Предплатени пакети за мобилен интернет

Предплатени пакети

Предплатен стартов пакет Мобилен интернет 6 000 MB

При активация:

6000 MB мобилен интернет в България

При презареждане:  

3000 MB мобилен интернет в България

10,00 лв.
Предплатен стартов пакет Мобилен интернет 24 000 MB

При активация:  

24 000 MB мобилен интернет в България

При презареждане:  

3000 MB мобилен интернет в България

30,00 лв.

Всички цени са с ДДС. Посочените цени на стартовите пакети са препоръчителни.