Добави 2000 MB

3,99 лв.

Закупуване на такъв пакет е възможно от територията на Република България, на адрес turbo.lp.telenor.bg през използваното устройство на територията на Република България или през мобилното приложение MyTelenor Bulgaria.

Валидност: До края на текущия отчетен период
MB мобилен интернет

Валидност

Пакети Добави 2000 и Добави 4000 важат само за потребители на абонаментен план с активен достъп до HBO GO.

Предоставените МВ са за сърфиране в интернет, не само за трафик към HBO GO приложението или уебсайта на услугата: www.hbogo.bg.

Пакетите Добави са еднократни и са валидни от датата на активация до края на текущия отчетен период. Неизразходваните МВ не се прехвърлят за ползване в следващ отчетен период.

Пакетите Добави са валидни за мобилен интернет на максимално достижима скорост в България и за мобилен интернет в роуминг в зона Европейския съюз*.

4G в България

Клиентите на абонаментни планове с включен достъп до 4G мрежата на Теленор в България, ползващи съвместими SIM карта и устройство и намиращи се в зона на покритие на 4G/LTE мрежата, могат да използват мобилен интернет чрез 4G/LTE мрежата на Теленор.

Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G мрежата.

4G в зона Европейски съюз

Актуален списък на всички оператори, в които може да се ползва 4G мобилен интернет в роуминг се съдържа на: 4G оператори. За използване на 4G мобилен интернет в роуминг в зона Европейски съюз, е нужно клиентът да бъде в зоната на 4G покритие на съответния оператор от посочения списък, в зона ЕС , да ползва 4G съвместимо устройство, 4G съвместима SIM карта, и да отговаря на условията за ползване на 4G/LTE от Теленор и в България.

Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G мрежата на съответния оператор.

Активация

Допълнителни пакети Добави могат да бъдат закупени по всяко време на съответния отчетен период, с изключение на деня на фактуриране* и в случай, че не е активен друг допълнителен пакет за мобилен интернет. Потреблението на допълнителен пакет Добави започва след изразходване на включените на месец MB в абонаментния план или изразходване на MB от вече активен друг допълнителен пакет за мобилен интернет.

*Активацията на пакет Добави в деня на фактуриране не е възможна. Например: ако месечната ви сметка се фактурира на 10-то число от месеца, то на 10-то число от месеца няма да можете да активирате пакет Добави.

В България

В случай че включените национални МВ са изразходени и не сте закупили или не закупите друг пакет Добави ще продължите да ползвате мобилен интернет в България на ниска скорост (128 kbps), без допълнително таксуване, до края на съответния отчетен период.

В зона Европейски съюз

В случай че МВ за ползване в роуминг в зона Европейски съюз са изразходени и не сте закупили друг пакет Добави или друг пакет с включен мобилен интернет в роуминг в зона Европейски съюз, ще продължите да ползвате мобилен интернет в зона Европейски съюз*, съгласно абонаментния план, до края на съответния отчетен период.

Тарифиране и заплащане

Цената на избран допълнителен пакет Добави се фактурира и заплаща заедно с ползваните услуги по договора за мобилни услуги за SIM картата/ мобилния номер, за който е активиран пакет Добави, за съответния месец.

Минималното първоначално и последващо тарифиране на данни в роуминг в зона Европейски съюз* и в България е 1KВ.

* Зона Европейски Съюз включва Австрия, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция.

Активацията на пакет Добави в деня на фактуриране не е възможна. Например: ако месечната ви сметка се фактурира на 10-то число от месеца, то на 10-то число от месеца няма да можете да активирате пакет Добави.
Минималното първоначално таксуване e 5KB, a интервалът на последващо таксуване е 1 KB.
Допълнителните пакети за мобилен интернет работят само през точки за достъп (APN): telenorbg. Ако се генерира трафик през друга точка за достъп (Access Point Name/ APN) или в роуминг, тарифирането се извършва спрямо приложимата ценова листа.