR) или Бизнес Контактен център, номерата нямата могат да ползват VoLTE. Когато избирате номера с добавена стойност или се свързвате с центъра за обслужване на клиенти.

Category: 
Helpful: Yes: 
34
Helpful: No: 
35
Български

VoLTE в България се поддържа само от определени модели телефони – обикновено по-модерни смартфони. Може би твоят телефон не поддържа VoLTE и затова не можеш да го включиш. Разгледай телефоните с подходящ софтуер за VoLTE на нашия сайт. Възможно е и друго: телефонът ти да е със софтуер за друг географски регион, което означава, че е предназначен за пазари извън Европа.

Category: 
Helpful: Yes: 
33
Helpful: No: 
30
Български

Възможно е твоят план да не включва 4G достъп, възможно е да си в зона извън 4G покритие. За да съдействаме и установим причината, е добре е да се свържеш с центъра за обслужване на клиенти на Теленор.

Category: 
Helpful: Yes: 
28
Helpful: No: 
27
Български

Възможно е твоят план да не включва 4G достъп, възможно е да си в зона извън 4G покритие. За да съдействаме и установим причината, е добре е да се свържеш с центъра за обслужване на клиенти на Теленор.

Helpful: Yes: 
24
Helpful: No: 
27
Как мога да видя входящите съобщения на SIM карта, която се използва с интернет модем (джобен рутер)?
Undefined
За да проверите входящите си съобщения към използваната от Вас SIM карта, чрез интернет модем, първо следва да се свържете с него чрез друго устройство, например лаптоп, мобилен телефон, таблет. Чрез интернет браузър следва да въведете един от следните адреси: http://192.168.8.1 за модеми HUAWEI E8377 4G CarFi, HUAWEI E5577, HUAWEI E3372, HUAWEI E3531 или http://192.168.0.1 за модем 3G ДЖОБЕН РУТЕР D-LINK DWR-730, след което следва да въведете потребителско име и парола (по подразбиране и двете са admin). След това следва да отидете в настройки, откъдето може да влезнете във входящата кутия на съобщенията и съответно да изпращате такива.
Helpful: Yes: 
88
Helpful: No: 
80
Български

Когато изполващ мобилни услуги в роуминг и правиш изходящо обаждане към друга държава, различна от тази, в която се намираш, винаги трябва да въведеш кода на страната, към която е изходящото обаждане, преди номера. Пример: ако се намираш в роуминг и искаш да се обадиш на български номер, задължително трябва да набереш +359 и след това самия номер.

Ако не посочиш кода на страната при изходящото обаждане, разговорът няма да може да бъде осъществен или дори има възможност разговорът да бъде отчетен като такъв с добавена стойност, което може да доведе до получаване на висока сметка.

Helpful: Yes: 
36
Helpful: No: 
32
Български

Можеш лесно и бързо да плащаш сметката си онлайн в мобилното приложението MyTelenor.

Как става всичко?

Най-важното е да имаш свалено на твоя смартфон мобилното приложение MyTelenor. Ако още не си, свали го от Google Play или App Store.

Влизаш в приложението и отваряш меню Плащания.

В това меню виждаш 3 подменюта, в които можеш да управляваш своите онлайн плащания през приложението MyTelenor:

Меню Сметки - тук виждаш данни за Титуляр, Клиентски номер, Дължима сума и поле, в което да въведеш сума за плащане. В последното поле можеш да посочиш конкретна сума, ако искаш различна от дължимата сума по издадена фактура. Щом въведеш всички необходими данни, за да направиш онлайн плащане на сметка през приложението MyTelenor, натисни бутона Плати в долната част на екрана.

След това ще бъдеш пренасочен към външна страница, където да въведеш данните за банковата си карта и да запазиш картата си при желание, за да платиш по-лесно следващия път. След натискане на бутон Плати, ще бъдеш пренасочен към страница на банката-издател на картата, където да въведеш допълнителна 3DS верификация спрямо политиката на банката. След приключване на автентикацията, ще ти покажем екран Успешно плащане, на който можеш да се абонираш за автоматично плащане.

Ако плащането е успешно, на екрана на смартфона си ще видиш потвърждение за успешно извършване на плащане по твоята сметка.

Меню Зареждане – в това меню можеш да заредиш предплатен номер. Въведи го в поле Предплатен номер и избери дали да презаредиш с кредитна/дебитна карта, или с ваучер. Ако избереш първия вариант, имаш опции за презареждане с 8 лв., 10 лв., 12 лв., 15 лв. А можеш и да въведеш избрана от теб сума между 8 и 99 лв. Ако избереш втория вариант, в съответното поле трябва да въведеш номера на ваучера. Накрая, щом въведеш всички данни за зареждане на предплатен номер през приложението, натисни зеления бутон Зареди в долната част на екрана.
Меню История – тук са данните за всяко плащане и зареждане за твоя номер, осъществени през онлайн каналите за плащане – приложението MyTelenor или уеб портала MyTelenor .

С приложението MyTelenor плащаш сметки към Теленор откъдето ти е удобно и като следваш само няколко лесни стъпки.

А вече плащането през приложението MyTelenor е още по-лесно, бързо и удобно

Сега плащаш наистина моментално и си още по-гъвкав и ефективен. Обновеният начин да плащане през MyTelenor ти дава следните възможности:
Плащаш директно и само през приложението MyTelenor – стига да обновиш версията на приложението до последната актуална, процесът е много по-опростен.
Плащаш и по друг клиентски номер – просто въвеждаш желания друг номер в съответното поле и можеш да осъществиш плащане по него. А после, този номер се запазва в приложението, за да можеш лесно и бързо да го избереш при следващи плащания.
Плащаш наистина бързо и лесно – просто посочваш сума, избираш метод за плащане и плащаш
Плащаш и без да се ангажираш специално – можеш да активираш услугата „Абонирай се за автоматично плащане“ и плащането през приложението MyTelenor ще се извършва автоматично всеки месец- ако желаеш, можеш да се откажеш от тази услуга впоследствие.
А за да е по-лесно, данните за картата ти се запазват – само трябва да е активна функцията „Запази кредитната си карта за последващи плащания“ и приложението запаметява данните, за да няма нужда да ги въвеждаш следващия път. Можеш да запазиш до 3 карти.
И преглеждаш запазените си карти по всяко време – правиш го в новото меню „Платежни средства“, в което преглеждаш всички запазени в приложението карти, а можеш и да изтриеш ненужна запазена карта или да се абонираш за автоматично плащане всеки месец.

Helpful: Yes: 
35
Helpful: No: 
39
Български

Можеш лесно и бързо да плащаш сметката си онлайн през уеб портала MyTelenor .

За вход в портала ползвай своя Теленор профил и ще можеш да плащаш сметката си онлайн като кликнеш на бутон Плащане:
Посочваш или избираш от списък (ако имаш повече от един) клиентски номер, по който да бъде направено онлайн плащане.
Показваме ти всички фактурирани и неплатени към момента задължения за посочения клиентски номер. А в отделно поле въвеждаш сумата, която желаеш да платиш.
На тази стъпка те отвеждаме на страницата за онлайн разплащания, където можеш да въведеш данните на своята карта, необходими за извършване на плащането – тип и номер на карта, дата на валидност и код за защита. След това банката-издател на картата ще ти поиска допълнителна 3D автентификация (според правилата на банката).

Важно: Данните на твоята карта, необходими за извършване на онлайн плащане, се въвеждат от теб само и единствено на страницата за онлайн разплащания на банката, доставчик на платежна услуга на Теленор. Тези данни не се разкриват пред Теленор при никакви обстоятелства.

При успешно плащане ще получиш потвърждение с SMS на телефонния номер, който си използвал за вход в портала. Извършеното плащане се записва в секция История на плащанията с информация за сума, клиентски номер, номер на транзакция, дата, час и др.

Helpful: Yes: 
33
Helpful: No: 
39
Български

4G е общ термин за мрежите от 4-то поколение, представляващи последното технологично ниво на мобилните мрежи. LTE (Long term evolution) е най-широко разпространеният стандарт от това поколение.

Helpful: Yes: 
51
Helpful: No: 
41
Български

4.5G е термин, който е наложен за конкретен метод в 4G технологията и представлява обединяване на честоти (carrier aggregation). Комбинирането на два честотни спектъра в 4G също е известно и като LTE-Advanced по името на стандарта, с който е въведено. В мрежата на Теленор България 4.5G е обединение предимно на 1800MHz и 2100MHz и засега работи само в посока сваляне на данни.

Helpful: Yes: 
63
Helpful: No: 
42
Български

Преди всичко разликата е в скоростта. 4G позволява технологично максимална скорост за сваляне до 100 Mbps, сравнено с до 150Mbps за 4.5G. Основното предимство освен по-високата скорост е и поддържането на добро качество на интернет преживяването за клиента, към което Теленор винаги се стреми.

Helpful: Yes: 
70
Helpful: No: 
42
Български

Ако ежедневно използваш интернет за работа или забавление, 4G/LTE и 4.5G/LTE Advanced ще ти спести ценни минути. С по-високата скорост, която предлага технологията, ще можеш лесно и бързо да работиш с по-големи по размер прикачени файлове, да качиш снимка с висока резолюция в социалните мрежи или просто да браузваш без да се притесняваш, че връзката ти ще прекъсне.

Helpful: Yes: 
60
Helpful: No: 
47
Български
Покритието с 4G може да видиш от картата на покритие на мрежата на Теленор. Местата с 4G покритие, където се прилага и функционалността за обединение на честоти (4.5G) са обявени на страницата с информация за мрежата. .
Helpful: Yes: 
60
Helpful: No: 
45
Български

Съвместимите планове са всички планове с включен достъп до 4G както и всички SIM карти 3в1, които са 4G съвместими.

Helpful: Yes: 
60
Helpful: No: 
48
Български

При повечето телефони индикация на 4.5G няма да се визуализира. На някои от съвместимите модели може да се появи като 4G+ на началния екран, на същото място, на което фигурира и 4G, но може и да не се визуализира нищо.

Helpful: Yes: 
59
Helpful: No: 
41
Български

Необходимо е да имаш смартфон и софтуерна версия на операционната му система, поддържащи обединение на честотите 1800MHz и 2100MHz, да си на абонаментен план с включен 4G и да си в район с 4.5G покритие. Препоръчваме винаги да имаш последната софтуерна версия за телефона си.

Helpful: Yes: 
20
Helpful: No: 
21
Български

Клиентите, които са на абонаментен или предплатен план с включен достъп до 4G, имат модел телефон в комбинация със съответния софтуер, които поддържат 4G/4.5G, както и SIM карта 3в1, която е 4G съвместима и са в зона на покритие съответно в 4G/4.5G, могат да ползват мобилен интернет през 4G/4.5G мрежата на Теленор.

Във всички останали случаи, ползването на мобилен интернет/МВ става чрез 2G/3G мрежата на Теленор и с максимално достижимата скорост само според 2G/3G стандарт на мрежата.

* Ако си клиент по абонаментен план, който не включва 4G, при следващото подновяване на договора си ще можеш да решиш дали да избереш план с достъп до 4G/LTE мрежата за ползване на мобилен интернет, валидни към момента на подновяване.
Абонаментни планове
Абонаментни планове за таблети и лаптопи
Мобилен интернет 500 MB

Helpful: Yes: 
50
Helpful: No: 
40
Български

Теленор използва различни честотни ленти и обхвати отделно, за да увеличава покритието на 4G/LTE технологията и заедно, за да увеличава капацитета на мрежата чрез 4.5G. Това може да повлияе на максимално достижимата скорост, но предоставя и възможност за разширяване на покритието по пътищата и малките населени места.
В 4G/LTE мрежата на Теленор максимално достижимата скорост, в зависимост от географското положение, е:
4G - Download до 100Mbps (LTE) и Upload до 38Mbps (LTE) за устройство LTE Category 3
4.5G - Download до 150Mbps (LTE/Advanced) и Upload до 38Mbps (LTE) за устройство LTE Category 6, което поддържа обединение на честоти.

Фактори, като качеството на сигнала, едновременното свързване на много на брой потребители и тяхната отдалеченост от клетката, типа на ползваното устройство, също могат да се отразят на потребителското изживяване. Фактори, като качеството на сигнала, ползваните различни честотни ленти и обхвати, едновременното свързване на много на брой потребители и тяхната отдалеченост от клетката, типа на ползваното устройство и неговата съвместимост със съответната технология, могат да се отразят на скоростта. Качеството на сигнала зависи от типа местност, разположението и гъстотата на сградите, от твоето място в сградата (например подземни помещения), от модела на мобилния телефон, натовареността на мрежата. Тези фактори, както и някои допълнителни, оказват влияние върху качеството на връзката.

Helpful: Yes: 
42
Helpful: No: 
39
Български
За да се възползваш от 4G и 4.5G e необходимо да си на план с включено 4G. Всички абонаментни планове от текущото портфолио се предлагат с включен достъп до 4G/LTE мрежата при ползване на мобилен интернет. Виж предложенията:
Абонаментни планове
Абонаментни планове за таблети и лаптопи
Helpful: Yes: 
45
Helpful: No: 
45
Български

Не, ползването на тази функционалност само по себе си не означава по-голяма сметка, тъй като сметката се базира на обема използвани мобилни данни и условията на ползвания от теб план. Ползването на 4G/LTE, съответно 4.5G/LTE Advanced за мобилен интернет се определя в зависимост от условията на избрания абонаментен план. При ползване на план без включен достъп до 4G e необходимо да преминеш на такъв, който предвижда такъв достъп, в случай че искаш да се възползваш от тази технология. За да се възползваш от 4.5G задължително условие е да си на план с включено 4.G.

Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет/МВ става чрез 2G/3G мрежата на Теленор и с максимално достижимата скорост само според 2G/3G стандарт на мрежата.

Helpful: Yes: 
58
Helpful: No: 
43
Български

Ако искаш да ползваш мобилен интернет в роуминг, Теленор ти предоставя 2 възможности:

да бъдеш таксуван по стандартните цени в роуминг
да закупиш допълнителен роуминг пакет Roam&Surf

В зависимост от страната, в която се намираш, избери една от двете опции в приложението MyTelenor или в мобилния портал за управление на услугите в роуминг, достъпен на адрес lp.telenor.bg.

Helpful: Yes: 
58
Helpful: No: 
89
Български

Важно е да разбереш това, за да знаеш кога, как и за какво ще бъдеш таксуван.

Национален разговор – ако се намираш в България и се обадиш от български номер до друг български номер, ще проведеш национален разговор. Няма значение дали получателят на обаждането се намира в България или не. Ключовите условия са повикващият абонат – този, който се обажда – да се намира в България, номерът, от който се осъществява обаждането да е български и номерът на получателя на обаждането също да е български.
Международен разговор – когато се намираш в България и се обадиш от български номер до номер от мрежата на чуждестранен оператор, ще проведеш международен разговор. Важно условие тук е, че номерът, към който се осъществява обаждането, е от мрежата на чуждестранен оператор. Ако случаят е такъв, дори приемащият обаждането да се намира в България, разговорът се регистрира и таксува като международен.
Разговор в роуминг – разговор в чужбина, осъществен от абонат на един мобилен оператор в мрежата на друг мобилен оператор. Важното условие тук е да се намираш в чужбина и да се обаждаш от българския си номер. Ако се намираш например в Германия и се обадиш от българския си номер до германски номер, ще проведеш разговор в роуминг

Helpful: Yes: 
124
Helpful: No: 
86
Български

Можете да платиш твоите задължения към Теленор и по банков път.
За целта е необходимо да знаеш твоя персонален IBAN.

Можеш да провериш своя персонален IBAN по следните начини:
в мобилното приложение MyTelenor, в меню Фактури
онлайн в портала MyTelenor, в менюто Сметка и плащанe > Е-фактура
на първата страница на твоята хартиена фактура
Използвай възможностите на безплатната услуга My Menu *123# като наберете от телефона си краткия код *123*4*5#
с изпращане на SMS със съдържание „11” на номер 1000


Когато плащаш по банков път, важно е да имаш предвид и следното:
Ако притежаваш повече от един клиентски номер, то всеки клиентски номер ще има различен персонален IBAN.
Персоналният IBAN е запазен за потребителите на Теленор в Ситибанк Европа, клон България и е уникален за всеки клиентски номер.
Таксите и комисионните на банките при плащане по банков път можеш да провериш в използваната от теб банка.

Helpful: Yes: 
110
Helpful: No: 
70
Български

Клиентският номер е уникален за всеки абонат и под него може да има активирани една или няколко SIM карти на обща фактура. Той се използва за заплащане на задълженията към Теленор.

Можеш да направиш проверка на твоя клиентски номер по следните начини:
Провери клиентския си номер бързо и лесно в мобилното приложение MyTelenor App
Използвай възможностите на безплатната услуга My Menu *123# като набереш от телефона си краткия код *123*4*5#
Провери клиентския си номер в Автоматичното информационно обслужване на номер 123
Посети раздел Сметка и плащане в MyTelenor портал
На първата страница на твоята хартиена фактура

Helpful: Yes: 
125
Helpful: No: 
124
Български

Роумингът e услуга, предоставяща ти възможност да използваш твоя мобилен номер в друга държава през мрежите на роуминг партньорите на Теленор.

Услугата ти е активирана автоматично при сключване на нов договор и не се налага да я заявяваш допълнително, като можеш по всяко време да я деактивираш.

Ако си потребител на абонаментен план, повторното активиране на услугата роуминг става бързо, лесно и безплатно.

Можеш да провериш дали имаш активна роуминг услуга или да я активираш по един от следните начини:
През мобилното приложение MyTelenor App
През MyMenu на *123# опция 5 > опция 1
Като изпратиш безплатен SMS с текст „А” на 1210

Ако си потребител на предплатен пакет Теленор стандарт активирането на услугата роуминг става като избереш *111# от твоя мобилен телефон и натиснеш бутона за набиране. Ще получиш SMS с потвърждение за успешна активация на услугата.

В роуминг в държави извън ЕС се тарифират входящите и изходящите разговори, когато използваш мрежа на роуминг партньор на Теленор.

Новата регулация за роуминг в Зона ЕС

Helpful: Yes: 
203
Helpful: No: 
159
Български

Текуща сметка представлява сумата от ползваните услуги след излизане на последната фактура. Сумата е актуална към момента на проверка и е възможно да не включва услуги, които са използвани непосредствено преди справката или услуги в роуминг, за които е необходимо повече време за тяхното отчитане. Текущата сметка е без ДДС и не включва месечен абонамент отстъпки и лизингови вноски.

Текущото потребление включва:
Разходите, които си направил след последното фактуриране - натрупаните суми от разговори (най-често това са обаждания към номера 0700, 0900, международни обаждания), SMS, MMS, услуги с добавена стойност.
Еднократни такси ( смяна на номер от група „За приятели“, допълнително закупени роуминг пакети за интернет и др.)
Например: Имаш безплатни разговори и SMS-и към всички мрежи в страната, а текущата ти сметка възлиза на 0,25 лева. Това може да се дължи на ползване на услуги с добавена стойност или на разговори към национални географски номера 0700 и 0900, които не се включват в твоите безплатни минути.

Helpful: Yes: 
225
Helpful: No: 
255
Български

Услугите с добавена стойност включват номера, свързани с получаване на специфична информация, консултация или развлечение.

Обажданията и SMS-ите към номера с добавена стойност се таксуват извън пакета, който е част от плана ти и цената на услугата се добавя към цената на самия разговор или SMS. Търговецът, който ползва такъв номер следва да е обявил цената на разговорите към него за минута или към услугата, която заплащаш чрез SMS.

Услуги с добавена стойност (УДС) могат да бъдат следните:
SMS услуги с добавена стойност
Гласови услуги с добавена стойност
Външни портали
Абонамент или еднократни плащания за съдържание или покупки от различни сайтове
SMS дарение
SMS паркиране

Helpful: Yes: 
101
Helpful: No: 
108
Български

За да си постоянно информиран и да контролираш разходите си за мобилни услуги, проверявай своята текуща сметка, оставащи минути, оставащи мегабайти и кредитен лимит по удобен за теб начин.

