Максимални цени на международните разговори и кратки текстови съобщения в Европейския съюз от 15 май 2019г.

Вие сте тук

Максимални цени на международните разговори и кратки текстови съобщения в Европейския съюз от 15 май 2019г.

Новите правила за по-евтини телефонни повиквания и кратки текстови съобщения (SMS) в рамките на Европейския съюз, за потребителите – физически лица, влизат в сила на 15 май 2019. Вижте информацията, публикувана от Комисията за регулиране на съобщенията по темата тук.