Предплатени пакети


Предплатени пакети

Предплатен пакет Теленор 6 лв.

При активация:  

3 лв. кредит

50 минути към всички национални мрежи в България и
роуминг в зона ЕС

100 минути към мобилни номера на Теленор

1000 MB мобилен интернет в България
и роуминг в зона ЕС

При презареждане:  


До 200 минути към мобилни номера на Теленор

До 100 минути към всички национални мрежи в България и роуминг в зона ЕС

До 2500 MB мобилен интернет в България
и роуминг в зона ЕС

6,00 лв.
Предплатен пакет Теленор 8 лв.

При активация:  

3 лв. кредит

100 минути към всички национални мрежи в България и
роуминг в зона ЕС

200 минути към мобилната мрежа на Теленор

2000 MB мобилен интернет в България и роуминг в зона ЕС

При презареждане:  


До 200 минути към мобилната мрежа на Теленор

До 100 минути към всички национални мрежи
в България и роуминг в зона ЕС

До 2500 MB мобилен интернет в България
и роуминг в зона ЕС

8,00 лв.
Предплатен стартов пакет Теленор Tourist

При активация:  

30 минути за национални и международни разговори към определени* страни

1500 MB мобилен интернет в България

При презареждане:  

0,19 лв./ мин. за международни разговори към Група 1

0,39 лв./ мин. за международни разговори към Група 2

0,19 лв./MB мобилен интернет в България

6,00 лв.

*Австрия, Белгия, Беларус, България, Босна и Херцеговина, Великобритания, Германия, Грузия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Израел, Италия, Исландия, Испания, Казахстан, Кипър, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Черна гора, Чехия, Швеция, Турция, Русия, Украйна.

Теленор си запазва правото да променя включените оператори за всяка от изброените по-горе страни.

Виж предплатените пакети с мобилен интернет

Всички цени са с ДДС. Посочените цени на стартовите пакети са препоръчителни.

С влизане в сила на Закона за противодействие на тероризма, мобилните оператори нямат право да регистрират и/или да активират на името на един потребител повече от 10 номера на предплатени планове.

Потребителите, физически или юридически лица, на чието име са регистрирани и/или активирани повече от 10 номера на предплатени планове, могат до 30 юни 2017г. да заявят в магазин на Теленор до 10 номера, които ще продължат да ползват. Останалите номера, регистрирани и/или активирани на името на този потребител, ще бъдат деактивирани. В случай че потребителите с повече от 10 номера на предплатени планове не заявят кои номера ще продължат да ползват, всички регистрирани и/или активирани на тяхно име номера на предплатени планове ще бъдат деактивирани след 30 юни 2017г.