Въведение

Вие сте тук

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за Теленор. Затова за нас е важно потребителите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация във връзка с процеса по закупуване на електронни винетки.

Настоящата Политика не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни какви лични данни обработваме, защо и как го правим, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица, при и по повод на дистрибуцията на електронни винетки. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които физическите лица имат във връзка с обработването на лични данни от Теленор.

Тази Политика се прилага единствено във връзка с данните, които обработваме при и по повод дистрибуцията на винетни стикери от Теленор, която се извършва по възложение на Конкорд. Те не се отнася за останалите случаи, при които Теленор обработва лични данни, които са предмет на съответните политики, публикувани на www.telenor.bg/privacy.

С цел по-голяма яснота и за удобство на потребителите, на определени места в тази Политика може да са посочени примери, които илюстрират защо и/или как Теленор обработва личните данни. Тези примери не са изчерпателни.

There is currently no content classified with this term.