Предплатени пакети


Предплатени пакети

Предплатен пакет Теленор 8 лв.

3 лв. кредит

300 минути към всички национални мрежи в България и
роуминг в зона ЕС, валидни за срок от 14 дни след активацията

6000 MB мобилен интернет в България, валидни за срок
от 14 дни след активацията

2500 MB мобилен интернет за роуминг в зона ЕС, валидни
за срок от 14 дни след активацията

При презареждане:  


До 200 минути към мобилната мрежа на Теленор

До 100 минути към всички национални мрежи
в България и роуминг в зона ЕС

До 6000 MB мобилен интернет в България

2000 MB в роуминг в зона ЕС

8,00 лв.
Предплатен пакет Теленор 10 лв.

3 лв. кредит

400 минути към всички национални мрежи в България и
роуминг в зона ЕС, валидни за срок от 30 дни след активацията

8000 MB мобилен интернет в България, валидни за срок
от 30 дни след активацията

3000 MB мобилен интернет за роуминг в зона ЕС, валидни
за срок от 30 дни след активацията

При презареждане:  


До 200 минути към мобилната мрежа на Теленор

До 100 минути към всички национални мрежи
в България и роуминг в зона ЕС

До 6000 MB мобилен интернет в България

2000 MB в роуминг в зона ЕС

10,00 лв.
Предплатен стартов пакет Теленор Tourist

30 минути за национални и международни разговори към определени* страни

1500 MB мобилен интернет в България

При презареждане:  

0,19 лв./ мин. за международни разговори към Група 1

0,39 лв./ мин. за международни разговори към Група 2

0,19 лв./MB мобилен интернет в България

6,00 лв.

*Австрия, Белгия, Беларус, Босна и Херцеговина, Великобритания, Германия, Грузия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Израел, Италия, Исландия, Испания, Казахстан, Кипър, Латвия, Литва, Северна Македония, Молдова, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Черна гора, Чехия, Швеция, Турция, Русия, Украйна.

Теленор си запазва правото да променя включените оператори за всяка от изброените по-горе страни.

Предплатен пакет Теленор 8 лв.

При активиране на картата от 22 юни 2021 получавате:

3 лв. кредит, валиден за срок от 60 дни след активацията

100 минути към всички национални мрежи в България и роуминг в зона ЕС, валидни за срок от 14 дни след активацията

200 минути към мобилната мрежа на Теленор, валидни за срок от 14 дни след активацията

4000 + 2000 мобилен интернет на максимално достижима скорост в 2G/3G/4G/LTE мрежата на Теленор в България и роуминг в зона ЕС, валидни за срок от 14 дни след активацията.

8,00 лв.

С посочения предплатен пакет Tеленор 8 лв ползвате предплатен план Tеленор с условия при активиране и допълнителни условия при всяко направено презареждане, както следва – условия.

След като регистрирате предплатената си карта, активирането й става с първото обаждане или интернет сесия на територията на България.

За допълнителните условия - включени минути и MB, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на посочения период се заплаща съответната такса, която се приспада от наличния кредит при всяко презареждане на предплатената карта. Допълнителните условия при презареждане могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. Вижте повече информация за условията при активация и допълнителните условия при презареждане в раздел „Условия“, „Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта“.

При активиране на допълнителен пакет с включени минути или със специална цена за разговор, предоставянето на допълнителните условия при презареждане на кредит по предплатената карта се преустановява и се прилагат само условията на стандартния предплатен план на Теленор.

Националните минути включени в предплатената карта, както и в допълнителните пакети не включват изходящи разговори към кратки номера(включително Центъра за обслужване на клиенти на Теленор, номера от типа *), към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани услуги, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE мрежата в раздел „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE мрежата.

Посочените национални минути важат и за роуминг в зона ЕС по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2286.

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор за предплатени услуги и пакети.

