Влизане в сила и актуализиране на тази политика за личните данни

Вие сте тук

Тази Политика за личните данни е актуална към 01.06.2018 година.
Настоящата Политика за личните данни може да бъде изменяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Теленор, на Участници в Кампании или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

There is currently no content classified with this term.