Актуализиране на политиката за поверителност

Вие сте тук

Тази Политика за поверителност е актуална към 11.03.2020 година.

Настоящата Политика за поверителност може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Теленор, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

Теленор се стреми да информира потребителите на Решението за измененията или допълненията на тази Политика за поверителност в срок не по-кратък отпоне 7 (седем) дни преди влизането им в сила, като изпраща съобщение до номера, който е използван за регистрация в Решението. Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за поверителност, която е публикувана на www.telenor.bg/privacy.

There is currently no content classified with this term.