Предплатени пакети за мобилен интернет

Предплатени пакети

Предплатен стартов пакет Мобилен интернет 3 000 MB

При активация:

3000 + 3000 MB мобилен интернет в България

При презареждане:  

3000 MB мобилен интернет в България

10,00 лв.
Предплатен стартов пакет Мобилен интернет 12 000 MB

При активация:  

12 000 + 12 000 MB мобилен интернет в България

При презареждане:  

3000 MB мобилен интернет в България

30,00 лв.

Зимен стартов пакет Мобилен интернет

Зимен стартов пакет Мобилен интернет 3000+3000MB

Предплатеният Зимен стартов пакет Мобилен интернет 3000+3000MB е валиден до изчерпване на наличностите от пакета в търговските обекти от дистрибуторската мрежа, но не по-късно от 15.10.2018г

Вижте повече

Всички цени са с ДДС. Посочените цени на стартовите пакети са препоръчителни.