За да провериш сметката на твоя телефонен номер, избери една от следните опции:
Провери сметката си бързо и лесно в мобилното приложението MyTelenor
Посети уеб портала MyTelenor

За вход в тези дигитални канали е необходимо да имаш Теленор профил. Ако все още нямаш Теленор профил, може да го създадеш като следваш стъпките тук.

Използвай и възможностите на безплатната услуга My Menu *123# опция 4 или провери сметката си в Автоматичното информационно обслужване на номер 123, като избереш опция 1.

Helpful: Yes: 
154
Helpful: No: 
160
Български

Ако ползваш абонаментен план с включени минути и мегабайти или си добавил допълнителен пакет с минути за разговори и мегабайти, можеш да проверяваш колко ти остават по всяко време като избереш една от следните опции:
Бързо, лесно и безплатно в мобилното приложението MyTelenor
уеб портала MyTelenor

За вход в мобилното приложение MyTelenor и уеб портала MyTelenor ти е нужен Теленор профил. Ако все още нямаш Теленор профил, може да го създадеш като следваш стъпките тук.

След като влезеш в мобилното приложение MyTelenor или уеб портала MyTelenor със своя Теленор профил, ще можеш да провериш своето потребление – с колко минути разполагаш, какви са твоите пакети с SMS-и и MMS-и, колко MB мобилен интернет са включени в активните за теб пакети и колко от тях ти остават. Ще видиш своята сметка до момента и дължима сума за съответен отчетен период, за който вече имаш издадена фактура.

За да провериш колко минути и мегабайти си изразходвал и колко ти остава, можеш да използваш и възможностите на безплатната услуга My Menu *123# или да провериш потреблението си в Автоматичното информационно обслужване на номер 123.

Helpful: Yes: 
103
Helpful: No: 
94
Български

Кредитният лимит е сумата, до която имаш възможност да провеждаш разговори и да ползваш услуги, без допълнително обезпечение. Когато сумата от текущото потребление и задълженията за минал период на всичките ти SIM карти сумарно надвишат кредитния лимит, изходящите ти обаждания могат да бъдат спрени.

Пример: Имам две SIM карти, едната е с кредитен лимит 30 лв, а другата е с кредитен лимит 70 лв, общият кредитен лимит е 100 лв. Всяка от картите може да изчерпи самостоятелно посочения общ лимит от 100 лв. Ако общите задължения по двете карти надвишат кредитния лимит от 100 лв, то и двете карти могат да бъдат спрени.

Щом наближиш и достигнеш кредитния си лимит Теленор ще те информира с SMS. Възможно е това да не се получи в случаите, в които достигането на кредитния лимит е осъществено в роуминг или потреблението е натрупано за твърде кратко време. Последното се случва доста често при използване на услуги с добавена стойност.

Какво да направиш, за да увеличиш сумата на своя кредитен лимит?

Ако искаш да увеличиш сумата на кредитния си лимит, внеси депозит по своя клиентски номер или подай писмено искане в някой от магазините на Теленор. След това, кредитният ти лимит ще бъде увеличен със сумата, внесена като депозит.

В случай, че надвишиш кредитния си лимит, трябва да заплатиш дължимите към момента суми, за да ти бъдат възстановени изходящите обаждания.

Ако искаш да провериш кредитния си лимит по телефона, просто избери опция „Проверка на сметка и пакети“ в My Menu *123# и ще научиш какъв е размерът на полагаемия кредитен лимит за съответния брой SIM карти и каква част от лимита вече си използвал.
Можеш да направиш проверка колко е твоят кредитен лимит и колко остава до достигането му и онлайн в MyTelenor уеб портала. Просто влез в уеб портала MyTelenor с твоя Теленор профил, с твоите потребителско име и парола, и ще откриеш информация за кредитния лимит на твоите номера, с който разполагашпо фактура, представена в прегледен графичен вид.

Helpful: Yes: 
90
Helpful: No: 
93
Български

Твоята първа фактура се издава, след като вече имаш активна услуга. Датата на издаване на първата фактура е и датата, на която редовно ще издаваме твоите фактури.

По подразбиране фактурите са налични онлайн в електронен формат в Дигиталните канали на Теленор:
мобилното приложението MyTelenor
уеб портала MyTelenor
Бизнес порталът (само за бизнес клиенти)

За вход в тези дигитални канали е необходимо да имаш Теленор профил. Ако все още нямаш Теленор профил, може да го създадеш като следваш стъпките тук.

В тези дигитални канали на Теленор имаш възможност да преглеждаш месечните си фактури и детайлизирана справка за последните 6 месеца онлайн по всяко време.

Когато електронен достъп до фактури приложението MyTelenor или уеб портала MyTelenor се осъществява от твой номер, за който си задал права на „Основен номер“ или „Номер на Администратор“, чрез този номер с такова ниво на оторизация ще можеш да виждаш:
- данни за текущото потребление на номера, с който си влязъл в предпочитания от теб дигитален канал
- фактури по всички твои клиентски номера
- детайлизирани сметки, съдържащи обобщена информация, за всички твои номера
- детайлизирани справки за тези твои номера, за които си заявил такива подробни справки

Когато електронен достъп до фактури в приложението MyTelenor или уеб портала MyTelenor се осъществява от твой номер, за който си задал права на „Оторизиран номер“ или от номер, за който не са зададени права от теб, чрез този номер ще можеш да виждаш:
- данни за текущото потребление на номера, с който си влязъл в предпочитания от теб дигитален канал
- детайлизирана сметка, съдържаща обобщена информация, само за този номер;
- детайлизирана справка само за този номер, ако си заявил такава

Ако все пак предпочиташ да получаваш хартиена фактура, можеш да подадеш заявление за това в предпочитан от теб магазин на Теленор.

Helpful: Yes: 
67
Helpful: No: 
77
Български

Срокът, в който трябва да платиш своята фактура е 18 дни и стартира от датата на издаването й.

Пример: Ако фактурата ти излиза на 5-то число всеки месец, срокът, в който трябва да платиш дължимата сума е 23-то число на същия месец.

За да не пропускаш срока за плащане на сумите по издадените фактури и да следиш всичко лесно, изтегли мобилното приложението MyTelenor. През него можеш както да следиш своята текуща сметка, така и да плащаш онлайн сметките си по вече издадена фактура с кредитна или дебитна карта.

Helpful: Yes: 
59
Helpful: No: 
60
Български

След двустранно спиране на номера, в твоята първа фактура ще видиш следните такси:
Пропорционална месечна такса от датата на активиране до издаването на фактурата. Това означава, че ще ти се начисли сума за плащане, спрямо времето от датата на активиране на твоя план до датата на издаване на следваща фактура.
Авансова месечна такса за следващ отчетен период

Можеш да ползваш и минутите в количество, пропорционално на дните, през които е бил активен номерът.

Пример: Месечният ти абонамент е 30 лв. и получаваш по 300 минути месечно. Датата на фактутиране е 20-то число и номерът е бил спрян двустранно, заради неплатени задължения. Ти си заплащаш и го активираш на 10-то число. И това което получаваш е пропорционално 100 минути за оставащите 10 дни до излизане на фактурата на 20-то число от месеца.

В този случай, ще бъде начислена месечна такса, която също е частична и пропорционална спрямо оставащите дни – 10 лева за 10 дни. Ще трябва да платиш и пълна такса в размер на 30 лева за започващия отчетен период.

Helpful: Yes: 
51
Helpful: No: 
54
Български

Какво се начислява в първата фактура след активиране на услугата?
Авансова абонаментна такса по избрания план за следващия отчетен период
Пропорционална месечна абонаментна такса по избрания абонаментен план за периода от активирането на услугата до издаването на първата фактура
Потребление от използвани услуги от дата на активиране на услугата до издаване на първата фактура.

Пример: Услугата ти е активирана на 15.04, а датата на издаване на твоята първа фактура е 01.05. Фактурата ще съдържа следните елементи:

Частична абонаментна такса за периода 15.04 – 30.04
Авансова абонаментна такса за периода 01.05 – 31.05

Можеш да преглеждаш своите месечни фактури в уеб портала MyTelenor , както и в мобилното приложението MyTelenor.

Helpful: Yes: 
63
Helpful: No: 
53
Български

В първата си фактурата след промяна на условията по договора, ще видиш следните суми, свързани с месечните такси:
приспада се авансово заплатената месечна такса от стария план
начислява се месечна такса по твоя нов план, пропорционално за броя дни от влизане в сила на новия план до края на отчетния период
начислява се авансова месечна такса по новия план за следващия отчетен период

Пример: Бил си на план с месечен абонамент 30лв. и преминаваш на план за 40лв месечно. Датата на фактуриране ти се запазва, а именно 20то число. На 10.04 влиза в сила новия план. Съответно на 20.04, когато ти излиза фактура, ще се отразят следните такси:
приспада се авансово заплатената месечна такса oт стария план – понеже си предплатил 30лв. за използване на стария план за 30 дни (пропорционално на дните се получава, че заплащаш по 1лв. на ден), но всъщност си бил на него 20 дни, ти се възстановяват 10лв.
начислява се месечна такса по новия план, пропорционално за броя дни от влизане в сила на новия план до края на отчетния период- от 10.04 до 19.04 ти си използвал новия план и заплащаш само за тези дни.
начислява се авансова месечна такса по новия план за следващия отчетен период

Колко минути ще получа, ако си сменя плана по средата на отчетния период?

Ако направиш промяна на плана си по средата на отчетния период, ще получиш пропорционално количество минути:
Минути от стария план за дните, в които е бил активен номерът - например, ако в стария план имаш 300 минути на месец и си бил на него 15 дни, ще получиш 150 минути.
Минути за новия план, изчислени пропорционално за дните, в които си го използвал - за другите 15 дни ще получиш половината от минутите по новия план. Например, ако по него имаш 1000 минути- ще получиш 500.

Ако през съответния отчетен период си изговорил повече минути от тези, които се полагат, разговорите ти ще се таксуват.

Helpful: Yes: 
54
Helpful: No: 
69
Български

Отчетен период на фактуриране е период от 1 месец, като всеки месец започва от една и съща дата – датата на фактуриране, на която се начислява използването на мобилни услуги на Теленор.

Можеш да провериш бързо и лесно датата на издаване на фактура в меню Моят план в мобилното приложението MyTelenor.

Helpful: Yes: 
75
Helpful: No: 
76
Български

Потреблението към номера с добавена стойност се таксува извън пакета, с който разполагаш. Това означава, че цената на услугата, която ползваш се добавя към цената на самия разговор. Търговецът, който ползва номер с добавена стойност, следва да е обявил цена за минута разговор към този номер.

Услуги с добавена стойност са:

SMS услуги с добавена стойност
Гласови услуги с добавена стойност
Външни портали
Абонамент или еднократни плащания за съдържание или покупка от различни сайтове
SMS дарение – SMS даренията не се облагат с ДДС и ще ги видиш в твоята фактура на отделен ред.
SMS паркиране

Прочети още за всички услуги с добавена стойност на Теленор.

Всички посочени в портала и в мобилното приложение MyTelenor суми са без ДДС.

Helpful: Yes: 
72
Helpful: No: 
82
Български

Когато си в роуминг извън Европейския съюз, както входящите, така и изходящите ти разговори се таксуват, според твоя абонаментен план и страната, в която се намираш.

Таксува се също използването на мобилни данни и изпращането на SMS-и или MMS-и.

Щом се осъществи свързване с друг оператор, ще получиш SMS от Теленор с информация за цените на твоите разговори в роуминг.

Пример: V Serbia vhod.razgovor struva1.59 lv. Izhod. kam BG, v stranata na prebivavane i EU – 3,49 lv./min. ; SMS-0,79 lv.; 1 MB -15,00 lv. Tseni s DDS Telenor

Освен, че те информираме своевременно, те предпазваме от натрупване на висока сметка за пренос на данни в роуминг, чрез лимит на стойност 117,36 лева с ДДС. Прочети повече за лимитa за мобилен интернет в роуминг.

За да оптимизираш допълнително своите сметки и разходи в роуминг, активирай допълнителен пакет. Можеш да го направиш където и да се намираш по света и да проверяваш каква част от стойността по фактура е за потребление в роуминг през мобилното приложение MyTelenor.

Имай предвид, че в справките ти за потреблението на мобилни услуги в роуминг, изходящите обаждания се отбелязват в часовата зона на държавата, в която са използвани, а SMS и сесиите чрез мобилен интернет - в българско часово време.

Прочети за новата регулация за роуминг в Зона Европейски съюз.

Всички посочени цени в мобилното приложение MyTelenor са без ДДС.

Helpful: Yes: 
55
Helpful: No: 
57
Български

Теленор ти предоставя достъп до интернет като услуга, също както гласовите обаждания и съобщенията.

Можеш да контролираш своето потребление на интернет, чрез настройките на устройството си. Допълнителна възможност за планиране и оптимизиране на интернет потреблението си получаваш като разгледаш и активираш допълнителен пакет за интернет, през уеб портала MyTelenor.

За да те защитим от високи сметки за потребление на интернет, сме предвидили 4 мерки:

Заложили сме лимит в размер на 60 лева с ДДС
Информираме те с SMS, щом започнеш интернет сесия
Изпращаме нотификационен SMS и щом достигнеш 80% и 100% от лимита
При достигане на 100% от лимита, ограничаваме възможността на номера ти да ползва мобилен интернет – като можеш да избереш дали да продължиш да го използваш или не

Ако в твоя план няма включен мобилен интернет, можеш да активираш допълнителен пакет за 500 МВ на цена от 1.99лв на месец. В случай, че такъв допълнителен пакет не бъде активиран цената за 1 МВ е 0,50лв или според плана ти.

Helpful: Yes: 
47
Helpful: No: 
39
Български

Чудиш се защо имаш повече SMS-и във фактурата? Най-вероятната причина за това е дължината на SMS-ите ти. Ако си изпратил 1 SMS с повече символи, системата може да го е отчела като няколко SMS-а.

За да следиш и потреблението си по-внимателно, имай предвид големината на 1 SMS, според кодирането на символите и това дали ползваш кирилица или латиница:
На кирилица (или смесен SMS кирилица латиница) – 70 символа
На латиница – 160 символа

За да оптимизираш потреблението си, активирай допълнителен пакет, посредством интернет портала MyTelenor.

Ако си бил в роуминг и видиш във фактурата си таксувана услуга към номер +35989100000 имай предвид, че това са изпращани от теб SMS–и. Когато чуждестранният роуминг партньор не ни предостави информация за мобилните номера, към които си изпращал съобщения в роуминг, в подробното извлечение в нашия SMS център същите се отбелязват с номер +35989100000.

Ако си потребител на iPhone: Хубаво е да знаеш, че при включване/изключване на iMessage и Face Time, се генерира SMS към номер във Великобритания. Затова, ако използваш iPhone и видиш във фактурата си международен SMS, който започва с +44 и за който нямаш спомен да си изпращал, най-вероятно това се дължи на факта, че си активирал или деактивирал iMessage или Face Time.

Всички посочени цени в уеб портала MyTelenor са без ДДС.

Helpful: Yes: 
51
Helpful: No: 
48
Български

Международно обаждане е, когато си в България и се обаждаш на номер от друга държава.

Повечето планове на Теленор включват безплатни обаждания към международни номера, но ако този, който ти ползваш, не е сред тях, може да активираш допълнителен пакет през уеб портала MyTelenor.

Обажданията към международни се групират в няколко зони:
Балкани
Зона 1
Зона 2
Зона 3
Immarsat

Ако във фактурата си забележиш регистрирано обаждане към международен номер и се чудиш от коя страна е, провери кода на държавата на сайта на Международния телекомуникационен съюз.

Всички посочени цени в уеб портала MyTelenor са без ДДС.

Helpful: Yes: 
46
Helpful: No: 
44
Български

След като изчерпиш включените в плана ти минути, всеки твой разговор се таксува на цените, обявени в ценовата листа към договора ти. Следи своето оставащо потребление по всяко време в мобилното приложение MyTelenor.

Има разминаване в отчитането на продължителността на разговорите, показано в телефона ти и това, което виждаш на фактурата?

Това се дължи на принципа на отчитане. При повечето планове отчитането и тарифирането се извършват на фиксирани интервали от 60 секунди, като всеки започнат интервал се отчита и таксува като цяла минута. Това означава, че винаги, щом започнеш нова минута разговор, системата отчита, че си говорил още една цяла минута, независимо дали прекъснеш разговора по-рано.

Пример: Ако проведеш разговор с продължителност 2 минути и 34 секунди, той се отчита и таксува като разговор с продължителност 3 минути.

За да си винаги информиран за таксуването на твоите разговори, свали и активирай мобилното приложение MyTelenor на твоя мобилен телефон. През него можеш както да проверяваш вида на таксуваните разговори – дали са национални, международни или друг тип - така и да активираш разнообразни допълнителни пакети.

Всички посочени цени в мобилното приложение MyTelenor са без ДДС.

Helpful: Yes: 
41
Helpful: No: 
56
Български

Можеш лесно и безплатно да следиш своите активни пакети по номера си в мобилното приложение MyTelenor.

Имай предвид, че ако ползваш отстъпка от таксата за допълнителен пакет и промениш плана си, е много вероятно отстъпката ти да отпадне и да започне таксуване.

Пример: Бил си на план, който ти предоставя 100% отстъпка за ползване на допълнителната услуга Call Unlimited 3. Променяш плана си, но не деактивираш услугата Call Unlimited 3.

Започва таксуване за ползване на тази услуга!

След смяна на плана, отстъпката отпада и започваш да плащаш стандартна месечна такса за активираната допълнителна услуга.

Според плана, който ползваш, можеш да активираш различен тип допълнителни пакети.

Ще намериш подробна информация за допълнителните пакети в уеб портала MyTelenor.

Всички посочени цени в мобилното приложение и в уеб портала MyTelenor са без ДДС.

Helpful: Yes: 
46
Helpful: No: 
44
Български

Ако установиш, че сборът на месечните такси по твоя номер е по-висок с 0,90 лева, или с повече, ако ползваш повече номера – вероятно не си платил задължението си в срок.

В този случай, се е активирала услугата Получаване на входящ трафик. Тази услуга се активира автоматично за всички частни клиенти на Теленор, които не са платили задължението си в срок. Таксата от 0,90 лева е еднократна и се начислява, след изтичане на срока по издадена фактура.

За всяко ново неплащане в срок на задължение се дължи нова такса от 0,90 лева.

Не пропускай сроковете за плащане по твоите фактури! Следи ги и извършвай плащания онлайн с дебитна или кредитна карта лесно, удобно и по всяко време през мобилното приложение MyTelenor.


Всички посочени цени в мобилното приложение MyTelenor са без ДДС.

Helpful: Yes: 
59
Helpful: No: 
46
Български

Ако искаш бързо и лесно да направиш проверка на своята фактура, избери един от следните канали:

Мобилно приложение MyTelenor
Уеб портал MyTelenor
USSD *123# (опция 1) от My Menu
Изпращане на SMS с текст 10 към номер 1000

Препоръчваме ти мобилното приложение MyTelenor, защото то е с теб навсякъде и позволява непрекъснато на следиш оставащото ти потребление, да проверяваш сметката си, да добавяш допълнителни минути и MB, щом установиш, че си ги изчерпал.

Helpful: Yes: 
1 070
Helpful: No: 
1 100
Български

SMS е стандартна услуга, която Теленор предоставя автоматично активирана на всички свои клиенти с включването им в мрежата на оператора.  Допълнителна информация за услугата можеш да намериш тук.

Helpful: Yes: 
387
Helpful: No: 
295
Български

Стандартният размер при изпращане на текст във вид на кратко текстово съобщение (SMS) зависи от използваната азбука. При съобщение само на латиница, максималният брой символи (включително препинателните знаци и интервалите) за един SMS е 160. При използване на друга азбука, в това число кирилица или при включване на знаци от друга азбука в съобщение на латиница, максималният размер е 70 символа (възможен е и по-малък максимален брой). При използването на емотикони като изображения, а не като символи (: ) ) дължината на съобщение отново е ограничена до 70 символа, без значение от използваната азбука.

Съвременните смарт телефони показват на потребителите, когато надвишат границата на един SMS, както и колко SMS-a ще са необходими, за да се изпрати съобщението, което в момента пишат, както е показано на снимката:

Helpful: Yes: 
263
Helpful: No: 
264
Български

Ако телефонът поддържа тази опция, можеш да изпращаш и съобщение с повече от 160 символа на латиница или 70 символа на друга азбука (например кирилица), но тогава съобщението ще бъде таксувано като два или повече SMS-a спрямо ценовата листа на Теленор.
Ако телефонът не поддържа тази опция, то съобщението се изпраща чрез няколко последователни съобщения до получателя и ще бъде таксувано като два или повече SMS-a спрямо ценовата листа на Теленор.

Helpful: Yes: 
121
Helpful: No: 
158
Български

Ако не искаш или не можеш да се обадиш, но и не те устройва напълно да игнорираш обаждане, или ако батерията на телефона ти е изтощена, активирай услугата Пренасочване на обаждане. Тази услуга на Теленор ти дава различни опции за реакция при входящо обаждане и различни начини на таксуване, според ползвания абонаментен план.

При активиране на услугата Пренасочване на обаждане обажданията към избран номер се пренасочват към друг, който е по-удобен – фиксиран или мобилен.

Пренасочване при:

Код:

Пример за активиране на пренасочване

Премахване на пренасочване

Проверка на активно пренасочване

Изключен телефон или в зона без покритие

62

*62*+359xxxxxxxxx# и ОК/ опцията за повикаване

#62#и ОК/ опцията за повикаване

*#62#и ОК/ опцията за повикаване

Заета линия

67

*67*+359xxxxxxxxx#и ОК/ опцията за повикаване

#67#и ОК/ опцията за повикаване

*#67#и ОК/ опцията за повикаване

Не отговаряте на повикването

61

*61*+359xxxxxxxxx#и ОК/ опцията за повикаване

#61#и ОК/ опцията за повикаване

*#61#и ОК/ опцията за повикаване

Всички повиквания

21

*21*+359xxxxxxxxx#и ОК/ опцията за повикаване

#21# и ОК/ опцията за повикаване

*#21#и ОК/ опцията за повикаване

Helpful: Yes: 
180
Helpful: No: 
160
Български

Тук ще ти обясним какъв е общият принцип на таксуване на обаждания, когато разговорът бъде пренасочен.
Когато си активирал услугата Пренасочване на обаждане, щом някой се обади на твоя номер, разговорът се пренасочва, а ти плащаш по тарифата за изходящо обаждане към номера, към който се осъществява пренасочването.

Например:
А ползва услугата Пренасочване на обаждане и C се обажда, като разговорът се пренасочва към номер B. А плаща за пренасочването по тарифа за стандартен разговор към номер на съответния оператор, в мрежата на който се намира B .
Това означава, че ти, като потребител на тази услуга, ще плащаш всеки път щом ти се обадят и се осъществи пренасочване на обаждането към номер, който си посочил. Таксуването за пренасочване ще се осъществи по условията за изходящи обаждания на плана, за който си се абонирал. А ползва услугата Пренасочване на обаждане и C се обажда, като разговорът се пренасочва към номер B. А плаща за пренасочването по тарифа за стандартен разговор към номер на съответния оператор, в мрежата на който се намира B .

Пренасочването на обаждания и таксуването могат да се осъществят по различен начин, според опцията, която си избрал.

Условно пренасочване
Имаш възможност да пренасочваш входящите обаждания по разнообразни начини, всеки от които представлява специфична комбинация от активация, опция за проверка и опция за премахване на пренасочването.
В този случай обаждането се пренасочва, според предварително уточнените условия за избрания начин на пренасочване:

Пренасочване при изключен телефон или когато обаждането е към телефон в зона без покритие
Пренасочване при заета линия
Пренасочване при липса на отговор

Можеш да зададеш избрания от теб начин на пренасочване, като набереш съответния код от клавиатурата на твоя телефон и го потвърдиш с натискане на бутона/опцията за повикване (зелената слушалка): *Код за пренасочване* номер към който пренасочвате #
Щом се активира зададената опция за пренасочване, разговорът се таксува, според условията за изходящ разговор по твоя план.

Безусловно пренасочване
Това е услугата на Теленор Пренасочване на всички обаждания и щом я активираш, разговорът се пренасочва винаги – дори  когато телефонът ти е включен.
Таксуването на този вид пренасочване на обаждане е като за стандартен разговор към номера на съответния оператор и по тарифата на избрания абонаментен план на Теленор. Плащаш винаги и само като за изходящо обаждане към номера, към който е осъществено пренасочването.
Мобилният телефон, от който става пренасочването няма да звъни, докато на отмениш пренасочването независимо от случая.
Ако си активирал едновременно Пренасочване на всички обаждания и друг вид пренасочване, валидна ще бъде настройката Пренасочване на всички обаждания, докато не я отмениш.  След отмяна на услугата Пренасочване на всички обаждания, автоматично се възстановява действието на другите активирани опции за пренасочване, според тяхната настройка.

Helpful: Yes: 
229
Helpful: No: 
150
Български

Мобилният интернет използва безжична технология и предоставя достъп до глобалната мрежа. За да използваш мобилен интернет, трябва да имаш подходяща SIM карта, съвместимо устройство (смартфон, таблет или специален модем/рутер), подходящ абонаментен или предплатен план, както и да се намираш в зона на покритие.

Helpful: Yes: 
784
Helpful: No: 
422
Български

На територията на България, Теленор предлага достъп до мобилен интернет през мобилни мрежи от второ (2G), трето (3G) и четвърто (4G/LTE) поколение.

Helpful: Yes: 
897
Helpful: No: 
752
Български

Максимална скорост според типа мрежа за достъп на Теленор:

Тип мрежа Скорост за download Скорост за upload
2G до 236 kbps (EDGE) до 118 kbps (EDGE)
3G до 21 Mbps (HSPA+)
до 42 Mbps (DC-HSDPA)
до 5.7 Mbps (HSUPA)
4G до 100 Mbps (LTE) до 38 Mbps (LTE)
4.5G до 150 Mbps (LTE Advanced) до 38 Mbps (LTE)

Ефекти от ограничението на скоростта до 64/128 kbps:
при браузинг в интернет сайтове: възможно забавяне при зареждането на страници;
при изпращане на e-mail: възможно забавяне зареждането на страницата, прикачването на файлове отнема повече време;
видеоразговори през приложения: не са възможни;
изпращане на текстови съобщения през приложения: без промяна;
изпращане на файлове през приложения: забавяне, в зависимост от размера на файла;
стрийминг на музика: изключително затруднен, единствено при ограничение до 128 Kbps e възможно използване на Spotify.

След ограничаване на скоростта, посочените скорости от „до 64/128 kbps“ са максимални и не са гарантирани през цялото време на ползване на данни.

Helpful: Yes: 
721
Helpful: No: 
477
Български

Можеш да ползваш мобилен интернет на Теленор, ако си клиент на Теленор, имаш подходяща SIM карта, съвместимо устройство (смартфон/таблет или специален модем/рутер) и се намираш в зона на покритие на мрежата за обмен на мобилни данни на Теленор.
Теленор предлага абонаментни и предплатени планове за мобилни телефони, както и за таблети и лаптопи.

Helpful: Yes: 
783
Helpful: No: 
790
Български

Дали можеш да ползваш 4G мрежата на Теленор зависи от твоя абонаментен план, това дали имаш съвместима SIM карта и подходящо устройство, както и от покритието на мрежата.
4G мрежата може да се използва и с някои от предплатените планове на Теленор, както и след покупка на определени допълнителни пакети.

Helpful: Yes: 
706
Helpful: No: 
642
Български

SIM картите, които Теленор предлага, дават достъп до 2G/3G/4G мрежата на Теленор. Чрез тях имаш възможност да правиш и приемаш гласови повиквания, да обменяш текстови съобщения (SMS) и да ползваш мобилен интернет, в зависимост от условията на ползвания абонаментен или предплатен план.

Теленор използва SIM карти 3в1. Предимството на този тип SIM карта е, че може да се приспособи към устройства с MINI, MICRO или NANO слот за SIM карта. Така няма нужда да сменяш SIM картата, когато смениш устройството.

Helpful: Yes: 
710
Helpful: No: 
450
Български

Считано от 19.04.2018г. таксуването дневен достъп за мобилен интернет 1,20лв за 20МВ за 24 часа, не се предлага. Ако абонаментният ти план не включва мобилен интернет и нямаш активен допълнителен пакет за интернет, таксуването на мобилен интернет е според използвания обем трафик по цена на МВ и е 0,50лв за 1 МВ.Повече информация за абонаментни планове може да намериш в нашата ценова листа.

Helpful: Yes: 
566
Helpful: No: 
493
Български

Можеш да следиш своето оставащо потребление на MB по един от следните начини:

На портала за управление на услуги за мобилен интернет, turbo.lp.telenor.bg (за абонаментни планове) или goweb.lp.telenor.bg (за предплатени планове за мобилен интернет).
Онлайн в MyTelenor. Услугата е безплатна и изисква предварителна регистрация.
През MyMenu (*123#). Услугата е безплатна.
Като изпратиш SMS с текст 30 на номер 1000. SMS се таксува според твоя абонаментен план.

Освен това, Теленор ти изпраща периодично SMS съобщения: в деня, когато започва новият отчетен период, когато достигнеш 80% от включения мобилен интернет, както и когато го изразходиш.

Helpful: Yes: 
758
Helpful: No: 
510
Български

Обща информация за скорости и приложения

Какво черпи от мобилния интернет на твоя смартфон?*

E-mail – около 50 KB на имейл (без прикачени файлове)
Качване/Сваляне на снимки – около 1,5 MB на снимка (в зависимост от резолюцията на снимката)
Facebook - 1-2 MB на минута (без отваряне на външни връзки)
Уеб сърфиране – 1-4 MB на минута (варира)
Онлайн игри – варира
Стрийминг на музика – 1-2 MB на минута
YouTube и стрийминг на видео – варира според качеството на съдържанието

Подробна информация за техническите параметри и техните стойности.*

E-mail – Имейлът (електронната поща) изразходва ниско количество мобилен интернет. Дори да изпращаш десетки имейли на ден, с настройки за автоматично обновяване на пощенската кутия на всеки половин час, ще ти бъде нужно минимално количество мобилен интернет на месец.
Имай предвид, че прикачените файлове към имейла увеличават обема му и съответно мобилния интернет, който използва при изпращане и получаване.
Винаги можеш да провериш дали имаш прикачен документ след като отвориш имейла.
Качване/сваляне на снимки - Количеството мобилен интернет, което ще бъде използвано зависи изцяло от снимката и приложението, което използваш. Ако твоята камера заснема 8 мегапикселови снимки, тогава ти ще използваш около 1,5 МB за качването на снимка в интернет, при положение, че тя е с висока резолюция. Колкото по-висока е резолюцията и по-детайлна снимката, толкова по-голям ще е обемът й, и съответно мобилния интернет, който ще използва за качване.
Ако качваш снимки в Instagram, и използваш камерата в приложението, то обемът на качената снимка ще бъде много по-малък, благодарение на компресирането на данни, които приложението използва.
Facebook  - Мобилният интернет, който Facebook използва варира, поради различните дейности, които можеш да извършваш – качване/разглеждане на снимки, видео, четене на статии, чат. Всяка от тези дейности черпи различен обем от твоя мобилен интернет. Средно Facebook изразходва 1-2 MB на минута (без отваряне на външни връзки и гледане на видео).
Уеб сърфиране - Сърфирането през браузър на смартфона или таблета ти генерира различен по обем трафик, вариращ от ниски стойности като 1 MB на минута до 4 MB или по-високи, в зависимост от това колко често и какви уебстраници посещаваш. Имай предвид, че някои страници, които посещаваш зареждат автоматично допълнително съдържание (видео, реклами и т.н.), които могат да увеличат потреблението.
Онлайн игри - Някои игри използват повече мобилен интернет от други, но повечето използват приблизително същия обем както Facebook (около 1,5 MB на минута). Въпреки това, някои игри, които ще намериш в онлайн магазина си не използват никакъв мобилен интернет след като ги инсталираш на устройството си.
Ако играеш онлайн игра в мрежа, тогава този обем ще се увеличи, често пъти значително.
Зависи само от теб да установиш колко мобилен интернет изразходва твоята игра. Всяка игра е с напълно уникално потребление, поради което не съществува стандарт за изразходване на мобилен интернет.
Съветваме те да провериш потреблението си на мобилен интернет преди и след като си използвал играта, за да имаш обща представа колко тя изразходва от пакета ти.
Стрийминг на музика - Повечето услуги за стрийминг на музика, като Spotify, използват приблизително 1-2 MB на минута със стандартно качество на звука.
YouTube и стрийминг на видео - Стриймингът на видео е една от услугите, които изразходват най-голям обем от твоя мобилен интернет. Средностатистически, Standard Definition (SD) изразходва между 2-3 MB на минута, а HD-Ready (720p) – около 6 MB на минута.
При стрийминг на видео през мобилната платформа HBO GO, мобилният интернет, който се черпи е около 10 MB на минута.
Ако си редовен потребител на стрийминг услуги, ти препоръчваме да разгледаш плановете на Теленор, включващи по-голям обем мобилен интернет, ето тук:  http://www.telenor.bg/bg/plans/postpaid-plans

Други начини, по които смартфонът ти използва мобилен интернет:

Updates: Ако телефонът ти е настроен автоматично да обновява приложенията, ще се генерира трафик при всяка нова версия.
Прикачени файлове: Прикачените файлове изпратени през e-mail и чат приложения може да са доста големи и да генерират допълнителен трафик. Препоръчваме ти да провериш големината на прикачения файл преди да го изтеглиш.
Социални мрежи: Повечето социални мрежи използват  малко  данни, но ако ги оставиш да работят във фонов режим (да работят и да се актуализират през цялото време) или качваш снимки/видео, това може да  изразходи значително количество МВ.
Back-up на данни: Създаването на резервно копие на голямо количество данни може да изразходи голям обем MB.

Добре е да знаеш:

Какво е Network delay?

Закъснение – параметър, който описва колко време отнема един малък пакет от данни да премине от един елемент на електронната съобщителна мрежа до друг.

До какво води голямото закъснение?

До забавяне в зареждането на Интернет страници, програми за отдалечен достъп (remote desktop, SSH) и програми за комуникация в реално време (VoIP, видео конференция, chat).

Какво е jitter?

Вариацията в закъсненията на пакетите между два мрежови елемента. Причина за jitter може да бъде претоварване на мрежата или проблеми с преноса.

До какво води големият jitter?

Обикновено води до проблеми при програмите, които се нуждаят от комуникация в реално време като IP телефония и видео конференция и причинява влошено качество на връзката.

Какво е Packet loss?

Загуба на пакети – случва се когато част от пакети от данни, предавани през електронната съобщителна мрежа, не успяват да достигнат крайната цел. Обикновено е причинена от натоварване на мрежата.

До какво води големият packet loss?

Загубата на пакети води до накъсване при използване на програмите за комуникация в реално време (IP телефония, видео), забавяне при зареждането на Интернет сайтове и приложения.

*Потреблението на мобилни данни зависи от редица фактори, сред които използваното устройство, софтуера, типа на мрежата и силата на сигнала.Примерите посочени по-горе са ориентировъчни. Действителните стойности на потребление на мобилен интернет могат да варират. В случаите, когато скоростта е намалена до 64/128 kbps, потребителят ще може да вижда основна информация на уебсайт или при проверка на имейл. С тези скорости, по-обемни файлове ще отнемат много по-голям период от време за изпращане/получаване. Аудио/видео стрийминг, изпращане на съобщения със снимки и видео, както и друг тип потребление като спонсорирани съобщения, могат да бъдат недостъпни.

Helpful: Yes: 
418
Helpful: No: 
359
Български

Неизразходваните MB през текущия месец не се прехвърлят в следващия месец и ценовата им равностойност не се възстановява.

Helpful: Yes: 
620
Helpful: No: 
403
Български

След като изразходиш МВ на максимална скорост от абонаментния си план, можеш да продължиш да ползваш мобилен интернет, но на по-ниска скорост. Ако искаш отново да ползваш интернет при максимално достижима скорост преди края на отчетния период, можеш да активираш допълнителен пакет на turbo.lp.telenor.bg.

Helpful: Yes: 
822
Helpful: No: 
586
Български

Има два начина, по които можеш да разполагаш с повече МВ на максимално достижима скорост:

•Можеш да активираш допълнителен пакет за мобилен интернет на turbo.lp.telenor.bg.
•В зависимост от условията на абонаментния ти план, можеш да избереш нов абонаментен план и да направиш промяната в магазините от търговската мрежа на Теленор.

Helpful: Yes: 
502
Helpful: No: 
404
Български

В зависимост от възможностите на твоето мобилно устройство, можеш да ограничиш достъпа до мобилен интернет в България или в роуминг. Можеш да провериш инструкциите на производителя на твоето устройство за повече информация.

Ако желаеш достъпът ти до мобилен интернет да бъде спрян изцяло, можеш да подадеш заявление в магазин от търговската мрежа на Теленор. Тази услуга е валидна за клиенти, които са потребители само на гласова услуга и не използват допълнителни пакети с интернет достъп.

Helpful: Yes: 
490
Helpful: No: 
467
Български

Дори и да не инициираш сесии за интернет или да ползваш интернет само през Wi-Fi, е възможно твоето мобилно устройство да използва мобилен интернет без да знаеш.

Някои от възможните причини за това са:

Ако телефонът ти се опитва да обнови софтуерната си версия или да провери за налична нова версия, правейки интернет сесии (макар и малки по обем) към предварително зададен адрес на производителя;
Ако има настройка на мобилно приложение или програма, които изискват достъп до мобилен интернет през мрежата на оператора, и имат възможност да инициират интернет сесии сами;
Ако си в зона без Wi-Fi покритие, но достъпът до мобилен интернет не е ограничен.

За да избегнеш допълнителен трафик на мобилен интернет, при инсталиране на всяко ново приложение на устройството си, съветваме да прегледаш кои системни настройки и функции  изискват достъп до интернет. Можеш да провериш и вече инсталираните приложения за същите права на достъп.

Helpful: Yes: 
468
Helpful: No: 
425
Български
Дали можеш да ползваш мобилен интернет през 4G/4.5G мрежата на Теленор зависи от твоя абонаментен план, това дали имаш съвместима SIM карта и подходящо устройство, както и от покритието на мрежата. Мобилен интернет през 4G мрежата може да се използва и с някои от предплатените планове на Теленор, както и след покупка на определени допълнителни пакети . За да се възползваш от 4.5G e необходимо първо да ползваш план с включено 4G и да си в район с 4.5G покритие. За да ползваш 4.5G е необходимо да имаш смартфон съвместим да работи с новата функционалност както и софтуер със същия капацитет.
Helpful: Yes: 
129
Helpful: No: 
122
Български

За да ползваш мобилен интернет в чужбина, е необходимо:

да имаш активирана роуминг услуга на номера си;
операторът, чийто услуги ще ползваш, да има роуминг споразумение с Теленор за предоставяне на мобилен интернет;
да имаш коректно въведени настройки за ползване на мобилен интернет;
да нямаш включено ограничение за използването на мобилен интернет в роуминг на устройството си.

Препоръчваме услугата Roam&Surf: с нея сърфираш в интернет в чужбина на по-ниски цени.

Helpful: Yes: 
623
Helpful: No: 
631
Български

Да, необходимо е да изпратиш безплатен SMS с текст STOP на номер 1551. След това ще преминеш към мобилен достъп до интернет с таксуване на база използван обем трафик.

