Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни за мобилното приложение MyTelenor

Вие сте тук

Означава официалното мобилно приложение на „Теленор България“ ЕАД.

Теленор България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6.

В настоящата Политика за поверителност, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Теленор България“ ЕАД.

Дефиницията за потребител се съдържа в Общите условия за ползване на мобилно приложение MyTelenor, които са налични в меню Общи условия от профила на потребителя.

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

(Доп. на 16.05.2019 година) Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика за поверителност, са: данни за регистрация в MyTelenor; данни за потребителя; данни за заявките; данни за сметките; данни за кредита; данни за текущото потребление; данни за плащанията; данни за ползването на MyTelenor; данни за устройството; аналитични данни за измерване на аудиторията; аналитични данни за грешки в Приложението; данни за настройките; данни за плана.

(Доп. на 16.05.2019 година) Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика за поверителност, са: данни за регистрация в MyTelenor; данни за потребителя; данни за заявките; данни за сметките; данни за кредита; данни за текущото потребление; данни за плащанията; данни за ползването на MyTelenor; данни за устройството; аналитични данни за измерване на аудиторията; аналитични данни за грешки в Приложението; данни за настройките; данни за плана.