Националните минути включени в предплатената карта, както и в допълнителните пакети не включват изходящи разговори към кратки номера (включително Центъра за обслужване на клиенти на Теленор, номера от типа *), към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани услуги, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

Считано от 01.02.2020г. националните минути, включени в предплатената карта, както и в допълнителни пакети включват изходящи разговори към номера от диапазон 0700. Причината за промяната е влизането в сила на Наредба № 1 от 22 юли 2010г. За правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на Номера,адреси и имена от КРС.

Посочените национални минути и МВ при активиране на картата важат и за роуминг в зона ЕС по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2286. След изтичане на посочения период, ще ползвате условията на предплатен план Теленор и актуалните условия при презареждане.

За допълнителните условия - включени минути и MB, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на посочения период се заплаща съответната такса, която се приспада от наличния кредит при всяко презареждане на предплатената карта. Допълнителните условия при презареждане могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. Вижте повече информация за условията при активация и допълнителните условия при презареждане в раздел „Условия“, „Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта“.

Допълнителните условия при презареждане на предплатената карта, ползваща предплатен план Теленор - включени минути и MB, могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. За тях се заплаща такса, съгласно посоченото в горната таблицата. Допълнителните условия се получават от потребителя, а таксата се приспада от наличния кредит по картата при всяко презареждане на предплатената карта с кредит на стойност 6 лв. или повече.

Достъпът до 4G/LTE мрежата на Теленор в България е възможен в зоните на покритие, със съвместима SIM карта и устройство.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE мрежата в раздел „Условия“, „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE мрежата“.

Номерата от мобилната мрежа на Теленор, към които се предоставят минутите, не могат да бъдат кратки номера и номера на услуги с добавена стойност.

При извършено презареждане на картата и получаване на допълнителни условия, получените нови национални и Теленор минути и MB за сърфиране, се прибавят към наличните минути и/или MB от същия вид и предназначени за ползване в същата зона, чиято валидност не е изтекла към този момент (ако такива има). Датата на валидност на всички минути и/или MB (налични и нови) става равна на по-късната от двете дати на валидност - на наличните или на получените нови.

Валидността на следните пакети с MB, активирани за номер на предплатени услуги: 1. Пакети валидни едновременно за ползване в България и в роуминг, в зона ЕС; 2. Пакети валидни за ползване в България и; 3. пакети валидни за ползване само в роуминг, в зона ЕС, не се натрупва, съответно те се използват с тяхната валидност и условия. Следи потреблението на всеки пакет в приложението MyTelenor Bulgaria.

Потребител си купува предплатен стартов пакет с първоначален бонус от 4000МВ,валидни за България и роуминга зона ЕС (валидни за 14 дни), след което веднага презарежда със сумата от 10 лв. и получава 3500МВ валидни за България и 2000МВ, валидни за роуминг зона ЕС (валидни за 14 дни).
Ако потребителят се намира в България първо ще започне да ползва от пакета с МВ валидни за сподeлено ползване в България и роуминг зона ЕС (4000МВ). При изчерпване на този пакет, ако не е изтекла валидността от 14 дни, ще продължи да използва пакета с МВ, валидни за България (3500МВ).
Ако потребителят се намира в роуминг зона ЕС при наличие на описаните пакети, при потребление на мобилен интернет от предплатения номер на потребителят, ще се използва първо пакета с МВ валидни за роуминг зона ЕС (2000МВ), като след неговото изразходване ще се използва пакета с МВ валидни за сподeлено ползване в България и роуминг зона ЕС (4000МВ), ако не е изтекла валидността от 14 дни.

Активиране на допълнителни пакети

При активиране на допълнителен пакет с включени минути или със специална цена за разговор, предоставянето на допълнителните условия при презареждане на кредит по предплатената карта се преустановява и се прилагат само условията на стандартния предплатен план на Теленор. Наличните минути, SMS и MB по предплатената карта (ако такива има), се запазват за срока на тяхната валидност.

