Какви данни обработваме

Вие сте тук

Това са данни за имейл адрес и/или телефонен номер на потребителя.

Това са данни за:
Номер на електронна винетка;
Начална дата и срок на валидност.

Това са данни за типа на превозното средство, за което се закупува електронна винетка, както и неговия регистрационен номер