Helpful: Yes: 
401
Helpful: No: 
379
Български

Теленор третира еднакво целия трафик при предоставяне на услуги за достъп до интернет без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя, получателя или съдържанието, използваните или предоставените приложения или услуги и крайни устройства.

Helpful: Yes: 
113
Helpful: No: 
121
Български

Не, таксуването на "Дневен достъп до мобилен интернет" не се предлага за нови активации.

Helpful: Yes: 
405
Helpful: No: 
361
Български

Да, Теленор има актуални предложения за пакети за предплатен план с включен мобилен интернет, както  за телефони, така и за таблети и лаптопи.

Helpful: Yes: 
487
Helpful: No: 
386
Български
Информация за максимално достижимите скорости на изтегляне (download) и качване (upload) при ползване на мобилен интернет са посочени в отговора на въпроса „Каква е скоростта на мобилния интернет?“ по-горе.
Helpful: Yes: 
124
Helpful: No: 
119
Български

WAP (Wireless Application Protocol) позволява преобразуването на информацията от интернет във формат, подходящ за дисплея на мобилен телефон. Технологията позволява да използваш базисни услуги като проверка на електронна поща, търсене и сваляне на картинки и мелодии от специално създадени за теб  страници, търсене на различна информация от интернет.

От WAP страницатана Теленор (wap.telenor.bg) можеш:

Да получаваш информация за продуктите и услугите на Теленор;
Да активираш услуги и проверяваш текущия им статус;
Да търсиш полезна информация – кина, новини, забавления;
Да се забавляваш като "сваляш" най-новите лога и мелодии.

WAP услугите са достъпни безплатно, навсякъде в мрежата на Теленор.

Helpful: Yes: 
589
Helpful: No: 
435
Български

Теленор ограничава интернет скоростта след достигане на определен обем трафик, договорен с потребителите за определен период от време (час, ден, седмица, месец или отчетен период). Ограничаването на скоростта може да доведе до затруднения в използването на определени услуги и приложения, които изискват интернет връзка с по-високи скорост и капацитет. Във всички случаи на ограничаване на трафика на данни, еквивалентните категории трафик се третират еднакво.

Helpful: Yes: 
110
Helpful: No: 
110
Български

Теленор може да прилага мерки за управление на трафика на данни, основани на обективно различните технически изисквания за отделните категории трафик, както и в следните случаи:
Изпълнение на нормативни актове на държавни органи, съдебни органи и други публични органи, както и при спазване на законодателни мерки;
С цел запазване сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги;
За предотвратяване и смекчаване на предстоящо претоварване на мрежата, когато това претоварване е временно или при изключителни обстоятелства. В тези случаи достъпът на групи потребители може да бъде кратковременно ограничен и/или затруднен, до отпадане на необходимостта от ограничението.
Еквивалентните категории трафик на данни в посочените случаи се третират еднакво. Предприетите мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите при спазване на приложимото законодателство.

Helpful: Yes: 
106
Helpful: No: 
119
Български

Всяко значително, непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните показатели на услугата за достъп до интернет (скорост и други параметри за качество) и показателите, договорени с Теленор, следва да се счита за несъответствие. Механизмът за наблюдение на съответствието се одобрява от КРС. При установено несъответствие Теленор може да възстанови на потребителя част от месечния абонамент, пропорционален на периода и услугата, през който е било налице неизпълнение на договорените нива за качество. Такова право имат само потребителите, сключили договори за електронни съобщителни услуги след 29.11.2015 г.

Helpful: Yes: 
113
Helpful: No: 
109
Български

Осигуряване на отворен интернет

Теленор третира еднакво целия трафик при предоставяне на услуги за достъп до интернет без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя, получателя или съдържанието, използваните или предоставените приложения или услуги и крайни устройства.

Скорости

Теленор осигурява ползването на мобилен интернет в България при следните максимални скорости на изтегляне (download) и качване (upload), изчислени при идеални условия:

2G – Download до 236kbps (EDGE) Upload до 118kbps (EDGE);
3G - Download до 21Mbps (HSPA+) Upload до 5.7Mbps (HSUPA);
3G – Download до 42Mbps (DC-HSDPA) Upload до 5.7Mbps (HSUPA);
4G – Download до 100Mbps (LTE), Upload до до 38Mbps (LTE).

Всяко значително отклонение от посочените стойности може да промени или забави ползването на мобилен интернет.

Обем трафик

Теленор ограничава интернет скоростта след достигане на определен обем трафик, договорен с потребителите за определен период от време (час, ден, седмица, месец или отчетен период).
Ограничаването на скоростта може да доведе до затруднения в използването на определени услуги и приложения, които изискват интернет връзка с по-високи скорост и капацитет.
Във всички случаи на ограничаване на трафика на данни, еквивалентните категории трафик се третират еднакво.

Управление на трафика

Теленор може да прилага мерки за управление на трафика на данни, основани на обективно различните технически изисквания за отделните категории трафик, както и в следните случаи:

Изпълнение на нормативни актове, актове на държавни органи, съдебни органи и други публични органи, както и при спазване на законодателни мерки;
С цел запазване сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги;
За предотвратяване и смекчаване на предстоящо претоварване на мрежата, когато това претоварване е временно или при изключителни обстоятелства. В тези случаи достъпът на групи потребители може да бъде кратковременно ограничен и/или затруднен, до отпадане на необходимостта от ограничението.

Еквивалентните категории трафик на данни в посочените случаи се третират еднакво.
Предприетите мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите при спазване на приложимото законодателство.

Правна защита

Всяко значително, непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните показатели на услугата за достъп до интернет (скорост и други параметри за качество) и показателите, договорени с Теленор, следва да се счита за несъответствие. Механизмът за наблюдение на съответствието се одобрява от КРС. При установено несъответствие Теленор може да възстанови на потребителя част от месечния абонамент, пропорционален на периода и услугата, през който е било налице неизпълнение на договорените нива за качество. Такова право имат само потребителите, сключили договори за електронни съобщителни услуги след 29.11.2015 г.

Helpful: Yes: 
446
Helpful: No: 
419
Български

Националните минути са минути за разговори към мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България. Посочените минути не включват изходящи разговори към кратки номера (включително Центъра за обслужване на клиенти на Теленор, номера от типа *), към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани услуги, към номера от диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

За повече информация, вижте Цени и формати на услуги с добавена стойност
Helpful: Yes: 
434
Helpful: No: 
316
Български

Максималният срок за активиране на вашата SIM карта е 48 часа (считано от датата на подписване на договора), но в повечето случаи активирането отнема много по-малко време.

Helpful: Yes: 
509
Helpful: No: 
454
Български

В случай че искате да прекратите вашия договор, е необходимо да изявите желанието за това писмено като за ваше удобство можете да попълните Заявление за отказ от мобилни/фиксирани услуги в магазин от търговската мрежа на Теленор. В случай, че желаете да прекратите срочен договор за мобилни/фиксирани услуги преди изтичането на посочения в него срок (12 или 24 месеца) ще дължите и съответните предвидени неустойки.
В магазините на Теленор може да заплатите всички дължими суми (фактури, текущи разговори, неустойки по договор и лизингови вноски), ако към момента на прекратяване на договора има такива.

Helpful: Yes: 
150
Helpful: No: 
246
Български

В сила от 12.01.2018г.:
В случай, че желаете да прекратите договора си преди изтичането на предвидения в него срок (12 или 24 месеца), ще дължите неустойка в размер на оставащите месечни абонаменти до края на срока на договора, но не повече от три стандартни месечни абонамента. Изключение са плановете Джуниър и Любимец, в случаите, в които съгласно договора са предвидени фиксирани суми като неустойки за предсрочното му прекратяване.
Ако сте ползвали отстъпка от месечния абонамент(промоционален месечен абонамент), то ще дължите и възстановяване на такава част от нея, която съответства на оставащия срок на договора.
Ако сте се възползвали от покупка на устройство на преференциална цена, ще дължите и част от отстъпката, която сте получили, съответстваща на оставащия срок на договора. Отстъпката се равнява на разликата между стандартната цена на устройството в брой, без абонамент към датата на покупката и цената (в брой или общата лизингова цена), която сте заплатили при сключването на договора
Подробна информация и точния размер на дължимите неустойки при предсрочно прекратяване на договор за мобилни/фиксирани услуги с Теленор можете да получите в магазин от търговската мрежа на Теленор.

Helpful: Yes: 
180
Helpful: No: 
202
Български

Срокът и датата на изтичането му са посочени в договора ви за мобилни/фиксирани услуги с Теленор. Датата на изтичане да проверите и в личния си профил в мобилното приложение MyTelenor.

Helpful: Yes: 
184
Helpful: No: 
262
Български

Услугата Е-фактура предоставя възможност за онлайн преглед на месечната фактура на абонатите на Теленор в интернет портала MyTelenor. С нея имате възможност да:
Получите информация за таксите и потреблението на телеком услуги за изминал период.
Направите преглед на детайлна месечна справка за проверените разговори и отчетеното потребление
Прегледате данните от фактурата, изобразени в графичен вид
Изтеглите данните в различни формати - PDF, MS Excel, XML, CSV, с цел съхранение на вашия компютър или по-задълбочен преглед и анализ.

Helpful: Yes: 
1 046
Helpful: No: 
354
Български

Услугата е предназначена за всички клиенти на Теленор на частни или бизнес абонаментни планове.

Е-фактура не може да се използва от потребители на предплатените програми на Теленор.

Helpful: Yes: 
806
Helpful: No: 
427
Български

Когато електронен достъп до фактури в приложението MyTelenor или уеб портала MyTelenor се осъществява от твой номер, за който си задал права на „Основен номер“ или „Номер на Администратор“, чрез този номер с такова ниво на оторизация ще можеш да виждаш:

- данни за текущото потребление на номера, с който си влязъл в предпочитания от теб дигитален канал
- фактури по всички твои клиентски номера
- детайлизирани сметки, съдържащи обобщена информация, за всички твои номера
- детайлизирани справки за тези твои номера, за които си заявил такива подробни справки

Когато електронен достъп до фактури в приложението MyTelenor или уеб портала MyTelenor се осъществява от твой номер, за който си задал права на „Оторизиран номер“ или от номер, за който не са зададени права от теб, чрез този номер ще можеш да виждаш:

- данни за текущото потребление на номера, с който си влязъл в предпочитания от теб дигитален канал
- детайлизирана сметка, съдържаща обобщена информация, само за този номер;
- детайлизирана справка само за този номер, ако си заявил такава

Ако имаш само един номер, след като създадеш своя Теленор профил, с който можеш да влизаш в приложението MyTelenor и уеб портала MyTelenor, ще получиш електронен достъп до фактурите си с права като „Основен номер“.

Helpful: Yes: 
1 310
Helpful: No: 
654
Български

Да. Услугата е достъпна за всички вече регистрирани потребители в MyTelenor, използващи абонаментни или бизнес програми. Новорегистрираните потребители получават достъп до услугата до 24 часа след регистрацията си.

Helpful: Yes: 
1 878
Helpful: No: 
635
Български

В уеб портала MyTelenor имаш достъп до всички фактури за последните 6 (шест) отчетни периода.

Helpful: Yes: 
938
Helpful: No: 
381
Български

Фактури по всички твои клиентски номера ще можеш да виждаш, ако за номера, с който влизаш в уеб портала MyTelenor си задал права на „Основен номер“ или „Номер на Администратор“. Само номера с такова ниво на оторизация могат да виждат пълна информация за фактурите по всички клиентски номера на собственика на номерата.

Helpful: Yes: 
546
Helpful: No: 
460
Български

Клиентски номер е номерът, под който издаваме твоите фактури. Към един клиентски номер могат да принадлежат един или няколко телефонни номера. Потреблението на всички телефонни номера, които принадлежат на един и същ клиентски номер, се фактурира в една обща фактура.

Цялата сума по твоята фактура за твоя клиентски номер можеш да виждаш, ако за номера, с който влизаш в уеб портала MyTelenor си задал права на „Основен номер“ или „Номер на Администратор“. Само номера с такова ниво на оторизация могат да виждат пълна информация за фактурите по всички клиентски номера на собственика на номерата.

Helpful: Yes: 
563
Helpful: No: 
405
Български

Можете да откриете информация за вашия клиентски номер по следните начини:
На началната страница на услугата Е-фактура
На страницата на всяка отделна фактура, редом до информацията за фактурата (номер на фактура и дата на издаване) е посочен и клиентският номер.
Във вашата месечна фактура на хартия
В справката за общо потребление, получавана по имейл, при абонамент за безплатната услуга @Фактура
Чрез SMS със съдържание 11 на номер 1000, като цената на SMS-a е според вашия тарифен план.
Безплатно на *123#

Helpful: Yes: 
385
Helpful: No: 
287
Български

За да виждаш детайлната справка за потребление за твоя телефонен номер, е необходимо да си заявил такава подробна справка. Можеш да го направиш по един от следните начини:

чрез услугата Допълнителни услуги от раздел „Услуги“ в портала MyTelenor
чрез обаждане на номер 123 (таксува се според вашия тарифен план)
като подадеш заявление за активиране на тази услуга в най-близкия магазин на Теленор

След като заявиш онлайн детайлна справка, при вход в приложението MyTelenor и уеб портала MyTelenor тя ще бъде достъпна в електронен формат за твоя телефонен номер.

Helpful: Yes: 
472
Helpful: No: 
382
Български

Възможните причини да не мога да прегледам Е-фактурите си са:

Нивото на оторизация на твоя достъп не позволява пълен достъп до твойте Е-фактури*
Ползваш предплатени планове за услуги на Теленор
Вече не ползваш услугите на Теленор

* Пълен електронен достъп до Е-фактура имат номера, за които си задал права на „Основен номер“ или „Номер на Администратор“. Само номера с такова ниво на оторизация имат достъп до всички функции на Е-фактура.

Helpful: Yes: 
374
Helpful: No: 
669
Български

Можеш да изтеглиш и запазиш на компютъра си своите фактури чрез опцията Експорт. Тя е налична за всяка фактура, достъпна онлайн в портала MyTelenor , в раздел „Сметка и плащане“ , секция „Е-фактура“.

Helpful: Yes: 
669
Helpful: No: 
428
Български

Имаш възможност да изтеглиш своите фактури в различни файлови формати:
електронно подписана фактура - в PDF формат, заверен с електронен подпис
PDF, XLS, CSV и XML..

Изтегляне на Е-фактура Оригинал

Клиентите, които имат активна услугата Е-фактура Оригинал, имат възможност да изтеглят своята фактура в PDF формат, заверена с електронен подпис.


Експорт в XLS формат

Всеки клиент може да изтегли своята фактура в табличен вид, под формата на Excel файл.


Важно: При експорт в PDF, XLS, XML и CSV формат изтегленият файл съдържа информация, в зависимост от правата на номера за електронен достъп до фактури в приложението MyTelenor и уеб портала MyTelenor .


Когато влизаш в приложението MyTelenor или уеб портала MyTelenor с номер, за който си задал права на „Основен номер“ или „Номер на Администратор“, чрез него с такова ниво на оторизация ще можеш да виждаш:
- данни за текущото потребление на номера, с който си влязъл в предпочитания от теб дигитален канал
- фактури по всички твои клиентски номера
- детайлизирани сметки, съдържащи обобщена информация, за всички твои номера
- детайлизирани справки за тези твои номера, за които си заявил такива подробни справки

Когато влизаш в приложението MyTelenor или уеб портала MyTelenor с номер, за който си задал права на „Оторизиран номер“ или с номер, за който не са зададени права от теб, чрез този номер ще можеш да виждаш:
- данни за текущото потребление на номера, с който си влязъл в предпочитания от теб дигитален канал
- детайлизирана сметка, съдържаща обобщена информация, само за този номер;
- детайлизирана справка само за този номер, ако си заявил такава

Ако имаш само един номер, след като създадеш своя Теленор профил, с който можеш да влизаш в приложението MyTelenor и уеб портала MyTelenor , ще получиш електронен достъп до фактурите си с права като „Основен номер“.

Helpful: Yes: 
366
Helpful: No: 
275
Български

Да. От „Настройки“ на страницата на Е-фактура избери опция „Настройки за известия“. Там можеш да посочиш начин за известяване на нова фактура - чрез SMS или имейл. Попълни телефонен номер и/или имейл адрес и запиши с бутона "Запази".
При излизане на нова фактура, ще получиш известие в предпочетения формат.

Helpful: Yes: 
368
Helpful: No: 
273
Undefined

Да. От страницата „Настройки за известия“, която е достъпна през раздел „Сметка и плащане“ > Е-фактура > „Настройки“, от маркирайте типа или типовете известие и запишете промените с бутона "Запази".

Helpful: Yes: 
414
Helpful: No: 
302
Български

Можете да настроите изтеглените CSV файлове да бъдат отваряни директно с Microsoft Excel. Aко използвате стандартните настройки на тази програма, файловете ще се четат нормално.

В случай, че имате специфични настройки на своя компютър, следният съвет за вмъкване на данни от текстов файл в Microsoft Excel ще ви бъде полезен (примерните екрани са валидни за Microsoft Excel 2010).

1. След вход в портала MyTelenor, изберете Сметка и плащане > E-Фактура > Експорт срещу фактурата за желания период.

2. Изберете един от предлаганите текстови файлове, например details_1.csv.

3. Системата генерира диалогов прозорец, с който ви предлага да запазите или отворите файла.

4. Запишете файла в желаната от вас директория на вашия компютър (по подразбиране се запазва в папка Downloads за по-нови версии на приложението Microsoft Excel).

5. Отворете приложението Microsoft Excel, след което селектирайте първото квадратче от таблицата - така ще селектирате реално цялото платно.

6. Сега изберете последователно меню Data > From text (за Excel 2003 или по-стари версии, изберете Data > Import External Data > Import Data).

7. В диалогoвия прозорец, който се зарежда, изберете тип на файла да бъде текстови файлове (Text files .. ) и изберете файла, който преди това записахте, т.е. файла, от който искате да вмъкнете информация. След това изберете "Import".

8. Приложението генерира диалогов прозорец, в който настройките трябва да бъдат такива, каквито ги виждате на екрана. Уверете се, че за полето File Origin е избрана стойността 1251 : Cyrillic (Windows). Изберете "Next >".

9. На следващата стъпка трябва да посочите разделител - изберете Comma. Веднага ще видите ефекта като подравняване на данните в долните колони. След това преминете към следваща стъпка чрез "Next >".

 

10. В този диалогов прозорец трябва да зададете тип на колоните. При първоначално зареждане на диалоговия прозорец е избрана само първата колона. За да изберете всички колони, придвижете скролера до последна колона, натиснете бутон "Shift" от клавиатурата и без да пускате бутона, кликнете с мишката в последната колона. Трябва да получите избиране на всички колони. След като вече сте избрали колоните, от карето "Column data format" изберете типа на полето. Можете да изберете тип General, което ще предизвика зареждане на типовете по подразбиране, или Text, което ще интерпретира данните в текстов формат. Натиснете "Finish", за да приключите.

11. Приложението извежда диалогов прозорец, с който ви пита от коя клетка да започне да вмъква данните. По подразбиране, това е клетка А1. Можете да я промените. След натискане на бутона "ОК", реално осъществявате вмъкването на данните в документа.

12. Сега данните са вмъкнати и може да извършвате аритметични операции с тях.

Helpful: Yes: 
288
Helpful: No: 
258
Български

Да, в пограничните райони на България, ако имаш активна роуминг услуга и автоматично зададен избор на мрежа от менюто на ползвания мобилен телефон е възможно включване в мрежата на друг оператор. В такъв случай, въпреки че се намираш в България, разговорът се приема за проведен в роуминг, тъй като си свързан към мрежата на друг оператор. За да избегнеш таксуване на разговори в роуминг, те съветваме да направиш необходимите настройки на мобилния си телефон, като избереш опцията „Ръчен избор на мрежа“.