При активиране на допълнителни пакети за Мобилен интернет или допълнителни пакети Roam&Surf, допълнителните условия при презареждане продължават да се предоставят. Наличните минути и SMS по предплатената карта (ако такива има), се запазват за срока на тяхната валидност.

Принцип на тарифиране

Тарифиране на разговори и текстови съобщения

Тарифирането на национални и международни разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.
В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа само на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук.
За разговори и SMS в роуминг, в това число и в роуминг в зона ЕС, таксуването се извършва спрямо стандартни цени в роуминг и действащата Роуминг регулация в Зона Европейски съюз.

Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/ LTE мрежата

При пренос на данни в страната и ползване на предоставените/включените МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).
Ако се генерира интернет трафик в роуминг извън включения в допълнителни пакети и/или допълнителни условия при активиране и презареждане на предплатена карта, таксуването и тарифирането се извършват спрямо стандартни цени в роуминг и действащата Роуминг регулация в Зона Европейски съюз за предплатени карти, или спрямо условията на допълнителни пакети Roam&Surf, в случай че е закупен такъв пакет.
Достъп до 4G/LTE мрежата на Теленор
Първоначално предоставените при активация на картата 4000+2000 MB се ползват в мобилната мрежа на Теленор (през APN telenorbg) с максимално достижима скорост според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата. Важат за използване на територията на Република България.
Ползването на 4G/LTE мрежата на Теленор е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на покритие на 4G мрежата.
Достъпът до 4G/LTE мрежата на Теленор в България, който се получава при активиране на картата, може да бъде удължен чрез едно от долуизброените действия, извършено в периода на валидност на МВ с 4G достъп:

Презареждане на кредит по предплатената карта, при което се получават допълнителни условия - МВ за ползване в България и MB за ползване в роуминг в зона ЕС; или
Активиране на допълнителен пакет с включени MB за ползване в България и роуминг в зона ЕС или допълнителен пакет с включени МВ за ползване в България и МВ за ползване в роуминг зона ЕС, ако за него е предвиден 4G/LTE достъп. Периодът на валидност на достъпа до 4G/LTE мрежата на Теленор е равен на по-големия от двата периода на валидност – този на новия активиран допълнителен пакет/новите предоставени допълнителни условия (МВ) или този на текущо ползваните МВ.
В случай че не се извършат описаните по-горе действия, интернет трафикът се извършва единствено през мобилната мрежа на Теленор (през APN telenorbg) с максимално достижима скорост само според 2G/3G стандарт на мрежата и важи за използване на територията на Република България и роуминг в зона ЕС.
Интернет трафикът се използва през 2G/3G и 4G/LTE мрежата на Теленор с максимално достижима скорост за сваляне и качване според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата и важи за използване в България и/или зона ЕС, в зависимост от използвания пакет. Ползването на 4G/LTE мрежата на Теленор от потребители на предплатен план е възможно със съвместими SIM карта с устройство, в зона на покритие на 4G мрежата.

Всички цени са с включен ДДС.

Предплатен пакет Теленор 10 лв.

При активиране на картата от 22 юни 2021 получавате:

3 лв. кредит, валиден за срок от 60 дни след активацията

100 минути към всички национални мрежи в България и роуминг в зона ЕС, валидни за срок от 14 дни след активацията

300 минути към мобилната мрежа на Теленор, валидни за срок от 14 дни след активацията

6000 + 2000 мобилен интернет на максимално достижима скорост в 2G/3G/4G/LTE мрежата на Теленор в България и роуминг в зона ЕС, валидни за срок от 14 дни след активацията.

10,00 лв.

С посочения предплатен пакет Tеленор 10 лв ползвате предплатен план Tеленор с условия при активиране и допълнителни условия при всяко направено презареждане, както следва – условия .

След като регистрирате предплатената си карта, активирането й става с първото обаждане или интернет сесия на територията на България.

За допълнителните условия - включени минути и MB, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на посочения период се заплаща съответната такса, която се приспада от наличния кредит при всяко презареждане на предплатената карта. Допълнителните условия при презареждане могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. Вижте повече информация за условията при активация и допълнителните условия при презареждане в раздел „Условия“, „Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта“.

