За какви цели и на какво основание обработваме данни

Вие сте тук

Теленор използва личните данни въз основа на свой законен интерес, състоящ се в ефективното планиране и управление на търговската мрежа, стимулиране на продажбите, увеличаване на добавената стойност за потребителите на предлаганите продукти и услуги, и повишаване на нивото на обслужване в Обектите.

По-конкретно, Теленор ще извършва автоматизиран анализ на човекопотока в Обектите за следните цели:
Планиране на развитието на търговската мрежа;
Оптимизиране на работата на персонала, работното време и графиците в Обектите;
Измерване и подобряване на ефективността на продажбите в Обектите;
Измерване и подобряване на нивото на обслужване;
Посрещане по оптимален начин клиентските нужди, чрез подобряване на физическото разположение на стоките и продуктите в Обектите;
Оптимизиране на разположението на касите в Обектите и графиците на продавач-консултантите;
Подобряване и прецизиране на процесите по разработка на продукти и услуги;
Усъвършенстване на обучението на служителите в Обектите и подходите на клиентско обслужване.

There is currently no content classified with this term.