Влизане в сила и актуализиране на тази политика за личните данни

Вие сте тук

Информация за връзка с Теленор, Влизане в сила и актуализиране на тази политика за личните данни

Тази Политика за личните данни е актуална към 21.05.2021 година.

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Теленор, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

Теленор информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика за личните данни преди влизането им в сила, като:

публикува актуализираната Политика за личните данни на интернет страницата на Теленор – www.telenor.bg; и
изпрати кратки текстови съобщения (SMS) или имейл (доколкото разполага с адрес на електронна поща) на потребителите, съдържащи линк към интернет страницата, където е публикувана актуализираната версия на настоящата Политика за личните данни; или
изпрати нотификация чрез приложението MyTelenor на тези от потребителите, които го ползват.

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на интернет страницата на Теленор.

There is currently no content classified with this term.