Общи условия

Политика за личните данни на „Теленор България“ ЕАД

Общи условия на Теленор България ЕАД за взаимоотношения с потребителите на мобилни електронни съобщителни услуги - 403 KB

/Изменени в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 от 15 декември 2016 година и Регламент (ЕС) № 531/2012, в сила от 30.06.2017г./

Общи условия на Теленор България ЕАД за взаимоотношения с потребителите на фиксирани телефонни услуги - 651 KB

/Изменени в съответствие с указание на КЗП нa 26.11.2015 г., в сила от 10.01.2016 г./

Общи условия на Теленор България ЕАД за взаимоотношения с потребителите на фиксирани телефонни услуги - 121 KB

Изискване към крайно оборудване на клиент за свързване към фиксираната мрежа на Теленор България ЕАД - 36 KB

Общи условия на Теленор България ЕАД за взаимоотношения с крайните потрeбители на услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата избор на оператор - 90 KB

Общи условия на Теленор България ЕАД за взаимоотношения с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на негеографски номера - 294 KB

/в сила от 10.09.2010г., изменени 07.12.2012, изменени 19.03.2015/

Условия, срок и начин за упражняване на правото на отказ от договор от разстояние и договор извън търговския обект - 223 KB

Радиоинтерфейси за свързване с фиксирани и мобилни мрежи - 47 KB

Радиоинтерфейси за ползване на "линии под наем" - 105 KB

Общи условия при сключване на договори за взаимно свързване с мобилната мрежа на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - 918 KB

/приложими към 07.07.2016 г./

Приложение № 1 към Общите условия при сключване на договори за взаимно свързване с мобилната мрежа на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД "Цени за терминиране на обаждания в мобилната мрежа на Теленор" - 492 KB

/приложими към 01.12.2016 г./

Приложение № 1 към Общите условия при сключване на договори за взаимно свързване с мобилната мрежа на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД "Цени за терминиране на обаждания в мобилната мрежа на Теленор" - 493 KB

/приложими към 25.07.2017/

Общи условия на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД при предоставяне на услуги по взаимно свързване с и/или достъп за терминиране на трафик в мобилната мрежа на ТЕЛЕНОР - 98,8 KB

/Изменени, в сила от 03.09.2018г./

Общи условия при сключване на договори за взаимно свързване с фиксираната мрежа на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - 966 KB

/приложими към 07.07.2016 г./

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Общите условия ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ С ФИКСИРАНАТА МРЕЖА НА "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД "ЦЕНИ ЗА ТЕРМИНИРАНЕ НА ОБАЖДАНИЯ ВЪВ ФИКСИРАНАТА МРЕЖА НА ТЕЛЕНОР" - 274 KB

/приложими към 01.11.2016г./

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Общи условия ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ С ФИКСИРАНАТА МРЕЖА НА „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД - 273 KB

/приложими към 25.07.2017г. /

Общи условия на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД при предоставяне на услуги по взаимно свързване с и/или достъп за терминиране на трафик във фиксираната мрежа на ТЕЛЕНОР - 1,09 МB

/Изменени, в сила от 03.09.2018г./

Проекти на договори за взаимно свързване с фиксираната мрежа на "Теленор България" ЕАД

Договор за взаимно свързване между фиксираната мрежа на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД и фиксираната мрежа на предприятието - 174 KB

Договор за взаимно свързване между фиксираната мрежа на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД и мобилната мрежа на предприятието - 174 KB

Проекти на договори за взаимно свързване с мобилната мрежа на "Теленор България" ЕАД

Договор за взаимно свързване между мобилната мрежа на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД и фиксираната мрежа на предприятието - 175 KB

Договор за взаимно свързване между мобилната мрежа на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД и мобилната мрежа на предприятието - 175 KB

Общи условия за достъп до и/или съвместно ползване на физическа инфраструктура на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД - 306 KB

Архив