При активиране на допълнителен пакет с включени минути или със специална цена за разговор, предоставянето на допълнителните условия при презареждане на кредит по предплатената карта се преустановява и се прилагат само условията на стандартния предплатен план на Теленор.

Националните минути включени в предплатената карта, както и в допълнителните пакети не включват изходящи разговори към кратки номера(включително Центъра за обслужване на клиенти на Теленор, номера от типа *), към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани услуги, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE мрежата в раздел „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE мрежата.

Посочените национални минути важат и за роуминг в зона ЕС по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2286.

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор за предплатени услуги и пакети.

Националните минути включени в предплатената карта, както и в допълнителните пакети не включват изходящи разговори към кратки номера (включително Центъра за обслужване на клиенти на Теленор, номера от типа *), към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани услуги, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

Считано от 01.02.2020г. националните минути, включени в предплатената карта, както и в допълнителни пакети включват изходящи разговори към номера от диапазон 0700. Причината за промяната е влизането в сила на Наредба № 1 от 22 юли 2010г. За правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на Номера,адреси и имена от КРС.

Посочените национални минути и МВ при активиране на картата важат и за роуминг в зона ЕС по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2286. След изтичане на посочения период, ще ползвате условията на предплатен план Теленор и актуалните условия при презареждане.

За допълнителните условия - включени минути и MB, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на посочения период се заплаща съответната такса, която се приспада от наличния кредит при всяко презареждане на предплатената карта. Допълнителните условия при презареждане могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. Вижте повече информация за условията при активация и допълнителните условия при презареждане в раздел „Условия“, „Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта“.

Допълнителните условия при презареждане на предплатената карта, ползваща предплатен план Теленор - включени минути и MB, могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. За тях се заплаща такса, съгласно посоченото в горната таблицата. Допълнителните условия се получават от потребителя, а таксата се приспада от наличния кредит по картата при всяко презареждане на предплатената карта с кредит на стойност 6 лв. или повече.

Достъпът до 4G/LTE мрежата на Теленор в България е възможен в зоните на покритие, със съвместима SIM карта и устройство.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE мрежата в раздел „Условия“, „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE мрежата“.

Номерата от мобилната мрежа на Теленор, към които се предоставят минутите, не могат да бъдат кратки номера и номера на услуги с добавена стойност.

При извършено презареждане на картата и получаване на допълнителни условия, получените нови национални и Теленор минути и MB за сърфиране, се прибавят към наличните минути и/или MB от същия вид и предназначени за ползване в същата зона, чиято валидност не е изтекла към този момент (ако такива има). Датата на валидност на всички минути и/или MB (налични и нови) става равна на по-късната от двете дати на валидност - на наличните или на получените нови.

Валидността на следните пакети с MB, активирани за номер на предплатени услуги: 1. Пакети валидни едновременно за ползване в България и в роуминг, в зона ЕС; 2. Пакети валидни за ползване в България и; 3. пакети валидни за ползване само в роуминг, в зона ЕС, не се натрупва, съответно те се използват с тяхната валидност и условия. Следи потреблението на всеки пакет в приложението MyTelenor Bulgaria.

Потребител си купува предплатен стартов пакет с първоначален бонус от 4000МВ,валидни за България и роуминга зона ЕС (валидни за 14 дни), след което веднага презарежда със сумата от 10 лв. и получава 3500МВ валидни за България и 2000МВ, валидни за роуминг зона ЕС (валидни за 14 дни).