Helpful: Yes: 
247
Helpful: No: 
129
Български

Кратки изходящи текстови съобщения (SMS-и). Ако чуждестранният роуминг партньор не ни предостави информация за мобилните номера, към които си изпращал съобщения в роуминг, тези номера се отбелязват с номер 35989100000..

Helpful: Yes: 
167
Helpful: No: 
162
Български

Може да провериш дали имаш активна роуминг услуга по един от следните начини:
През мобилното приложение MyTelenor – влез в Услуги, после в Управление
През MyMenu на номер *123# с избор на опция 6, ако си на абонаментен план и с избор на опция 8, ако си на предплатен план на Теленор

Helpful: Yes: 
1 240
Helpful: No: 
1 172
Български

През мобилното приложение MyTelenor – от Услуги/Управление избери „Роуминг услуга“ и натисни „Активирай“.

Ако си потребител на абонаментен план на Теленор, можеш да активираш роуминг услуга лесно и бързо, като изпратиш безплатен SMS с текст А на номер 1210

Ако си потребител на предплатен план на Теленор, можеш да активираш роуминг услуга лесно и бързо, като избереш от твоя телефон *111# и натиснеш бутона за набиране. Ще получиш SMS с потвърждение за успешна активация.

Важно: След 1 юли 2014 г., може да използвате Алтернативни доставчици на роуминг услуги, различни от Теленор, като ще продължите да ползвате роуминг услуги от Теленор в останалия свят.

Helpful: Yes: 
1 209
Helpful: No: 
1 244
Български

В роуминг се таксуват както изходящите, така и входящите разговори, според твоя роуминг план и в зависимост от това в коя държава и зона се намираш. Вижте повече информация

Helpful: Yes: 
363
Helpful: No: 
646
Български

Изпращането на SMS се таксува според роуминг плана, който ползваш и в зависимост от това в коя зона и коя държава се намираш. Вижте повече информация

Helpful: Yes: 
216
Helpful: No: 
202
Български

В роуминг получаването на кратки текстови съобщения е безплатно.

Helpful: Yes: 
265
Helpful: No: 
188
Български

Можеш да деактивираш получаването на уведомителни SMS с информация за роуминг цените през мобилното приложение MyTelenor. Само влез в Услуги/Управление/Информация за роуминг цени. В менюто ще видиш бутон Деактивирай. 
Ако искаш да спреш получаването на уведомителни SMS-и с информация за роуминг цените, набери безплатно *123#, избери опция 6 Roaming, а после опция 3 SMS Info. Накрая избери опция 1 „Отказ от информация за цени в роуминг“
В случай че искаш пак да започнеш да получаваш информация за цените на роуминг услугите, можеш да го направиш отново безплатно като набереш *123#, избереш опция 6 Roaming, а после опция SMS Info. Накрая избери опция 2 „Информация за цени в роуминг“.

Helpful: Yes: 
238
Helpful: No: 
168
Български

Да, когато си в роуминг, можеш да получаваш и изпращаш MMS, стига Теленор да има споразумение за роуминг с този оператор. Получаването на MMS е безплатно, а изпращането е според роуминг плана, който ползваш.

Helpful: Yes: 
224
Helpful: No: 
181
Български

Роуминг услугите, предоставени от Теленор, се таксуват на основата на информация, получена от роуминг партньора, за ползваните услуги от потребителите на Теленор. Тази информация се подава към Теленор от съответния оператор ежедневно, но е възможно да има забавяне до един месец от съответния оператор. Теленор таксува тези услуги и ги отразява в месечната фактура на потребителя. За клиенти на предплатени планове, таксуването става в реално време.

Helpful: Yes: 
346
Helpful: No: 
609
Български

Не, не можеш да ползваш този начин на плащане. Сумите, които заплащаш чрез услугата Онлайн плащане, се усвояват единствено за покриване на неплатени задължения, както и за авансови плащания.

Helpful: Yes: 
393
Helpful: No: 
395
Български

като избереш от твоя телефон *111# и натиснеш бутона за набиране – до минута ще получиш SMS с потвърждение за успешно активиране на услугата роуминг

Важно: активирането на услугата роуминг за предплатена карта може да стане само на територията на България. Затова те съветваме да провериш дали си активирал роуминг, преди да започнеш своето пътуване.

При активиране на услугата роуминг се съгласяваш и с Общите условия на услугата Roam&Surf.

Helpful: Yes: 
830
Helpful: No: 
573
Български

При смъртен случай на наш абонат е необходимо негов наследник да посети магазин от търговската мрежа на Теленор и да ни уведоми за настъпилото събитие. Наследникът трябва да предостави Удостоверение за наследници, с което да удостовери настъпилата смърт.

Helpful: Yes: 
192
Helpful: No: 
176
Български

В случай че бъде предоставен посоченият по-горе документ/и, на наследника се предоставя за подпис „Заявление за отказване от мобилни услуги”.

При наличие на задължения, които включват текущи задължения, фактури и лизингови вноски на починалия абонат, които са останали незаплатени към момента на подаване на заявлението, се изисква заплащането им от наследниците. Ако абонатът има непогасени лизингови вноски, наследникът попълва и договор за изкупуване на съответното устройство.

Ако починалият абонат има неизтекъл срочен договор, неустойки по него не се дължат. Заявлението се разглежда и в случай на удовлетворяване, договорът се прекратява в срок до 10 работни дни от подаване на заявлението.

Helpful: Yes: 
210
Helpful: No: 
171
Български

Това е процедура, при която наследник на починал титуляр прехвърля номер/а на свое име.
При тази процедура не се начисляват неустойки за договора на номера/та.
Наследникът се възползва от всички преференции като за нови абонати (карта, телефон, промоционални минути и т.н.).
Претенции върху номера/та могат да имат само наследниците, които фигурират в Удостоверението за наследници.

Helpful: Yes: 
213
Helpful: No: 
165
Български

Удостоверение за наследници
Лична карта на наследника, който ще приеме номера

Унаследеният номер губи всички предишни преференции и услуги, като роуминг, отстъпка Лоялен клиент, Група за приятели и т.н.

Helpful: Yes: 
186
Helpful: No: 
145
Български

Клиентът заплаща крайния баланс за номера/та, без неустойки. В случай че номерът има и активен лизинг, трябва да бъдат погасени оставащите лизингови вноски.

Helpful: Yes: 
190
Helpful: No: 
144
Български

Услугата Текуща сметка и потребление дава информация за:
Текущата сума на вашето потребление на мобилни услуги
Задължения по фактура за отчетен период
Оставащо потребление на включени минути
Оставащо потребление на включен мобилен интернет
Оставащо потребление на включени съобщения
Оставащо потребление на мобилен интернет в роуминг
Кредитен лимит на вашите номера по фактура

Информация за текуща сметка и потребление се предоставя за телефонния номер, с който в дадения момент ползвате портала MyTelenor.

Helpful: Yes: 
874
Helpful: No: 
433
Български

Данни за оставащо потребление на минути, мобилен интернет, съобщения и мобилен интернет в роуминг са налични за всички клиенти, които ползват абонаментен план с включени пакети или са закупили допълнителни пакети.

Helpful: Yes: 
564
Helpful: No: 
339
Български

За да получиш информация за своята текуща сметка и потребление е необходимо единствено да влезеш в портала MyTelenor със своя Теленор профил. За повече информация посети инструкциите за регистрация.

След всеки вход в портала автоматично получаваш актуална информация за твоята текуща сметка и потребление към последната дата на обновяване - на началната страница на портала или в секцията „Сметка и плащане“.

Helpful: Yes: 
1 061
Helpful: No: 
547
Български

Текуща сметка представлява текущата сума от твоето потребление на услуги към даден момент на обновяване, в рамките на текущия период на отчитане. Текущата сметка е без ДДС и не включва месечни абонаментни такси, отстъпки и лизингови вноски за устройства.

Helpful: Yes: 
721
Helpful: No: 
419
Български

Задълженията за минал период представляват сумата от твоето потребление на услуги по фактура. Можеш да ги откриеш в карето „Дължима сума“ в уеб портала, заедно с периода, за който се отнасят.

Задълженията за минал период са с ДДС и включват месечни абонаментни такси, отстъпки, лизингови вноски за устройства, както и неплатени задължения за предходен период.

Helpful: Yes: 
417
Helpful: No: 
277
Български

Това е пакет с включени минути, който се предлага с абонаментните програми на Теленор или може да бъде закупен допълнително от клиентите на абонаментни и корпоративни планове.

При проверка на пакет минути в MyTelenor портал и приложение получаваш информация за:
- общ брой пакети минути, които ползваш
- оставащите минути от всеки пакет, в рамките на текущия отчетен период
- общ брой минути, предоставени за текущия отчетен период за всеки пакет

Данните са валидни към посочената дата на обновяване.

Helpful: Yes: 
280
Helpful: No: 
232
Български

Това е пакет с включен трафик за мобилен интернет, според абонаментния план, който ползваш, или според закупените от теб допълнителни пакети за мобилен интернет.

При проверка на оставащо потребление на мобилен интернет получаваш информация за:
- общ брой пакети за мобилен интернет, които ползваш
- оставащия трафик за мобилен интернет от всеки пакет, в рамките на текущия отчетен период
- общ обем трафик мобилен интернет предоставен за текущия отчетен период за всеки пакет

Данните са валидни към посочената дата на обновяване.

Helpful: Yes: 
243
Helpful: No: 
239
Български

Кредитения лимит е допустимата граница на потребление на мобилни услуги за всеки абонат на Теленор. Когато сумата от текущото потребление и задълженията за минал период надвишат кредитния лимит, изходящите ви обаждания могат да бъдат деактивирани. Освен за стойността на кредитния лимит тази проверка дава информация и за вашето потребление към момента, като процент от кредитния лимит.

Helpful: Yes: 
285
Helpful: No: 
293
Български

Кредитния лимит е общ за всички номера по дадена фактура. Например ако имате два номера, които излизат на една фактура, кредитният лимит ще е общ за двата номера, а съобщението, което ще видите ще бъде: „Вашият кредитен лимит е Х лв. за 2 карти. Към момента сте използвали Y% от вашия кредитен лимит ”

Helpful: Yes: 
307
Helpful: No: 
245
Български

Това е пакет с включени SMS/MMS съобщения, според абонаментния план, който ползваш, или според закупените от теб допълнителни пакети.

При проверка на оставащо потребление на пакети съобщения получаваш информация за:
- общ брой пакети със съобщения, които ползваш
- оставащите съобщения от всеки пакет, в рамките на текущия отчетен период
- общ брой съобщения, предоставени за текущия отчетен период за всеки пакет

Данните са валидни към посочената дата на обновяване.

Helpful: Yes: 
237
Helpful: No: 
219
Български

Данните за твоята текуща сметка и потребление се обновяват автоматично на определен интервал от време като данните, които виждаш са валидни към посочената дата на обновяване.
След вход в портала автоматично получаваш актуална информация за твоята текуща сметка и потребление към последната дата на обновяване, както и информация за самата дата на обновяване.

Helpful: Yes: 
552
Helpful: No: 
348
Български

SMS кодът се използва за финално потвърждение на подадена от вас заявка за онлайн услуга в интернет портала MyTelenor.

Потвърждавайки онлайн заявка чрез SMS код,  удостоверявате, че ползвате телефонния номер, с който в дадения момент осъществявате достъп до MyTelenor портала и услугите в него.

Helpful: Yes: 
225
Helpful: No: 
175
Български

Потвърждение чрез SMS код се прилага към момента за следните услуги в интернет портала MyTelenor:
* Допълнителни пакети
* Автоматично презареждане на предплатена карта от абонат
* Продължаване на абонамент
* Покупка на FUN Call мелодия

Helpful: Yes: 
178
Helpful: No: 
174
Български

Кодът се генерира автоматично при подаване на заявка за избраната от вас услуга и се изпраща на вашия телефонен номер чрез SMS.

За да получите SMS кода, е необходимо устройството с телефонния номер, с който в дадения момент осъществявате достъп до онлайн услугите в MyTelenor, да бъде включено и да има възможност за получаване на SMS съобщения.

Helpful: Yes: 
196
Helpful: No: 
164
Български

Не, получаването на текстовото съобщение с SMS код е напълно безплатно.

Заплащате единствено стойността на ползваната услуга (напр. стойността на  добавения допълнителен пакет), в случай че подадената от вас заявка бъде успешно обработена.

Helpful: Yes: 
225
Helpful: No: 
171
Български

SMS кодът е валиден 15 минути от момента на неговото генериране. Крайният срок на валидност (дата и час) е посочен в съобщението, в което е изпратен кодът.

В случай че не използвате кода в рамките на този период, кодът става невалиден и е необходимо повторно да заявите желаната от вас услуга. Кодът може да бъде използван веднъж за потвърждение на една заявка.

В случай че заявката за избраната услуга не бъде потвърдена чрез валиден SMS код в рамките на посочения период, тя няма да бъде изпълнена и заявената услуга няма да бъде активирана.

Helpful: Yes: 
192
Helpful: No: 
180
Български

В случай че дадена услуга изисква потвърждение чрез SMS код, на страницата й за поръчка има публикувана информация за тази допълнителна стъпка.

Helpful: Yes: 
204
Helpful: No: 
184
Български
 1. Всички клиенти, които ползват мобилни гласови услуги, мобилни интернет услуги и/или фиксирани услуги на Теленор, могат да се регистрират и да ползват онлайн услугите в портала MyTelenor.

Helpful: Yes: 
1 216
Helpful: No: 
691
Български

Достъп до портала MyTelenor се получава след създаване на Теленор профил. Създайте свой Теленор профил за достъп до MyTelenor уеб портала като е необходимо да зададете своя номер като потребителско име. След това получавате 4-цифрен код като SMS на телефона си, въвеждате го и задавате своя собствена парола.

Ако сте на абонаментен план Интернет (за мобилен интернет), Интернет за дома или такъв за фиксирани услуги, е необходимо в предпочитан от Вас магазин на Теленор да зададете свой имейл адрес за регистрация на Теленор профил. След като направите това, получавате код за потвърждение на зададения имейл адрес, въвеждате го, и задавате своя собствена парола.

За повече информация посетете инструкциите за регистрация.
Следвайте стъпките за регистрация.

Helpful: Yes: 
2 493
Helpful: No: 
1 234
Български

На страницата за Регистрация / Вход въведете номера си и натиснете бутона НАПРЕД. След това изберете „Забравена парола“ и следвайте стъпките. Ще получите SMS код, с който ще потвърдим мобилния Ви номер. Ако всичко е наред въвеждате новата си парола и записвате промените като влезете в своя Теленор профил.
Ако сте на абонаментен план Интернет (за мобилен интернет), Интернет за дома или такъв за фиксирани услуги, при клик на „Забравена парола“, ще получите код за потвърждение на зададения имейл адрес, въвеждате го, и задавате своя собствена парола. Записвате промените и влизате в своя Теленор профил.

За повече информация посетете инструкциите за регистрация.

Helpful: Yes: 
1 136
Helpful: No: 
562
Български

На страницата за Регистрация / Вход въведете номера си и натиснете бутона НАПРЕД. След това изберете „Забравена парола“ и следвайте стъпките. Ще получите SMS код, с който ще потвърдим мобилния Ви номер. Ако всичко е наред въвеждате новата си парола и записвате промените като влезете в своя Теленор профил.

Ако сте на абонаментен план Интернет (за мобилен интернет), Интернет за дома или такъв за фиксирани услуги, при клик на „Забравена парола“, ще получите код за потвърждение на зададения имейл адрес, въвеждате го, и задавате своя собствена парола. Записвате промените и влизате в своя Теленор профил.

Имайте предвид, че винаги след като промените паролата за своя Теленор профил ще Ви насочим да влезете отново в профила си с новата парола на всички други устройства и браузери, на които го използвате.

Helpful: Yes: 
803
Helpful: No: 
508
Български

Да. Има значение. За по-голяма сигурност може да изберете парола с малки и големи символи, както да добавите и цифри и специални символи. Паролата трябва да е с минимална дължина от 6 символа.

 

Helpful: Yes: 
565
Helpful: No: 
401
Български

Достъп до услугите в MyTelenor се прекратява в следните случаи:

 • • за клиенти на предплатени планове, които не са влизали като регистрирани потребители в интернет портала MyTelenor повече от 3 (три) месеца;
 • • за клиенти, които са се отказали от услугите на Теленор;
 • • при смяна на телефонен номер или смяна на собственост.
Helpful: Yes: 
766
Helpful: No: 
1 033
Български

От карето Профил на началната страница на портала, изберете опцията "Промяна на лични данни" и направете желаните промени.

 

Helpful: Yes: 
625
Helpful: No: 
501
Български

Да, ползвайки домашен телефон от Теленор, вие сте клиент на фиксираните услуги на оператора и може да се регистрирате в интернет портала MyTelenor. За повече информация посетете инструкциите за регистрация.

За вход в портала използвайте вашия фиксиран номер, с включен код на населеното място (например, за град София - 021234567).

Helpful: Yes: 
506
Helpful: No: 
435
Български

Да, докато сте в чужбина, можете да се регистрирате в портала MyTelenor по същия начин както, когато сте в България. Прочетете инструкции за регистрация.

Helpful: Yes: 
578
Helpful: No: 
450
Български

Да, можете да се регистрирате с пренесения телефонен номер в интернет портала MyTelenor. За повече информация посетете инструкциите за регистрация.

Helpful: Yes: 
636
Helpful: No: 
443
Български

Е-фактура Оригинал е фактура в електронен формат , която е подписана с универсалният електронен подпис на Теленор и може да бъде използвана като първичен счетоводен документ пред данъчните служби за всички необходими счетоводни операции.

Имай предвид, че при активирана Е-фактура Оригинал, услугата за фактура на хартиен носител се деактивира. А при активирана услуга за фактура на хартиен носител, Е-фактура Оригинал се деактивира в случай, че е била заявена преди това.

Helpful: Yes: 
855
Helpful: No: 
309
Български

Потребителите, ползващи Е-фактура Оригинал, имат възможност да изтеглят техните електронни фактури както в стандартен PDF формат (Е-фактура Дубликат), така и в PDF формат, заверен с универсален електронен подпис от Теленор (Е-фактура Оригинал).

Helpful: Yes: 
764
Helpful: No: 
276
Български

Услугата е достъпна за всички потребители на портала MyTelenor, които имат ниво на оторизация за номера си, което им позволява да ползват услугата Е-фактура. Повече информация може да намерите в секция MyTelenor -> Сметка и плащане > Е-фактура.

Helpful: Yes: 
395
Helpful: No: 
298
Български

Ако ползваш Е-фактура Оригинал, ще имаш достъп до твоите фактури в електронен формат, в портала MyTelenor > Сметка и плащане > Е-фактура.

Helpful: Yes: 
453
Helpful: No: 
213
Български

Ако активираш услугата днес, следващата издадена фактура по твоя договор ще бъде достъпна онлайн като Е-фактура Оригинал в портала MyTelenor > Сметка и плащане > Е-фактура > Експорт.

Helpful: Yes: 
864
Helpful: No: 
305
Български

Ако спреш да ползваш Е-фактура Оригинал, ще продължиш да имаш достъп до твоите Е-фактури.

След 10.09.2020 г. основният начин за получаване на фактури, не само Е-фактура Оригинал, е през мобилното приложението MyTelenor или уеб портала MyTelenor .

В тези дигитални канали на Теленор имаш възможност да преглеждаш месечните си фактури и детайлни справки онлайн по всяко време като използваш за вход своя Теленор профил.

Ако все пак предпочиташ да получаваш фактура на хартиен носител, можеш да подадеш заявление за това в предпочитан от теб магазин на Теленор. Активирането на фактура на хартиен носител, деактивира услугата Е-фактура Оригинал.

Helpful: Yes: 
302
Helpful: No: 
208
Български

За да валидирате еднократно електронния подпис на Теленор във вашата Е-фактурата Оригинал, моля убедете се, че:
Имате активирана услугата Е-фактура Оригинал
Имате издадена поне една Е-фактура Оригинал

В случай, че вече сте активирали услугата и имате издадена Е-фактура Оригинал, моля следвайте стъпките по-долу.

