Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни на решението за автентикация на „Теленор България“ ЕАД

Вие сте тук

Означава решението за идентификация на „Теленор България“ ЕАД, достъпно на https://id.telenor.bg, което позволява лесна, сигурна и безпроблемна автентикация (вход) в дигиталните услуги на Теленор или на негови Партньори.

Теленор България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6. В настоящата Политика за поверителност, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Теленор България“ ЕАД.

Лице, което има създаден профил (акаунт) в Решението.

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.
Типовете лични данни, които Теленор обработва съгласно настоящата Политика за поверителност, са посочени по-долу.

Означава уеб-сайт, приложение или друга услуга на информационното общество, за достъпа и ползването до която се изисква създаването на потребителски профил и съответно автентикация.
Примери:
Дигитални услуги на Теленор са:
мобилното приложение MyTelenor;
уеб-порталът my.telenor.bg;
бизнес порталът business.telenor.bg.

Трето лице, което е приело да ползва Решението като механизъм за автентикация в негови дигитални услуги.