Ако потребителят се намира в България първо ще започне да ползва от пакета с МВ валидни за сподeлено ползване в България и роуминг зона ЕС (4000МВ). При изчерпване на този пакет, ако не е изтекла валидността от 14 дни, ще продължи да използва пакета с МВ, валидни за България (3500МВ).
Ако потребителят се намира в роуминг зона ЕС при наличие на описаните пакети, при потребление на мобилен интернет от предплатения номер на потребителят, ще се използва първо пакета с МВ валидни за роуминг зона ЕС (2000МВ), като след неговото изразходване ще се използва пакета с МВ валидни за сподeлено ползване в България и роуминг зона ЕС (4000МВ), ако не е изтекла валидността от 14 дни.

Активиране на допълнителни пакети

При активиране на допълнителен пакет с включени минути или със специална цена за разговор, предоставянето на допълнителните условия при презареждане на кредит по предплатената карта се преустановява и се прилагат само условията на стандартния предплатен план на Теленор. Наличните минути, SMS и MB по предплатената карта (ако такива има), се запазват за срока на тяхната валидност.

При активиране на допълнителни пакети за Мобилен интернет или допълнителни пакети Roam&Surf, допълнителните условия при презареждане продължават да се предоставят. Наличните минути и SMS по предплатената карта (ако такива има), се запазват за срока на тяхната валидност.

Принцип на тарифиране

Тарифиране на разговори и текстови съобщения

Тарифирането на национални и международни разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.
В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа само на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук .
За разговори и SMS в роуминг, в това число и в роуминг в зона ЕС, таксуването се извършва спрямо стандартни цени в роуминг и действащата Роуминг регулация в Зона Европейски съюз.

Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/ LTE мрежата

При пренос на данни в страната и ползване на предоставените/включените МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).

Ако се генерира интернет трафик в роуминг извън включения в допълнителни пакети и/или допълнителни условия при активиране и презареждане на предплатена карта, таксуването и тарифирането се извършват спрямо стандартни цени в роуминг и действащата Роуминг регулация в Зона Европейски съюз за предплатени карти, или спрямо условията на допълнителни пакети Roam&Surf, в случай че е закупен такъв пакет.

Достъп до 4G/LTE мрежата на Теленор

Първоначално предоставените при активация на картата 6000+2000 MB се ползват в мобилната мрежа на Теленор (през APN telenorbg) с максимално достижима скорост според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата. Важат за използване на територията на Република България.

Ползването на 4G/LTE мрежата на Теленор е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на покритие на 4G мрежата.

Достъпът до 4G/LTE мрежата на Теленор в България, който се получава при активиране на картата, може да бъде удължен чрез едно от долуизброените действия, извършено в периода на валидност на МВ с 4G достъп:
Презареждане на кредит по предплатената карта, при което се получават допълнителни условия - МВ за ползване в България и MB за ползване в роуминг в зона ЕС; или
Активиране на допълнителен пакет с включени MB за ползване в България и роуминг в зона ЕС или допълнителен пакет с включени МВ за ползване в България и МВ за ползване в роуминг зона ЕС, ако за него е предвиден 4G/LTE достъп.

Периодът на валидност на достъпа до 4G/LTE мрежата на Теленор е равен на по-големия от двата периода на валидност – този на новия активиран допълнителен пакет/новите предоставени допълнителни условия (МВ) или този на текущо ползваните МВ.

В случай че не се извършат описаните по-горе действия, интернет трафикът се извършва единствено през мобилната мрежа на Теленор (през APN telenorbg) с максимално достижима скорост само според 2G/3G стандарт на мрежата и важи за използване на територията на Република България и роуминг в зона ЕС.

Интернет трафикът се използва през 2G/3G и 4G/LTE мрежата на Теленор с максимално достижима скорост за сваляне и качване според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата и важи за използване в България и/или зона ЕС, в зависимост от използвания пакет. Ползването на 4G/LTE мрежата на Теленор от потребители на предплатен план е възможно със съвместими SIM карта с устройство, в зона на покритие на 4G мрежата.

Всички цени са с включен ДДС.

Виж предплатените пакети с мобилен интернет

Всички цени са с ДДС. Посочените цени на стартовите пакети са препоръчителни.

Регистрация на потребители за предплатени услуги