Описаните стъпки за еднократно валидиране на електронния подпис имат доброволен характер.
Дори да не валидирате подписа, можете да изтегляте и преглеждате вашите Е-фактури Оригинал в PDF формат. В този случай фактурите имат единствено информативна стойност и не могат да се използват като счетоводен документ за данъчни цели.
По всяко време, когато пожелаете, имате възможност да валидирате електронния подпис към вашите Е-фактури Оригинал.

1. Изтеглете PDF файла на вашата Е-фактура Оригинал от портала MyTelenor > секция Сметка и плащане > услуга Е-фактура, опция Експорт

Валидиране на електронен подпис - стъпка 1 - линк към Експорт

Валидиране на електронен подпис - стъпка 1- бутон за изтегляне на Е-фактура Оригинал

2. Отворете PDF файла. Ще видите вашата Е-фактура Оригинал с невалидиран електронен подпис. Кликнете върху подписа.

Валидиране на електронен подпис - стъпка 2 - невалидиран подпис

3. Ще се отвори прозорец със статус на електронния подпис. Изберете бутон „Signature Properties…”.

Валидиране на електронен подпис - стъпка 3

4. Ще се отвори нов прозорец „Signature Properties”. Изберете “Show Signer’s Certificate…”.

Валидиране на електронен подпис - стъпка 4

5. Ще се отвори прозорец „Certificate Viewer”. Изберете опция „Trust”.

Валидиране на електронен подпис - стъпка 5

6. Изберете бутона „Add to Trusted Identities…”.

Валидиране на електронен подпис - стъпка 6

7. Ще се отвори нов диалогов прозорец за потвърждение. Изберете „ОК”.

Валидиране на електронен подпис - стъпка 7

8. Ще се отвори прозорец „Import Contact Settings”, където маркирайте опциите, показани на екрана долу, и потвърдете с бутона „OK”.

Валидиране на електронен подпис - стъпка 8

9. Затворете PDF файла и го отворете отново. Вашата Оригинална Е-фактура с валидиран електронен подпис на Теленор би трябвало да изглежда по начина, показан на изображението по-долу.

Валидиране на електронен подпис - стъпка 10, фактура с валидиран подпис
Helpful: Yes: 
270
Helpful: No: 
216
Български

За да се валидира коректно електронния подпис, е необходимо да имате инсталирана версия 7 или по-висока на Adobe Reader. Ако използвате друга версия, можете безплатно да изтеглите най-новата версия от сайта на Adobe.

Helpful: Yes: 
258
Helpful: No: 
206
Български

Твоите Е-фактури Оригинал ще се натрупват онлайн след датата на активиране на тази допълнителна услуга в приложението MyTelenor > Е-фактура Експорт. Можеш да преглеждаш или изтегляш до 6 Е-фактури за изминал период.

Helpful: Yes: 
968
Helpful: No: 
317
Български

Период на валидност на картата и на кредита при презареждане на кредит, в случай че ползвате някой от изброените по-долу предплатени планове:
•    Стандартен предплатен план на Теленор
•    Предплатен план Приятели
•    Предплатен план Теленор
•    Предплатен план GoWeb

 

Период на валидност при активация на картата

карта

365 дни

кредит

60 дни

Презареден кредит (сума за разговори)

 

6.00 лв. до 9.99 лв.

10.00 лв. или повече*

Удължаване периодът на валидност на кредита (картата), в случай че текущият е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане

карта

365 дни

395 дни

кредит

60 дни

90 дни


При зареждане на карта, ползваща предплатен план, различен от посочените по-горе, валидността на кредита (картата) се увеличава със 60 или 90 дни (съответно за презареждания на стойност 6,00-9,99 лв. или 10 и повече лв.*), в случай че оставащият период на валидност на кредита (картата) е по-малък от периодa на валидност, който се предвижда за новото презареждане.
*За презареждане от 10 лева или повече ще се считат и няколко презареждания, с обща стойност 10 лв. или повече, направени в рамките на 30 дни.
В случаите, в които текущият период на валидност на картата (и/или на кредита), която се зарежда, е по-голяма от периода на валидност на кредита (картата), който се предвижда за съответно презареждане, то текущият период на валидност на картата (или на кредита) няма да се промени.
Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущ кредит, то той се губи.
Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, то тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление. 
Важно: След направено презареждане, ще бъдете уведомени с SMS за периодa на валидност на кредита.
При проверка на валидността на кредита през My Menu или през Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (0,03 лв./обаждане), вие ще получите информация само за неговата

Helpful: Yes: 
25
Helpful: No: 
21
WAP
Български

За вас

WAP (wireless application protocol) позволява преобразуването на информацията от Интернет във формат подходящ за дисплея на мобилния ви телефон. Технологията позволява да използвате услуги като: Проверка на електронна поща, търсене и сваляне на картинки и мелодии от специално създадени за вас страници, търсене на различна инфoрмация от интернет.

Услугите са достъпни без месечна такса, навсякъде в мрежата на на Теленор.

От WAP страницата на Теленор (wap.telenor.bg) можете:

 • Да получавате информация за продуктите и услугите на Теленор, цени, промоции
 • Да активирате услуги – ММSGPRS
 • Да търсите полезна информация – кина, новини, забавления
 • Да се забавлявате, катo „сваляте” най-новите лога и мелодии.
 • Как работи

  Услугата функционира по два начина, между които можете да избирате. Това са две технологии, които по своите качества взаимно се допълват. Винаги можете да изберете тази от тях, която отговаря на моментните ви потребности и е по-изгодна за вас:

  WAP през GPRS / UMTS / HSDPA

  Таксуването се извършва според обема на обменената информация, без значение от времетраенето. Според вашите нужди, телефон и покритие на Теленор вие можете да използвате достъп през GPRS, UMTS, HSDPA или HSUPA.

  GPRS e технология за високоскоростно предаване на данни. Максималната скорост, която се достига в мрежата на Теленор e 86 kbit/s

  UMTS e мобилната мрежа от трето поколение наТеленор, която позволява използването на максимална скорост до 384 kbps

  HSDPA е технология, която позволява увеличение на максимална скорост за download в 3G мрежата до 7.2 Mbps

  HSUPA е технология, която позволява увеличение на максимална скорост за upload в 3G мрежата до 2 Mbps

  WAP през номер 1000

  Свързването през номер 1000 се осъществява чрез технологията CSD. Скоростта на предаването на данни е по-бавна и таксуването се извършва според времето, през което сте били свързани, а не според обмененото количество данни.

  Преносът на данни през номер 1000 е със скорост 9,6 kbit / s.

 

Колко струва

WAP през GPRS / UMTS / HSDPA

Услугата е достъпна за абонати на Теленор с Абонаментни и Предплатени планове.

Таксуването се извършва на базата на количеството обменена информация без оглед на времетраенето на WAP сесията.

WAP трафикът през GPRS / UMTS / HSDPA се таксува по 2,40 лв. за МB при използване на настройки с APN telenor или internet.telenor.bg, за всички, които са получили или заявили и приели автоматичните настройки.

Минималното първоначално таксуване е 1 KB, а при тарифни планове за частни лица е 5 KB. Интервалът на последващо таксуване е 1KB.

За настройки с APN telenor или internet.telenor.bg и таксуване на трафика по 2,40 лв/МВ изпратете SMS до номер 100 със съдържание wap – за wap през GPRS..

 • Цените са с ДДС.
 • Таксуването е с точност до КВ.

1 MB ( Мегабайт) = 1024 КВ (килобайта)

1 КВ (Килобайт) = 1024 Вytes (Байта)

1 MB = 1200 WAP страници, или 20 web страници, или 100 e-mail - а без прикрепени файлове, или 10 e-mail - a с по 1 страница прикрепени файлове

WAP през номер 1000

Услугата е достъпна за всички абонати на Теленор с Абонаментни и Предплатени планове.

Таксуването се извършва според времетраенето на връзката без оглед на обема ползвана информация.

  • За клиентите с Абонаментни планове- 0.06 лв./мин
  • За клиентите с Предплатени планове - 0.06 лв./мин

Цените са с ДДС.

 

Как да получа услугата

Услугата е достъпна за всички абонати на Теленор с Абонаментни и Предплатени планове.

За WAP през CSD / GPRS / UMTS / HSDPA ви e необходим телефон поддържащ CSD / GPRS / UMTS / HSDPA.

АВТОМАТИЧНИ НАСТРОЙКИ:

РЪЧНИ НАСТРОЙКИ:

За да видите ръчните настройки за вашия телефон използваите конфигуратора за настройки.

WAP в роуминг

Ползването на WAP през CSD в роуминг е възможно през номер 1000 в международен формат, т.е. +359891000. Тарифирането става съобразно ценоразписа на Теленор за гласови услуги в роуминг.

Ползването на WAP през GPRS е възможно навсякаде, където Теленор има сключени споразумения за GPRS роуминг. Тарифирането става съобразно ценоразписа на Теленор за GPRS роуминг.
Всички цени и тарифи можете да откриете в меню Роуминг.

 

Helpful: Yes: 
109
Helpful: No: 
103
Български

Ако не ползваш стандартния предплатен план на Теленор, можеш да преминеш към него като:
изпратиш безплатен SMS с текст “standart“ на номер 125;
закупиш някой от допълнителните пакети за предплатени услуги.

Ако закупиш някой от допълнителните пакети, преминаваш към стандартен предплатен план на Теленор при самата покупка. Необходимо е само да потвърдиш активацията на пакета и промяната на плана.

При преминаване към стандартен предплатен план на Теленор: няма да заплащаш такси и съответно няма да ползваш минути при презареждане на кредит на предплатената си карта,
Extra номерът, в случай че ползваш такъв, не се запазва и наличните минути в него не се прехвърлят,
спираш да получаваш минути и други специални условия (специална цена) при презареждане на кредит и съответно не ти се удържа такса за тях, като започват да се прилагат само условията на стандартен предплатен план на Теленор, 
запазваш всички останали налични минути, както и закупени допълнителни пакети, като можеш да ги използваш до изтичане на тяхната валидност.

Важно:
Потребителите на предплатени планове за мобилен интернет и Предплатен стартов пакет Теленор Tourist, не могат да преминават към стандартен предплатен план на Теленор.

Helpful: Yes: 
378
Helpful: No: 
417
Български

3G (от англ. 3rd Generation) е общ термин за съвременното поколение мобилни мрежи. Мрежите от първо поколение –1G са аналогови, 2G мрежите са цифрови, а 3G са мрежи от „трето” поколение за нови, високоскоростни продукти и услуги. 3G базираните технологии, правят възможен по-бързия трансфер на данни в сравнение с GSM/GPRS мрежата.

Category: 
Helpful: Yes: 
551
Helpful: No: 
344
Български

Ако не можеш или не желаеш да отговориш на обаждане, телефонът ти е изключен, намираш се в зона извън покритието на Теленор, или разговаряш и линията е заета, услугата Гласова поща се активира и запазва съобщение за теб от този, който те търси.

В твоята гласова пощенска кутия могат да бъдат записани и съхранени до 30 съобщения
Максималната продължителност на всяко съобщение е 2 минути
Щом получиш ново гласово съобщение, ще бъдеш уведомен със SMS
Непрослушените съобщения се пазят в системата 14 дни, а след това се изтриват

Важно: Считано от 26.06.2018г. услугата гласова поща ще бъде обновена с цел по-добро обслужване като промяната ще даде възможност съобщенията да бъдат съхранявани по-дълго време в пощенската кутия (7 дни за прослушаните и 14 дни за непрослушаните съобщения). Всички клиенти, които ползват услугата към тази дата ще могат да продължат да я ползват, като тези с персонализиран поздрав и парола ще бъде необходимо да ги настроят наново. При обновяването на услугата от 26.06.2018г. включително пощенската кутия за всички клиенти ще бъде достъпна със стандартната парола – 4444, но за по-добра защита съветваме да избереш своя лична парола от 2 до 6 цифри. Важно е да се знае, че от 26.06 достъпът до стари записи няма да бъде възможен.

Helpful: Yes: 
398
Helpful: No: 
287
Български

За да ограничите повикванията по ваш избор, въведете в телефона си посочения код и парола и натиснете зелената слушалка.

 АктивиранеДеактивиранеПроверка
Изходящи международни разговори*331* парола #

 

#331* парола #*#331 #
Входящи разговори, когато сте извън България*351* парола ##351* парола #*#351 #
Изходящи CSD обаждания с данни с изключение на SMS*33*парола*20#*33*парола#*#33#
Всички изходящи разговори*33* парола ##33* парола #*#33 #
Всички входящи разговори*35* парола ##35* парола #*#35 #

Стандартната парола за ограничаване на повикванията е 0000. . За да смените стандартната парола с такава по ваш избор, моля въведете: *03*330* старата парола *новата парола * новата парола #.

Услугата се предоставя автоматично и безплатно с включването в мрежата на Теленор.

Helpful: Yes: 
376
Helpful: No: 
507
Български

Включи всички в разговора. Услугата Конферентна връзка ти дава възможност да провеждаш разговор едновременно с няколко участника.

За да осъществиш конферентен разговор трябва:

1. да имаш едно активно обаждане

2. да набереш втори участник

3. докато разговаряш с втория участник да избереш 3 от клавиатурата на телефона ти

4. накрая да избереш опцията за осъществяване на ново обаждане

Имай предвид че максималният брой участници в една конферентна връзка е 5.

Услугата важи само за клиенти на абонаментни планове на Теленор и се предоставя автоматично с включването в мрежата на оператора.

Helpful: Yes: 
409
Helpful: No: 
309
Български

Тази услуга ти дава възможност по време на разговор да разбереш, че някой те търси и да решиш как ще реагираш: ще приемеш, ще игнорираш или ще отхвърлиш второто обаждане.

Изчакване на повикване: ще ти помогне да координираш двата разговора, според това колко спешен е всеки от тях, като разбереш веднага за новото обаждане.

Щом някой ти звънне, докато разговаряш, кратък звуков сигнал те информира за новото обаждане, а на дисплея на твоя телефон се появява името или номера на абоната, който те търси. Последният чува безплатно следното съобщение:
"В момента абонатът разговаря. Моля, изчакайте приемане на вашето обаждане."

Задържане на повикване: ще ти позволи временно да прекъснеш, но без да прекратяваш, разговора, който водиш в момента, за да отговориш на входящо обаждане.

Имай предвид следните условия: в един момент само едно обаждане може да бъде чакащо; по едно и също време само едно от обажданията може да бъде активно и само едно задържано.

Освен това можеш да редуваш двете обаждания колкото пъти пожелаеш.

Услугата е валидна само за клиенти на абонаментни плановe на Теленор и се предоставя автоматично с включването в мрежата на оператора.

Helpful: Yes: 
754
Helpful: No: 
330
Български

За да активираш услугата, директно от клавиатурата на телефона си набери *43#, а за да я деактивираш #43#. След това избери бутона/опцията за повикване (представлява бутон или графично изобразяване на зелена слушалка).

Ако искаш да провериш състоянието на услугата, използвай код *#43#.

Helpful: Yes: 
1 315
Helpful: No: 
419
Български

Можеш да избереш случаите, в които входящите обаждания да бъдат пренасочвани към Гласова поща. Избирането става директно от клавиатурата на твоя телефон, а след него трябва да избереш бутона/опцията за повикване (бутон или графично изображение на зелена слушалка).

Избери една от следните комбинации:


При изключен телефон или извън зона с покритие: *62*+359 89 121#
При заета линия: *67*+359 89 121#
При не приемане на повикването: *61*+359 89 121#
При всички случаи: *21*+359 89 121#

За да отмениш всички пренасочвания, моля потърси съдействие в отдела за Обслужване на клиенти на 123.

Helpful: Yes: 
338
Helpful: No: 
282
Български

За да активираш гласовата си поща, изпрати SMS със съдържание VMS към номер 1770, а за да я деактивираш – SMS със съдържание D към номер 1770.

Можеш да деактивираш услугата Гласова поща също като набереш ##002# и натиснеш OK. Имай предвид, че този код премахва наведнъж всички активни към момента пренасочвания

Стандартната парола на Теленор за всички абонати е 4444, но за по-добра защита можеш да избереш своя лична парола от 2 до 6 цифри.

За да управляваш твоята гласова пощенска кутия (да прослушваш и изтриваш съобщения, да променяш езика на гласовото меню, личния поздрав, настройките на защита, паролата и др.), набери номер 120 от твоя мобилен телефон или +359 89 120, ако искаш да използваш друг номер, и следвай гласовите инструкции.

Helpful: Yes: 
480
Helpful: No: 
296
Български

Гласовата поща си е чудесна услуга и се връзва добре с основните оферти на Теленор. Само че как се таксува, на какъв принцип става плащането за ползване на гласова поща?

Трябва да знаеш, че ползването на услугата Гласова поща включва пренасочвания на разговорите към гласовата ти поща (в която този, който те търси може да остави съобщение за теб) и прослушването на тези съобщения.

Основният принцип за таксуване е: Ако си активирал услугата Гласова поща, плащаш за прослушване на съобщенията си в кутията, спрямо времето, което трае всяко гласово съобщение.

А този, който оставя съобщение в твоята гласова поща плаща като за изходящ разговор по тарифата на неговия план.

По-долу разясняваме как се прилага този принцип за таксуване на услугата Гласова поща.

Пренасочване в България и в роуминг

Ако си в България, пренасочването към гласова поща е безплатно – както за частни, така и за бизнес клиенти
Ако си в роуминг в ЕС, има 2 варианта за таксуване на пренасочването:

-Безусловно пренасочване – когато всяко гласово съобщение се пренасочва към пощенската ти кутия – не се таксува, тоест се третира като в България
-Условно пренасочване – когато си задал критерии за пренасочване към гласова поща – се таксува като изходящ разговор в роуминг към националния номер – тоест пренасочването изчерпва от националните ти минути.

Ако си в роуминг извън ЕС, също има 2 варианта за таксуване на пренасочването:

-Безусловно пренасочване - когато всяко гласово съобщение се пренасочва към пощенската ти кутия при всяко обаждане – таксуването е като за национален разговор, тоест като в България, тоест не плащаш за пренасочване
-Условно пренасочване – когато всяко гласово съобщение се пренасочва към пощенската ти кутия при зададени от теб условия – таксуването е като за изходящ разговор в роуминг според плана
-Ако си в роуминг извън ЕС, плащаш и за входящо обаждане към твоя номер.

Прослушване в България и в роуминг

Ако си в България и решиш да прослушаш съобщението в гласовата си поща, плащаш 0,12 лв./мин. с ДДС. Този, който оставя съобщение в твоята гласова пощенска кутия, плаща като за изходящ разговор до теб по тарифата на неговия план. Това е така, само ако си частен клиент. Бизнес клиентите не плащат за прослушване.
Ако си в роуминг в ЕС, прослушването се таксува като изходящ разговор Роуминг - България, тоест изчерпва от включените в плана ти национални минути - а този, който оставя съобщение в твоята гласова пощенска кутия се таксува според тарифата си за разговор с теб
Ако си в роуминг извън ЕС, прослушването се таксува като изходящ разговор от държавата, в която си, до България, тоест плащаш по цената за изходящ разговор от съответната държава. Например, ако си в САЩ и прослушваш съобщение в българската си гласова поща, плащаш разговор САЩ - България според плана си.

Пример: В България си и получаваш съобщение в гласовата си поща, за което не плащаш за пренасочване. Отваряш съобщението и го прослушваш. Трябва да платиш 0,12 лева/мин., защото всяка започната минута прослушване се таксува като цяла минута. Ако например прослушването продължи 5 секунди, пак ще платиш 0,12 лева.

Ако си в роуминг в ЕС, прослушването на това гласово съобщение изчерпва от националните ти минути – тоест таксува се като минута национален разговор. А за таксуването на пренасочването има 2 опции:
Ако си активирал безусловно пренасочване, не плащаш за него
Ако си активирал условно пренасочване, все едно си провел разговор в роуминг, тоест дължината на гласовото съобщение изчерпва от националните ти минути. И ако в гласовата поща имаш съобщение от 2 минути, 2 минути ще ти се отнемат от националните минути за разговор за пренасочването.

