Интернет по мярка

1. Клиент ли си на Теленор?
iИзбери една от опциите, за да продължиш
2. Избери абонаментен план:

Основните предимства на плана са:

Абонаментен план Интернет 200 ви дава всичко необходимо, за да сърфирате пълноценно, без да е необходимо да се обвързвате с договор.
Включени мегабайти (MB) на месец са на максимална скорост
След изчерпване на включените в абонаментния план МВ, можете да закупите пакет Добави на turbo.lp.telenor.bg, с допълнителни МВ на макс. скорост, които ще са валидни до края на отчетния период в който са закупени.

Как да се абонирате:

Абонаментен план Интернет 200 можете да активирате в цялата магазинна мрежа на Теленор.

Добре е да знаете:

След изчерпването на включените в абонаментния план MB на месец, до края на съответния отчетен период скоростта на връзката пада до 64 kbps
Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Включените в абонаментния план MB на максимална скорост на месец се отнасят за територията на Република България.

Мобилният интернет за абонаментен план „Интернет по мярка“ се таксува според нивото на месечното интернет потребление. След изчерпване на първоначалните 250 МВ, които са включени в плана, се прилагат следните нива на потребление и таксуване.


Нива на потребление

Допълнително предоставени МВ

Цена на ниво

Обща сума
на месец*

Валидност

Ниво 1: от 250 до 2000 МВ 1750 МВ 8,00 лв. 9,99 лв. До края на отчетния период
Ниво 2: от 2000 до 10000 МВ 8000 МВ 9,00 лв. 18,99 лв. До края на отчетния период
Ниво 3: от 10000 до 20000 МВ 10 000 МВ 4,00 лв. 22,99 лв. До края на отчетния период
НИВА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
Ниво 1

от 250
до 2000 МВ

Допълнително предоставени МВ
1750 MB
Цена на ниво
8,00 лв.
Обща сума на месец* 9,99 лв.
Валидност До края на отчетния период

Ниво 2

от 2000
до 10 000 МВ

Допълнително предоставени МВ
8000 MB
Цена на ниво
9,00 лв.
Обща сума на месец* 18,99 лв.
Валидност До края на отчетния период

Ниво 3

от 10 000
до 20 000 МВ

Допълнително предоставени МВ
10 000 MB
Цена на ниво
4,00 лв.
Обща сума на месец* 22,99 лв.
Валидност До края на отчетния период

* Посочените общи суми за месец са за ползване само на мобилен интернет и не включват други услуги с добавена стойност или покупка на дигитално съдържание.


След изчерпване на МВ, включени в плана, допълнителните пакети от Ниво 1, 2 и 3 се активират автоматично и последователно след достигане на съответния описан праг за потребление. Преди и при преминаване на ново ниво потребителят ще бъде информиран със съобщение.

Потреблението може да се следи на MyTelenor или на turbo.lp.telenor.bg

План „Интернет по мярка“ включва първоначално потребление в размер на 250 МB, за които клиента заплаща за месец 1,99 лв. При потребление надвишаващо 250 MB, последователно и автоматично се зареждат допълнителни пакети, както следва: При потребление, попадащо в обхвата на ниво 1 (от 250 MB до 2000 МB) се зарежда пакет с обем 1750 MB на цена 8 лв., при което потребителя ще заплати общо 9,99 лв. за общо до 2000МВ за месеца. При потребление попадащо в обхват на ниво 2 (от 2000 МB до 10 000 MB) се зарежда пакет с обем 8000МB на цена 9 лв., при което потребителят ще заплати общо 18,99 лв. за общо 10 000 МВ за месеца. При потребление, попадащо в обхват на ниво 3 (oт 10 000 MB 20 000 MB) се зарежда пакет с обем 10 000 МB, на цена 4 лв., при което потребителят ще заплати 22,99 лв за общо 20 000 МВ за месеца.
Посочените цени за месец са за ползване само на мобилен интернет и не включват други услуги с добавена стойност или покупка на дигитално съдържание.
След изчерпване на МВ от последното ниво скоростта на интернет връзката пада за целия интернет трафик до 128kbps и не е възможно закупуване на допълнителни пакети Добави. Допълнителните пакети/нива са с валидност до края на отчетния период.
Интернет по мярка не позволява активирането на допълнителни пакети Добави, както и Добави HBO GO.
Абонаментен план „Интернет по мярка“ за частни клиенти не е обвързан със срочен договор и не може да се ползва в роуминг.
Абонаментен план Интернет по мярка не може да се ползва в роуминг.
Абонаментен план Интернет по мярка се предлага при подписване на безсрочен договор за мобилни услуги. Договорът може да бъде прекратен по всяко време с едномесечно предизвестие без неустойки.
Първият и последният месечен абонамент се определят пропорционално на дните, оставащи до датата на фактуриране, съответно от датата на фактуриране до прекратяване на договора или промяна на абонаментния план.

Клиенти, сключили нов договор/ допълнително споразумение по абонаментен план Интернет по мярка, ползващи съвместими SIM карта и устройство, и намиращи се в зона на покритие на 4G/LTE мрежата, могат да използват мобилен интернет чрез 4G/LTE мрежата на Теленор, до прекратяване на договора или промяна на абонаментния план.
Във всички останали случаи ползването на национални МВ става чрез 2G/ 3G мрежата на Теленор. Ако имаш въпроси, свързани с ползването на мобилен интернет, можеш да получиш повече информация тук.

Можеш да промениш абонаментния си план след изтичане на първия месец от настоящия ти план. Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора, при условие, че се извършват само веднъж на отчетен период.

Първоначално определеният кредитен лимит за Интернет по мярка е 70 лв.
Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор.