Профилиране

Вие сте тук

Информация за връзка с Теленор, Влизане в сила и актуализиране на тази политика за личните данни

Профилирането е един от начините за обработка на лични данни, при който се извършват анализ и оценка на конкретни аспекти (например кредитна оценка) или се прогнозират потенциалните предпочитания и интереси на дадено физическо лице. При профилирането се използват автоматизирани средства – информационни системи за обработка на данните.

За изготвяне на кредитна оценка

Кредитната оценка е автоматизирана проверка на кредитоспособността на дадено физическо лице. Нейната цел е да ни покаже доколко е вероятно дадено лице да спре да плаща задълженията си към Теленор или да изпадне в ситуация, при която не е в състояние да го прави.

При изготвянето ѝ се осъществява анализ на предходни данни за съответното лице като потребител на Теленор (ако Теленор разполага с такива). Също така, данните на лицето се съпоставят с обобщена статистическа информация за изрядните и неизрядните платци на компанията.

В случай на по-ниска кредитна оценка от лицето може да бъде изискано да предплати една или повече месечни такси (при закупуване на устройство на преференциална цена с абонаментен план), да заплати определена първоначална вноска (при предоставяне на устройство на лизинг), да предостави друга гаранция или обезпечение, а в редки случаи е възможно на лицето да бъде предложено по-нисък клас устройство.

Ако дадено физическо лице не е доволно от получената кредитна оценка, може да поиска преразглеждането ѝ чрез писмено заявление, подадена в търговски обект на Теленор или такъв от партньорската ни мрежа.

Кредитната оценка на потребител, който плаща задълженията си в срок, би била по-добра от кредитната оценка на потребител, който често закъснява с плащанията ;
Кредитната оценка на потребител, който е прекратил договора с предизвестие след изтичане на срока му, би била по-добра от кредитната оценка на потребител, чийто договор с Теленор е бил прекратен поради неплатени задължения.

За изготвяне на подходящи предложения към потребителите

Изготвянето и подборът на подходящи предложения към потребител се осъществява чрез автоматизиран анализ на неговите/нейните данни (напр. за текущ договор, обобщено потребление и др) и се базира на обобщена статистическа информация за други настоящи или бивши потребители на компанията. Целта на този анализ е да установим какъв продукт или услуга на според нас би бил най-подходящ за потребителя.

Ако от обобщеното потребление на даден потребител на предплатени услуги е видно голямо по обем потребление на мобилен интернет, е възможно да му/й бъде предложен абонаментен план с включени повече мегабайти мобилен интернет и/или закупуване на смартфон.

За вътрешни анализи

При извършването на вътрешни анализи клиентите се групират въз основа на техните основни данни, данни за договорите и за тяхното обобщено потребление, за да бъде установена евентуалната връзка между техните данни и използването на определени продукти или услуги, както и за да се установят причините за откази от услуги, за преминаване от един вид услуга към друг, или за продължаване използването на съответната услуга. На база на тази информация Теленор развива продуктовото си портфолио и обслужването на клиенти, оценява представянето на компанията и планира своите бъдещи активности.

За предотвратяване, откриване и разследване на злоупотреби

За целите на предотвратяване, откриване и разследване на злоупотреби Теленор осъществява автоматизиран анализ на данните на потребителите. Въз основа на него се установяват случаи на нетипично поведение, които след това се разглеждат индивидуално от наши служители, за да проверят дали действително се касае за злоупотреба или не.