Ако си в роуминг извън ЕС, например в САЩ и разговорите ти се пренасочват безусловно, не плащаш нищо за пренасочване. Ако решиш да направиш условно пренасочване на разговор, ще бъдеш таксуван по цена за изходящ разговор в роуминг САЩ - България. Освен това ще платиш и по цена за входящ разговор България - САЩ.

Ако прослушаш гласовото съобщение в САЩ ще платиш изходящ разговор САЩ - България, според плана си.

Helpful: Yes: 
38
Helpful: No: 
34
Български

Със съкращението CLIR се обозначава опцията за Забрана за идентификация на повикванията, с активирането на която забраняваш мобилният ти номер да се изписва на дисплея на телефона, на който се обаждаш, когато звъниш към номер от фиксирана, цифрова или мобилна мрежа.

Услугата не е активирана по подразбиране. За да я активираш, трябва да се обадиш на Отдела за обслужване на клиенти на номер 123.

Helpful: Yes: 
519
Helpful: No: 
333
Български

С активирането на услугата CLIP (Идентификация на повикванията) разбираш кой ти се обажда, преди да отговориш. Тя позволява да видиш номера на абоната, който те търси, в случай че обаждането е от фиксирана или мобилна мрежа. Не плащаш и не правиш нищо за активиране на CLIP. Тази услуга е безплатна за всички клиенти на Теленор и се активира автоматично при включване в мрежата на оператора.

Helpful: Yes: 
439
Helpful: No: 
284
Български

Към плана си можеш да добавиш разнообразни допълнителни пакети с включени минути, мобилен интернет, SMS и MMS съобщения. Имаш богат избор от допълнителни пакети за разговори с чужбина – както минути за разговори в мрежата на Теленор, така и минути за разговори към всички национални мрежи, фиксирани мрежи или международни номера.

Също така, можеш да избереш допълнителни пакети с мобилен интернет за твоя компютър или смартфон или пакети със SMS и MMS съобщения.

Разгледай всички допълнителни пакети на Теленор, с които да обогатиш абонаментния си план, да го направиш наистина свой и да реализираш перфектния за теб комплект от възможности за общуване.

Можеш да разгледаш и добавиш допълнителен пакет мобилен интернет, пакет минути за международни разговори или пакет с HBO GO достъп и през мобилното приложение My Telenor.

Мобилно приложение MyTelenor Bulgaria
Helpful: Yes: 
1 204
Helpful: No: 
800
Български

Заявление за пренасяне на номер можеш да подадеш в търговските обекти на приемащия доставчик (оператора, към който искаш да се осъществи пренасянето).

Ако искаш да пренесеш номера си към мобилната мрежа на Теленор, трябва да подадеш заявление за пренасяне на номер в някой от магазините от търговската мрежа на оператора – Теленор.

В магазина трябва да подадеш заявление за пренос по образец и да избереш предпочитания от теб абонаментен план.

Helpful: Yes: 
447
Helpful: No: 
235
Български

Да, стига да не сте били извън покритие или с изключен телефон повече от 5 дни и да не са ви изпратили повече от 35 съобщения. При включване на телефона до 5 дни, ще получите първите 35 съобщения.

Helpful: Yes: 
365
Helpful: No: 
272
Български

Не. Сумите, които заплащате чрез услугата Онлайн плащане, се усвояват единствено за покриване на неплатени задължения, както и за авансови плащания.

Helpful: Yes: 
88
Helpful: No: 
56
Български

Това зависи от опцията, която си избрал в подаденото от теб заявление за пренасяне на номер. Имаш 2 опции:

Пренасянето да става независимо за всеки номер – в такъв случай, ако възникне пречка за пренасяне на някои от номерата в заявлението, това няма да повлияе на пренасянето на останалите, при които всичко е наред
Всички номера да бъдат пренесени едновременно – в такъв случай, ако възникне пречка за пренасяне на който и да е от номерата в заявлението, това спира процеса на пренасяне на всички номера, докато проблемът не бъде отстранен (ако проблемът е отстраним) или до подаване на ново заявление (ако проблемът е неотстраним)

Важно: В заявлението отбележи дали държиш пренасянето да става независимо за всеки номер или да стане наведнъж за всички номера.

Helpful: Yes: 
219
Helpful: No: 
216
Български

Плащането онлайн е напълно безплатно. Можеш да плащаш онлайн своите сметки в уеб портала MyTelenor или в мобилното приложението MyTelenor, което можеш да свалиш от Google Store и Apple Store.

Възможно е банката-издател на картата, с която се извършва онлайн плащане да начислява определени такси или комисионни за плащане на POS терминал с кредитна/дебитна карта. За повече информация е необходимо да се обърнеш към банката-издател на твоята карта.

Helpful: Yes: 
584
Helpful: No: 
284
Български

Когато сте в роуминг, можете да получавате иизпращате MMS в зависимост от това дали Теленор има роуминг споразумение със съответния оператор. Вариантите за изпращането иполучаването на MMS са – през GPRS или през CSD. Mултимедийни съобщения през GPRS се заплащат според обема на MMS съобщението по тарифите за мобилен интернет в роуминг на съответния оператор.

Helpful: Yes: 
54
Helpful: No: 
47
Български

Да. От 1-ви юли 2009 г. можете да запазите своя фиксиран номер и да се присъединете към мрежата на Теленор. Това, което трябва да направите, е да:

 • вземете Сертификат за преносимост от настоящия си оператор за фискирания номер, който искате да ползвате с Telenor Home;
 • посетите магазин от търговската мрежа на Теленор, за да се абонирате за услугата и да получите своя нов домашен телефон.

 

Helpful: Yes: 
245
Helpful: No: 
236
Български

Не. Но, ако не желаете да получавате ММS-и, можете да включите забрана за получаване от настройките за ММS на вашия телефон.

Helpful: Yes: 
313
Helpful: No: 
230
Български

Срокът на плащане на фактура е 18 дни, считано от датата на нейното издаване. Този срок е валиден само когато не е достигнат кредитния лимит. В противен случай плащането трябва да стане незабавно.

Helpful: Yes: 
490
Helpful: No: 
357
Български
Възможните причини за това могат да бъдат:
• нямате кредит от 0,90 лв., колкото е необходим за изпращане и получаване;
• нямате коректно въведени настройки за MMS в телефона;
• ограничили сте използването на данни от телефона. 
 
Helpful: Yes: 
463
Helpful: No: 
681
Български

Услугата Telenor Home е достъпна във всички големи населени места в България и в голяма част от по-малките. Ако все пак искате да сте напълно сигурни, че услугата се предлага във вашия град или село, се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на Теленор на номер 123.

Helpful: Yes: 
291
Helpful: No: 
235
Български

За улеснение на абонатите си Теленор предлага следните възможности за плащане на сметки:
Плащане онлайн в мобилното приложението MyTelenor и в уеб портала MyTelenor
В брой на каса във всеки магазин от търговската мрежа на Теленор или в клон на Български пощи
През портал за онлайн банкиране на твоята банка
В банка с платежно нареждане по твоя персонален IBAN. Повече информация за твоя персонален IBAN можеш да откриеш тук
Автоматично плащане от твоята банка - От твоята разплащателна сметка в УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Пощенска банка, ОББ.
Интернет:
- www.epay.bg
- www.transcard.bg
- www.dskbank.bg
Банкомат: От системата на Борика, ОББ или ДСК.

Helpful: Yes: 
390
Helpful: No: 
378
Български

Не. Трябва да разполагате с наличен кредит във вашата предплатена карта, за да използвате услугата MMS.

Helpful: Yes: 
242
Helpful: No: 
214
Български

Наберете 1717 от вашия Telenor Home телефон за прецизиране на фиксирана ви зона.

Helpful: Yes: 
225
Helpful: No: 
237
Български

В случай че клиент не заплати дължимите си към Теленор суми в установения в договора срок, операторът може да продължи действията си за събиране на дължимите суми, възлагайки това на трети страни. Теленор възлага организиране на събирането на изискуеми и просрочени задължения от длъжници и съответно е сключил договор за възлагане със следните организации:

Адвокатско дружество Попов, Арнаудов и Партньори
Финанс Протект ЕООД
Кредитреформ България EООД 
С.Г.Груп ООД 
ЕЙ ЕС ДЖИ КЪЛЕКШЪН ООД /предходно търговско наименование Еф и Ел Консулт ООД/
Иновативни Финанси ООД 
Финанс Про Колект ООД
АПС България ЕООД
Адванс Финанс ООД
Екс Дебт АД
Кредит Респект ООД

Helpful: Yes: 
288
Helpful: No: 
409
Български

Това зависи от възможностите на твоя MMS телефон.

Helpful: Yes: 
346
Helpful: No: 
264
Български

Като за начало, уверете се, че избирате търсения от Вас номер със съответния код: кода на града или кода на мобилния оператор за национални обаждания, и кода на страната за международни. Ако избирате коректно, а проблемът продължава, наберете 1717 от вашия Telenor Home телефон за прецизиране на фиксирана ви зона.

Helpful: Yes: 
272
Helpful: No: 
244
Български

Да. Можете да изпращате MMS съобщения дори и със скрит номер.

Helpful: Yes: 
228
Helpful: No: 
200
Български

Достатъчно е да сте наш клиент повече от 6 месеца и на вашия номер/номера да не са спирани двустранно изходящи и входящи повиквания през последните 6 месеца.

Helpful: Yes: 
80
Helpful: No: 
74
Български

Провери:

Дали не си въвел забрана за входящи разговори / SMS;
Провери дали не е достигнат максималният капацитет от записани SMS-и в твоя мобилен телефон или SIM карта;
Обади се за съдействие на сътрудник в Отдела за обслужване на клиенти.

Helpful: Yes: 
292
Helpful: No: 
419
Български

Стандартният ви стационарен телефонен апарат не е пригоден за услугата Telenor Home. Ние ви предоставяме подходящ телефонен апарат напълно безплатно при сключване на 2-годишен договор.

Helpful: Yes: 
278
Helpful: No: 
230
Български

Максималният размер на MMS съобщение в мрежата на Теленор е 300 КВ. Големината на съобщението също зависи и от възможностите на съответния телефон.

Helpful: Yes: 
271
Helpful: No: 
211
Български

В роуминг се тарифират входящите и изходящите разговори, когато SIM картата на потребителя се регистрира в мрежа на роуминг партньор на Теленор.

Helpful: Yes: 
124
Helpful: No: 
244
Български

Не. Вашият номер трябва да е активен, за да получавате MMS съобщения.

Helpful: Yes: 
238
Helpful: No: 
205
Български

Ако картата ви е спряна поради кражба или загуба, се спират единствено вашите изходящи повиквания. SIM картата остава активна за входящи обаждания. Имайте предвид, че спирането на картата за кражба или загуба не освобождава потребителя от начисляване на абонаментни месечни такси.

Helpful: Yes: 
186
Helpful: No: 
155
Български

Не. Единственото ограничение e за големината на цялото MMS съобщение в KB.

Helpful: Yes: 
258
Helpful: No: 
211
Български

В роуминг се тарифират само изходящи кратки съобщения (SMS).

 

Helpful: Yes: 
100
Helpful: No: 
99
Български

Ако телефонът ви не поддържа MMS, можете да видите изпратено до вас съобщение на интернет адрес mms.telenor.bg. То ще бъде съхранявано там в рамките на 3 дни. Освен това, когато някой ви изпрати MMS, ще получите SMS с адреса, на който можете да го видите, както и необходимите потребителско име и парола за достъп.

Helpful: Yes: 
614
Helpful: No: 
384
Български

Спирането на картата за кражба/ загуба не освобождава потребителя от начисляване на абонаментни месечни такси.

Helpful: Yes: 
210
Helpful: No: 
197
Български

Мултимедийни съобщения (MMS) в мрежата на Теленор:
-за абонаментни планове 0,24 лв./MMS
-за предплатени планове 0,69 лв/MMS
Мултимедийни съобщения (MMS) към други национални мобилни мрежи:
-за абонаментни планове 0,54 лв./MMS
-за предплатени планове 0,69 лв/MMS
Получаването на мултимедийни съобщения (MMS) в мрежата на Теленор е безплатно.
Цените са с ДДС.

Цените са за изпратено ММS съобщение:
от MMS телефон към телефон;
от ММS телефон към e-mail.

Изпращането на мултимедийни съобщения (ММS) през мобилен интернет в роуминг се заплаща според цените на роуминг плана Travel’n’Talk, а именно: 0,46 лв./MMS в зона Европейски съюз, 1,88 лв./MMS в зона Други държави в Европа и в зона Държави извън Европа. Получаването на мултимедийни съобщения (ММS) в роуминг е безплатно.

Чрез пренос на данни към номер 1002, се заплаща стойността на сесията като гласово обаждане, съгласно цените на местния оператор, плюс цената на MMS съобщението:

Цена на MMS съобщението
Абонаментни планове Предплатени планове
към мрежата на Теленор 0,24 лв./мин. 0,69 лв./мин.
към други национални мобилни мрежи 0,54 лв./ MB 0,69 лв./ MB
към международни мобилни мрежи 0,66 лв./ MMS 0,90 лв./ MMS
Helpful: Yes: 
297
Helpful: No: 
230
Български

Ако желаете да не получавате допълнителна информация за роуминг цените, наберете безплатно *105# и изберете опция 6/1. В случай че искате отново да получавате информация за цените на роуминг услугите, моля, наберете безплатно *105#, опция 6/2.

Helpful: Yes: 
74
Helpful: No: 
63
Български

Броят на ММS съобщенията, които може да се запазят в даден MMS телефон, зависи от паметта на телефона и големината на съобщенията.

Helpful: Yes: 
189
Helpful: No: 
232
Български

Потребителят следва възможно най-бързо, след установяване на кражба/ загуба на SIM карта, да уведоми Теленор чрез Отдела за обслужване на клиенти, номер 123 (089 123) и в срок до 48 часа да потвърди писмено желанието си за спиране на достъпа на откраднатата/ изгубената SIM карта. В този случай е необходимо открадната/ изгубена карта да бъде подменена. При кражба, загуба или друга причина за смяна на SIM карта, цената на новата SIM карта е, както следва:

9,99 лв. (с ДДС) - за клиенти на абонаментни планове;
9,99 лв. (с ДДС) - за клиенти на предплатени планове;

Потребителят е отговорен за заплащането на всички ползвани услуги до момента на уведомяването на Теленор.

Helpful: Yes: 
335
Helpful: No: 
245
Български

Да. Можеш да обменяш  мелодии и картинки с други абонати, стига апаратите на изпращача и получателя да поддържат еднакъв формат. За повече информация провери в инструкцията на апарата ти.

Съвременните смартфони преобразуват автоматично картинката или мелодията, изпратена като SMS, в MMS, и съответно се таксуват като MMS.

Ако телефонът не е смартфон, проверете инструкциите на телефона за допълнителна информация относно правилното изпращане на SMS и ММS.

Helpful: Yes: 
263
Helpful: No: 
266
Български

Роуминг услугите се фактурират на базата на периодично предоставена информация от роуминг партньорите на Теленор.

Helpful: Yes: 
81
Helpful: No: 
138
Български

Да. В едно MMS съобщение можете да изпратите толкова снимки, мелодии и текст, колкото ви позволява ограничението от 300 KB за обем на MMS.

Helpful: Yes: 
314
Helpful: No: 
201
Български

В зависимост от причината, смяната на SIM карта (Mini (стандартна), Micro, Nano или 3в1 SIM) за частни клиенти струва:

0,00 лв. – при установен дефект на SIM картата;
9,99 лв. – при смяна на SIM картата по желание на клиента (различен формат на карта);
9,99 лв. – при издаване на нова SIM при кражба/загуба, повреда или блокиран PUK код на картата на клиент на абонаментен план;
9,99 лв. – при издаване на нова SIM при кражба/загуба, повреда или блокиран PUK код на картата на клиент на предплатен план;
9,99 лв. - при преминаване от абонаментен план към предплатен план;

Важно: При първоначална активация на мобилен номер SIM картата, която се издава, е безплатна за клиентите на Теленор.

Helpful: Yes: 
329
Helpful: No: 
186
Български

Можете да изпращате MMS съобщения към телефон или email.

Helpful: Yes: 
265
Helpful: No: 
268
Български

Съветваме ви да посетите магазин от търговската мрежа на Теленор, където да подадете Заявление за смяна на адрес. Имайте предвид, че през първите 3 месеца от сключване на договор за фиксирана услуга нямате право да сменяте адреса на фиксираната си зона.

Helpful: Yes: 
216
Helpful: No: 
223
Български

Възможно е, ако апаратът на изпращача и получателя поддържат кирилицата като азбука.

Helpful: Yes: 
292
Helpful: No: 
240
Български
 • С Cash Refresh можеш да презареждаш толкова време за разговори, колкото искаш – 8 до 99 лева. Посети магазин от търговската ни мрежа, обозначен със стикер cash refresh. В магазина ти даваме талонче. На него записваш мобилния номер и сумата за презареждане. Продавач-консултантът въвежда номера и сумата в системата и ти дава касова бележка. Докато си тръгнеш от магазина, времето за разговори е презаредено. Получаваш и SMS с потвърждение.
 • С карта за разговори (ваучер). Обади се от твоя мобилен телефон на номер 123 (0,15 на обаждане) или от друг мобилен или стационарен телефон на номер 089 1330 (0.47 лв./мин. с ДДС за абонати на Теленор). Системата ще поиска въвеждане на 12-цифрения номер от картата за разговори. Безплатен начин за презареждане: директно от твоя телефон, въведи *115*, номер на ваучера, # и ОК/ бутона за набиране.
  Примерен формат: *115*123456789000# 
 • С услугата Автоматично презареждане на предплатена карта, твоите близки и приятели, които ползват абонаментни планове, могат да презаредят времето ти за разговори с SMS, като заплатят сумата с месечната си сметка към Теленор.
 • Чрез системата за разплащания ePay.bg можеш да презаредиш времето за разговори на твоята предплатена карта през Интернет.
 • През банкомат - можеш да презареждаш времето си за разговори от банкомати в цялата страна. Услугата е достъпна денонощно, като плащания могат да се извършват с национални дебитни карти, издадени от български банки.

 

Helpful: Yes: 
372
Helpful: No: 
614
Български

Настоящият ви номер е от фиксирания номерационен план на населеното място, в което понастоящем ползвате Telenor Home. При смяна на населеното място, не можете да запазите номера си.

Helpful: Yes: 
260
Helpful: No: 
192
Български

Можете да обменяте MMS съобщения с всички национални мобилни оператори, както и да изпращате MMS съобщения към абонатите на чужди оператори.

Helpful: Yes: 
296
Helpful: No: 
223
Български

В случай че не заплатиш сметката си навреме, твоите изходящи услуги ще бъдат ограничени. Можеш да заплатиш сметката си, като избереш най-удобния за теб метод на плащане или временно да активираш спрените ти обаждания (SMS, MMS, MB) с услугата Временно активиране, за да ползваш телефона си пълноценно.

Активацията може да се извърши до 94 часа от момента на спирането на изходящите ти услуги, като те ще останат активни за срок от 96 часа от спирането, независимо кога си активирал услугата Временно активиране.

Helpful: Yes: 
429
Helpful: No: 
388
Български

В пограничните райони на България, при активна услуга Роуминг и автоматично зададен избор на мрежа от менюто на ползвания мобилен телефон, е възможно включване в мрежата на друг оператор, независимо че потребителят се намира на българска територия. Опасността да възникне задължение за плащане на разговори в роуминг в такива случаи може да се избегне чрез включване на опцията “Ръчен избор на мрежа” от ползвания телефонен апарат.

