Актуализиране на политиката

Вие сте тук

Тази  Политика е актуална към 16.12.2019 година.
Настоящата Политика може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Теленор, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

Теленор се стреми да информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика в срок не по-кратък отпоне 7 (седем) дни преди влизането им в сила, като изпраща съобщение до Данните за контакт, ако такива са били предоставени от съответния Потребител.

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика, която е публикувана на www.telenor.bg/privacy.

There is currently no content classified with this term.