Планове

Абонаментни планове

Създадени с грижа за всеки наш клиент, абонаментните планове на Теленор ви дават повече, когато имате още за споделяне.

Предплатени стартови пакети

С предплатените планове на Теленор имате свободата да управлявате и избирате своите услуги според потреблението си. С тях лесно контролирате разходите си, а презареждането е бързо и удобно.