 
Helpful: Yes: 
79
Helpful: No: 
64
Български

С предплатен план на Теленор ползваш мобилния си ползваш мобилния си телефон без да плащаш месечни сметки и без да сключваш дългосрочни договори. Плащаш толкова, колкото си преценил, че ще използваш. Просто закупуваш предплатена SIM карта и лесно контролираш разходите си, без да се налага да плащаш месечни такси.

Helpful: Yes: 
669
Helpful: No: 
387
Български

Роуминг услугите предоставени от Теленор се тарифират на основата на информация, получена от роуминг партньора, за ползваните услуги от потребителите на Теленор. Тази информация се подава към Теленор от съответния оператор ежедневно, но е възможно да има забавяне до един месец от съответния оператор. Теленор тарифира тези услуги и ги отразява във месечната фактура на потребителя.

 

Helpful: Yes: 
77
Helpful: No: 
81
Български

За да направиш проверка на кредитен лимит, налични минути за разговори, допълнителни пакети, SMS, MB, можеш да ползваш безплатната услуга My Menu на номер *123#. Трябва да избереш опция 4 Balans.
Тази проверка е възможна също с обаждане към номер 123 (цената е според ценова листа на Tеленор за предплатени услуги и пакети) и избиране на опция 1 (проверка на кредит).
Освен това можеш да провериш какъв размер е твоят кредитен лимит и колко остава до достигането му в уеб портала My Telenor и в мобилното приложение My Telenor.

Helpful: Yes: 
358
Helpful: No: 
580
Български

По всяко време с деактивация на услугата – подава се заявление за освобождаване на депозит.

При запазване на активна услуга е необходимо да сте абонат на Теленор над 6 месеца и достъпът до мобилни услуги да не е бил временно спиран през последните 6 месеца.

Срокът за освобождаване на депозита е 4 седмици за погасяване на задължения по ваш абонатен номер и 6 седмици при връщане на суми по банков път.

Helpful: Yes: 
57
Helpful: No: 
53
Български

Можеш да създадеш своя перфектен предплатен план, като добавяш разнообразни допълнителни пакети минути, SMS и MB. Тези пакети можеш да закупиш и активираш:

през обновената услуга на Теленор My Menu, достъпна с безплатно набиране на *123#
с безплатен SMS до номер 125 с текст съответния код на пакета
с обаждане до номер 123 (цената е според ценова листа на Tеленор за предплатени услуги и пакети) и избор на опция 3 (Допълнителни пакети)
през мобилното приложение My Telenor

Виж всички пакети за предплатени планове.

Helpful: Yes: 
400
Helpful: No: 
447
Български

Ако сте потребител на абонаментен план, активирането на услугата роуминг става бързо и лесно, като изпратите безплатен SMS с текст „А” на 1210
С обаждане на номер 123 от вашия мобилен телефон (цена 0,024 лв./обаждане и 0,10 лв./мин. за клиенти на предплатени планове)..

Достатъчно е да сте наш клиент повече от 3 месеца и на вашия номер/а да не са спирани двустранно изходящи и входящи повиквания през последните 3 месеца.

В случай че не отговаряте на някое от горните условия, можете да активирате услугата роуминг с подаване на заявление в някой от магазините от търговската мрежа на Теленор, като внесете депозит в размер на 120 лева. ! След 1 юли 2014, вие можете да използвате Алтернативни доставчици на роуминг услуги, различни от Теленор, като ще продължите да ползвате роуминг услуги от Теленор в останалия свят.

Helpful: Yes: 
165
Helpful: No: 
119
Български

Да, можеш да презаредиш кредит на предплатен план на Теленор от друг телефон, чиято карта ползва абонаментен план, по 2 начина:

с изпращане на безплатен SMS към номер 1818 в следния формат: 089ХХХХХХХ,YY (номер, сума)
през уеб портала MyTelenor
през мобилното приложение My Telenor

Helpful: Yes: 
652
Helpful: No: 
418
Български

При зареждане на предплатена карта, ползваща предплатен план на Теленор, периодът на валидност се удължава, в зависимост от избраната сума за презареждане:

60 дни при презареждане от 6,00 до 9,99 лв.
90 дни при презареждане над 10,00 лв.

Важно: Имай предвид, че презареждане се осъществява само, ако оставащият период на валидност на кредита е по-малък от периодa на валидност, който се предвижда за новото презареждане – тоест ако оставащият период е по-малък от 60 или 90 дни.

Ако оставащият период на валидност на картата, която предстои да се зарежда, е по-голям от периода на валидност на кредита, презареждане не се осъществява и текущият период на валидност на предплатената ти карта остава същия.

Пример: Ползваш Стандартен предплатен план на Теленор, чиято валидност е 365 дни. Към момента ти остават 115 дни. В този случаи, няма как да направиш презареждане нито за 60 дни, нито за 90 дни.

А когато валидността на картата ти достигне например 72 дни, ще можеш да направиш презареждане само с кредит за 90 дни.

Какво става, ако пропуснеш да презаредиш?

Ако не бъде направено презареждане на предплатената карта в рамките на периода на валидност на текущия кредит, той се губи.
Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можеш да използваш този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление.

ВАЖНО:

След направено презареждане, ще бъдеш уведомен с SMS за новия период на валидност на кредита.

При проверка на валидността на кредита през My Menu или през Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123, ще получиш информация само за неговата валидност. Информация за периода на валидност на картата ще получиш от Автоматичното информационно обслужване,с избор на 123 (цената на обаждане е 0,15лв) и опцията Връзка със сътрудник от отдел обслужване на клиенти (цената на обаждане 0,15лв).

Можеш да правиш проверка на валидността на кредита и през мобилното приложение MyTelenor. Ще видиш колко е твоят кредитен лимит още с отварянето на приложението.

Helpful: Yes: 
389
Helpful: No: 
702
Български

Наберете 123 и след като се свържете с наш сътрудник, съобщете мобилния номер на изгубената/ откраднатата карта и се идентифицирайте. Изходящите обаждания на тази карта ще бъдат ограничени.

Helpful: Yes: 
272
Helpful: No: 
249
Български

365 дни е периодът на валидност на предплатената ти карта, щом направиш първоначална активация.
След изтичането на този период, валидността може да бъде удължена, чрез презареждане на картата и  в съответствие със стойността на това презареждане.
Валидността на кредита (заредената сума) е различна при всяко презареждане и зависи от стойността на конкретното презареждане и от оставащия период на валидност на текущия кредит.

Ако периодът не бъде удължен в рамките на текущия кредит, картата се деактивира автоматично и повече не можеш да използваш същия номер. В този случай, губиш неизразходваните кредит и потребление.

Helpful: Yes: 
600
Helpful: No: 
1 126
Български

Да. Можеш да направиш смяна на своята дефектна, изгубена или открадната SIM карта, като ще запазиш своя мобилен номер и всички настройки на старата SIM карта. Необходимо е да посетиш магазин на Теленор и да предоставиш своя личен код на сътрудник в магазина.

В случай на доказан дефект, подмяната на SIM картата ти е безплатна. Ако твоята SIM карта е механично увредена, изгубена или открадната, се заплаща такса от 9,99 лева за подмяната.

Helpful: Yes: 
422
Helpful: No: 
247
Български
Услугата роуминг за предплатена карта се активира, като изберете *111# от вашия мобилен телефон и натиснете бутона за набиране. Ще получите SMS с потвърждение за успешна активация на услугата.
Друга възможност е да позвъните за съдействие на номер 123 в Отдела за обслужване на клиенти (0,10 лв./мин).
Helpful: Yes: 
98
Helpful: No: 
79
Български

Малко след като заявиш покупка на пакет с минути или SMS-и, ще получиш SMS с потвърждение за успешно зареждане на минутите/SMS-ите, а цената на пакета ще се приспадне от наличния кредит.
Ако желаеш може да заредиш предплатен номер и през мобилното приложение My Telenor.

Helpful: Yes: 
299
Helpful: No: 
358
Български

Първоначално в група За приятели можеш да добавиш безплатно до 5 предпочитани номера от мобилната мрежа на Теленор, в зависимост от избрания план. Всяко следващо добавяне номер се таксува според актуалната ценова листа на Tеленор и влиза в сила след получаване на потвърдителен SMS.

Можеш да добавяш и променяш номера в група За приятели:
през My Menu  с избиране на *123# и ОК/бутона за набиране
с обаждане на номер 123 (цената е според ценова листа на Tеленор за предплатени услуги и пакети) – от номер 123 можеш да въвеждаш, променяш и прослушваш номера от група За приятели, като след първоначално избраната опция 4 избереш „Настройки на предпочетени номера от група За приятели“.

Важно е да знаеш: Номерата от група За приятели не могат да бъдат кратки номера и номера за услуги с добавена стойност и национални негеографски услуги - 0700 и 0800 .

Helpful: Yes: 
407
Helpful: No: 
360
Български

Изразходването на минутите, с които разполагаш по твоя предплатен план, става в различна последователност. С предимство се изразходват минутите с по-висок приоритет.

Какви са приоритетите за изразходване на минутите в твоята предплатена карта?
Приоритети от най-висок към най-нисък (1 най-висок до 4 най-нисък):

1.Минути към предпочетените номер в група За приятели
2. Минути към мрежата на Теленор
3. Минути към всички национални мрежи
4. Пакети с неограничени минути в мобилната мрежа на Теленор.

При обаждане, от минутите, с които разполагаш, най-напред се изразходват наличните минути с най-висок приоритет, а при тяхното изразходване - се черпят наличните минути със следващ приоритет.

Начинът, по който са получени минутите в предплатения ти план (първоначално включени, получени при презареждане или чрез закупуване на допълнителен пакет) влияе на последователността на изразходването им, когато наличните минути са с еднакъв приоритет. В този случаи с предимство се изразходват минутите, чиято валидност изтича по-скоро.

Пример:
Имаш общо 500 минути към група За приятели. 250 от тях си получил при презареждане на картата ти и са с 20 дни оставаща валидност. Останалите 250 си закупил с пакет и са с валидност 30 дни. С по-висок приоритет ще се изразходят минутите, придобити при презареждане, тъй като тяхната валидност ще изтече по-скоро.

Helpful: Yes: 
297
Helpful: No: 
263
Български
WAP (Wireless Application Protocol) е технически стандарт, с помощта на който вие имате достъп до определена информация в интернет през вашето мобилно устройство. Технологията позволява да използвате услуги като: проверка на електронна поща, търсене и сваляне на картинки и мелодии от специално създадени за вас страници, търсене на различна информация в интернет. 
От WAP страницата на Telenor (wap.telenor.bg) можете:
• да се информирате за най-актуалното от Telenor – продукти, услуги, промоции, цени
• да активирате услуги като ММS и GPRS 
• да търсите полезна информация – кина, новини, забавления 
• да сваляте картинки и мелодии
Услугите през WAP от Telenor са достъпни без месечна такса, навсякъде в мрежата на Telenor. 
 
Helpful: Yes: 
134
Helpful: No: 
122
Български

Ако искаш да получиш подробна справка за проведените от теб разговори, трябва да попълниш съответния формуляр в някой от търговските обекти на Теленор.
Цената за справка на проведените разговори е 7,20 лв. (с ДДС), като сумата се приспада от текущия кредит.

Подробна справка се предоставя само за последните 3 месеца. Разпечатката се доставя с куриер на посочения в молбата адрес.

Helpful: Yes: 
368
Helpful: No: 
303
Български

Таксуването се извършва според обема на обменената информация, без значение от времетраенето. Според вашите нужди, телефон и покритие на Telenor вие можете да използвате достъп през GPRS, UMTS, HSDPA или HSUPA.

 • GPRS e технология за високоскоростно предаване на данни. Максималната скорост, която се достига в мрежата на Telenor, e 86 kbit/s
 • UMTS e мобилната мрежа от трето поколение на Telenor, която позволява използването на максимална скорост до 384 kbps
 • HSDPA е технология, която позволява увеличение на максимална скорост за download в 3G мрежата до 42 Mbps
 • HSUPA е технология, която позволява увеличение на максимална скорост за upload в 3G мрежата до 2 Mbps
Helpful: Yes: 
129
Helpful: No: 
78
Български

При смяна на предплатения план, ползваните от теб минути и SMS се преустановяват. Запазват се само допълнително закупените минути и SMS, както и всички пакети за Интернет.

Helpful: Yes: 
303
Helpful: No: 
291
Български

Свързването през номер 1000 се осъществява чрез технологията CSD. Скоростта на предаването на данни е по-бавна и таксуването се извършва според времето, през което сте били свързани, а не според обмененото количество данни .

Преносът на данни през номер 1000 е със скорост 9,6 kbit/s .

Helpful: Yes: 
110
Helpful: No: 
106
Български

Да, можеш да прехвърлиш наличния си кредит на друга предплатена карта на Теленор по някой от следните начини:

С обаждане на номер 123 до Отдела за обслужване на клиенти от номера, от който ще прехвърляш сумата - за да се осъществи прехвърлянето на кредита, е необходимо картата, от която искаш да го направиш да е с изразходван първоначален баланс, да е била вече презареждана поне веднъж и към момента на прехвърляне на кредита да е заредена с повече от 20 лева.
С подаване на заявление за прехвърляне на кредит в магазин от търговската мрежа на Теленор - условията тук са да имаш минимум 20 лева кредит и да си изразходил първоначалния кредит по картата, от която ще прехвърляш сумата.

Helpful: Yes: 
308
Helpful: No: 
318
Български

Според нуждите ти към плана си можеш да добавиш допълнителни пакети с включен мобилен интернет, включени минути за разговори, включен достъп до HBO GO.

Helpful: Yes: 
469
Helpful: No: 
408
Български

GSM (Global System for Mobile Communications) – това е цифров стандарт, който се отнася към мрежите за мобилни комуникации от второ поколение (2G).

GPRS (General Packet Radio Service) e надстройка над мобилния стандарт от второ поколение GSM, позволяващо пакетно предаване на данни.

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) е функционалност в 2G, която увеличава скоростта на предаване на данни. Налична е навсякъде в 2G мрежата на Теленор.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) e мобилна технология от трето поколение, която позволява използването на нови мултимедийни услуги, както и бърз достъп до интернет.

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) е технология, която позволява увеличение на максимална скорост за download в 3G/UMTS мрежата. С функционалността за обединение на две клетки DC-HSDPA тази технология позволява скорост на сваляне до 42 Mbps.

HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) е технология, която позволява увеличение на максимална скорост за upload в UMTS мрежата

Category: 
Helpful: Yes: 
550
Helpful: No: 
366
Български
SIM е съкращение от Subscriber Identification Module (модул за идентификация на потребителя) и представлява чип, който се поставя в мобилен телефон, таблет, флашка или друго устройство и служи за идентификация на потребителя в мобилна мрежа.
Има няколко вида SIM карти в зависимост от устройството, за което са предназначени – стандартна SIM карта, Micro SIM и Nano SIM карта.
 
Helpful: Yes: 
475
Helpful: No: 
415
Български

Теленор може едностранно да намалява кредитния лимит в зависимост от текущата кредитна оценка на потребителя, за което го уведомява.

Helpful: Yes: 
1 071
Helpful: No: 
984
Български

Теленор активира защитен механизъм, ако пропуснеш да прекъснеш разговор. При непрекъсване на разговор в мрежата на Теленор, поради пропуск или грешка, разговорът се прекъсва автоматично след изтичане на около 1 час от започването му. Ако избереш телефонен номер, осъществиш връзка и пропуснеш да я прекъснеш, повикването се отчита, отразява и тарифира от Теленор , с оглед реалната продължителност на връзката и без значение дали реално е осъществен разговор между двете страни.

Helpful: Yes: 
366
Helpful: No: 
339
Български

Клиентски номер е номерът, под който са активирани една или няколко SIM карти/линии, за които се издава обща фактура. Клиентският номер е уникален за всеки абонат и може да бъде използван за заплащане на задължения. Можете да получите вашия клиентски номер, като наберете *123*6#

 

Helpful: Yes: 
539
Helpful: No: 
451
Български

Надхвърлянето на кредитния лимит дава право на Теленор, но не задължава дружеството да ограничава и спира ползването на услугите от страна на потребителя.

Helpful: Yes: 
928
Helpful: No: 
960
Български

Качеството на сигнала зависи от типа местност, разположението и гъстотата на сградите, от мястото от което се ползват услугите (например подземни помещения), от модела и техническата изправност на мобилния телефон. Тези фактори, както и някои допълнителни, оказват влияние върху качеството на връзката.

Helpful: Yes: 
304
Helpful: No: 
365
Български

Кредитен лимит е сума, в рамките на която имате възможност да провеждате разговори и да ползвате услугите на Теленор, без допълнително обезпечение. Кредитният лимит се смята за достигнат, когато сумарно дължимите суми по всички SIM карти достигнат или надминат определения размер на кредитния лимит.

В кредитния лимит се включват:

 • дължими суми по издадени фактури
 • текущо потребление по всички SIM карти
Helpful: Yes: 
1 301
Helpful: No: 
1 211
Български

От Теленор е предвиден механизъм за защита на потребителите в случай на непрекъсване на разговор, поради пропуск или грешка. Разговорите в мрежата на Теленор се прекъсват автоматично след изтичане на около 1 час от започването им. В случай на избиране на телефонен номер, осъществяване на връзка и последващ пропуск за прекратяване на връзката от страна на потребител, повикването се отчита от Теленор и се отразява и тарифиран в реалната му продължителност, независимо дали е бил осъществяван разговор между двете страни.

Helpful: Yes: 
355
Helpful: No: 
266
Български

Да. Достатъчно е да e изминал най-малко 1 месец от активацията на предплатената ви SIM карта. Необходимо е да посетите магазин от търговската мрежа на Теленор и да сключите Договор за мобилни услуги. Вашият мобилен номер ще бъде запазен, а SIM картата ще бъде подменена с нова. В случай че имате останал кредит по предплатената си карта, той ще бъде прехвърлен към абонаментния ви план във вашата първа или втора фактура. Възползвайки се от възможността да преминете от предплатен към абонаментен план, можете да закупите и телефон на изключително атрактивна цена.

Helpful: Yes: 
551
Helpful: No: 
386
Български

Теленор те информира при наближаване на определения ти кредитен лимит, освен в случаите, когато достигането на кредитния лимит е осъществено:
в роуминг и Теленор не разполага към този момент с информация за ползваните услуги от потребителя или
При натрупване на потребление, за което е необходимо допълнително технологично време за обработка.

Helpful: Yes: 
1 136
Helpful: No: 
978
Български
За да ползвате гласови услуги и мобилен интернет през 3G мрежата на Теленор, ви е необходим 3G телефон или 3G Telenor Connect Center (устройство за мобилен интернет) и компютър.
За видео разговори трябва да имате единствено 3G телефон. Ако имате 3G телефон и се намирате в зона с 3G покритие, вие автоматично се свързвате с 3G мрежата при зададен двоен режим/ само 3G режим на апарата.
 
Category: 
Helpful: Yes: 
534
Helpful: No: 
434
Български

Ако си клиент на абонаментен план на Теленор, можеш да провериш PUK кода на твоя телефонен номер:

онлайн, през уеб портала MyTelenor чрез услугата Е-заявление
с обаждане до Центъра за обслужване на клиенти на 123 (според актуалната ценова листа на Теленор)

Ако си клиент на предплатен план, можеш да получиш твоя PUK код като се обадиш на телефон 123 (според актуалната ценова листа на Теленор).

Helpful: Yes: 
551
Helpful: No: 
503
Български

Ако желаете да увеличите сумата на своя кредитен лимит, можете да внесете депозит по ваш клиентски номер или да подадете писмено искане в магазин от търговската мрежа на Теленор.

Helpful: Yes: 
992
Helpful: No: 
1 084
Български

Предимствата на мрежата може да откриете независимо дали работите или се забавлявате. Откриийте нови възможности да ползвате Интернет през телефон или преносим компютър, особено когато трябва да заредите „тежък” сайт /с много картинки или видео материали/, да прегледате YouTube файлове, да „качите” големи файлове (снимки, видео материали, презентации) в интернет пространството, да сваляте големи файлове от електронната ви поща или уебсайт.

Category: