Какви лични данни за участниците събираме/обработваме

Вие сте тук

Теленор събира различни видове лични данни съгласно приетите Условия на Кампанията

Теленор събира следните категории лични данни за Участниците в Кампанията:
основни данни;
данни за комуникация с Участниците;
данни, които се предоставят/използват при участието/включването в Кампанията;
данни във връзка с награждаването на определените за печеливши Участници;

There is currently no content classified with this term.