Как събираме лични данни

Вие сте тук

При и по повод ползването на Приложението, Теленор събира данни за потребителите по различни начини. В повечето случаи получаваме информация директно от тях. Определени данни се генерират автоматично, когато потребителите използват Приложението, а понякога данните са предоставяни на Теленор от трети лица.

Събираме данни директно от потребителите:
При регистрацията в Приложението, съответно при влизане в Приложението;
При активацията/деактивацията на пакети или услуги през Приложението;
При заплащане на сметки, съответно при зареждане на предплатени карти;
(Доп. на 16.05.2019 година) При избор или промяна на настройки в Приложението;
(Доп. на 17.06.2020 година) при управление на застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“ чрез Приложението;
(Доп. на 04.12.2020 година) При електронно подписване на документи чрез Приложението;
При ползване на услугата местоположение на най-близък магазин.

Автоматично генерирани данни са:
Данните за потребителя;
Данните за сметките;
Данните за кредита;
Данните за текущото потребление;
Данните за ползването на MyTelenor;
Данните за устройството;
(Доп. на 16.05.2019 година) Данните за настройките, които се задават по подразбиране, в случай че потребителите не са ги променили;
(Доп. на 16.05.2019 година) Данните за плана.
(Доп. на 17.06.2020 година) Данните за държава и престой в роуминг.
(Доп. на 13.10.2020. година) Данните за ниво на оторизация;
(Доп. на 13.10.2020 година) Обобщената информация за ползване на услугата „Онлайн защита“.
(Доп. на 04.12.2020 година) Данните за генерирани документи;
(Доп. на 04.12.2020 година) Данните за електронно подписване.

Данни, които получаваме от трети лица са:
(Изм. на 20.03.2019 година, отм. на 13.10.2020 година);
В случай че потребителят е избрал да запази информация за кредитна или дебитна карта в Приложението за целите на последващи плащания с нея, Теленор получава от банкова или платежна институция (наш партньор) следната ограничена информация: вид на картата (напр. Visa или Mastercard); последни четири цифри от номера на картата; срок на валидност (месец и година) на картата; уникален номер за картата (token);
Информация дали плащане на сметка, съответно зареждане на предплатена карта, извършено чрез Приложението, е успешно или не. Тази информация се получава от банката или платежната институция, която обслужва съответната трансакция;
Аналитичните данни за измерване на аудиторията, които получаваме от трети лица (Google Analytics);
Аналитичните данни за грешки в Приложението, които получаваме от трети лица (Firebase Crashlytics);
Данни за потребителите, които получаваме от компетентни органи при упражняване на техните правомощия;
(Доп. на 17.06.2020 година) Данни за Застрахованите лица, които получаваме от потребителя, във връзка със сключена застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“.

There is currently no content classified with this term.